W wyniku porozumienia podpisanego przez Centrum Ceraneum z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, w księgozbiorze Biblioteki UŁ powstała kolekcja studiów bizantynologicznych oraz slawistycznych, obejmująca:

● księgozbiór prof. Waldemara Cerana, liczący około 3000 woluminów i podarowany Uniwersytetowi Łódzkiemu przez rodzinę Ceranów – stosowne dokumenty zostały podpisane przez panią Barbarę Ceran, panią Dorotę Ceran i Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 18 maja 2011 roku,

● księgozbiór prof. Tadeusza Wasilewskiego, polskiego historyka Bizancjum i krajów bałkańskich, przekazany decyzją dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego,

● księgozbiór starożytniczy i bizantynologiczny, będący własnością Biblioteki Instytutu Historii UŁ, przekazany przez dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego w depozyt Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego,

● naukowe czasopisma starożytnicze, bizantynologiczne i bałkanistyczne, a także wybrane tytuły z literatury przedmiotu przeniesione z magazynu Biblioteki UŁ.

Kolekcja Ceraneum jest wzbogacana darami z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Zasady udostępniania
Wykaz tytułów