Procedura recenzencka:

Mając na uwadze kryteria i tryb oceny czasopism naukowych zgodne ze standardami ministerialnymi, w „Studia Ceranea” przyjęto następujące procedury recenzowania:

– lista recenzentów publikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej czasopisma oraz w numerze wydrukowanym, wraz z procedurami recenzowania, kryteriami kwalifikowania lub odrzucania tekstu oraz formularzem recenzenckim,

– do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

– w przypadku publikacji, której autor jest spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji,

– recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste – pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński; relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),

– recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

– nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów opublikowanych w periodyku nie są ujawniane (raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów).

Formularz Recenzyjny Studia Ceranea

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 8, 2018)
Jeffrey Beneker (University of Wisconsin)
Jan Bičovský (Charles University in Prague)
Iliana Chekova (Sofia University St. Kliment Ohridski)
Martina Chromá (Czech Academy of Sciences, Prague)
Meghan DiLuzio (Baylor University, Waco)
Jarosław Dudek (University of Zielona Góra)
Marcello Garzaniti (University of Florence)
Violeta Gerjikova (Sofia University St. Kliment Ohridski)
Andrzej Gillmeister (University of Zielona Góra)
Riccardo Ginevra (University of Cologne)
Antoaneta Granberg (University of Gothenburg)
Agnieszka Heszen (Jagiellonian University, Cracow)
Eugen Hill (University of Cologne)
Nikolay Hrissimov (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tărnovo)
Yanko M. Hristov (South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad)
Dimitar Iliev (Sofia University St. Kliment Ohridski)
Ivelin Ivanov (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tărnovo)
Marta Ivaylova (Sofia University St. Kliment Ohridski)
Piotr Kochanek (John Paul II Catholic University of Lublin)
Mirosław Piotr Kruk (University of Gdańsk)
Aleksandar Loma (University of Belgrade)
Georgi N. Nikolov (Sofia University St. Kliment Ohridski)
Szymon Olszaniec (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Łukasz Różycki (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Jörg Rüpke (Max Weber Centre, University of Erfurt)
Caley Smith (Young Harris College)
Piotr Szczur (John Paul II Catholic University of Lublin)
Norbert Widok (University of Opole)
Marek Wilczyński (Pedagogical University of Cracow)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 7, 2017)
Ivan Biliarsky (Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences)
Dariusz Brodka (Jagiellonian University, Cracow)
Jean-Claude Cheynet (Paris-Sorbonne University)
Ivan Christov (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Thomas Daiber (Justus Liebig University, Giessen)
Marcello Garzaniti (University of Florence)
Eugen Hill (University of Cologne)
Nayda Ivanova (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Piotr Kochanek (John Paul II Catholic University of Lublin)
Rafał Kosiński (University of Bialystok)
Anna Kotłowska (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Aleksandar Loma (University of Belgrade)
Anna Marciniak-Kajzer (University of Łódź)
Zdzisław Pentek (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Werner Seibt (Austrian Academy of Sciences, Vienna)
Krassimir Stantchev (Roma Tre University in Rome)
Piotr Szczur (John Paul II Catholic University of Lublin)
Nicolina Trunte (University of Cologne)
Cynthia M. Vakareliyska (University of Oregon)
William R. Veder (University of Amsterdam)
Norbert Widok (University of Opole)
Natalya Zapolskaya (Lomonosov Moscow State University / Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 6, 2016)
Per Ambrosiani (Umeå University)
Adelina Angusheva-Tihanov (University of Manchester)
Katarzyna Balbuza (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Giovanna Brogi (University of Milan)
Jerzy Ciecieląg (Pedagogical University of Cracow)
Liesbeth M.G.F.E. Claes (University of Amsterdam)
Thomas Daiber (Justus Liebig University, Giessen)
Aneta Dimitrova (St. Clement of Ohrid University of Sofia)
Jarosław Dudek (University of Zielona Góra)
Nathan T. Elkins (Baylor Univeristy, Waco)
Daniel Fokas (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)
Diana Ivanova (Paisii Hilendarski University of Plovdiv)
Maya Ivanova (Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences / Adam Mickiewicz University in Poznań)
Piotr Kochanek (John Paul II Catholic University of Lublin)
Karel Komárek (Palacký University in Olomouc)
Anna Kotłowska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Marzanna Kuczyńska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Nina Kvlividze (Russian State University for the Humanities, Moscow)
Marek Ławreszuk (University of Białystok)
Ida Gilda Mastrorosa (University of Florence)
Ireneusz Mikołajczyk (Nicolus Copernicus University in Toruń)
Ireneusz Milewski (University of Gdańsk)
Yavor Miltenov (Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)
Elissaveta Moussakova (Sts. Cyril and Methodius National Library, Sofia)
Anna Pichkhadze (Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow)
Rafał Rosół (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Milena Rozhdestvenskaia (Institute of the Russian Literature, Russian Academy of Science, St. Petersburg)
Rostislav Stankov (St. Clement of Ohrid University of Sofia)
Krassimir Stantchev (Roma Tre University in Rome)
Jan Stradomski (Jagellonian University, Cracow)
Tatjana Subotin-Golubović (University of Belgrade)
Aleksandra Sulikowska-Bełczowska (University of Warsaw)
Piotr Szczur (John Paul II Catholic University of Lublin)
Adrian Szopa (Pedagogical University of Cracow)
Sergejus Temčinas (Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius)
Anna-Maria Totomanova (St. Clement of Ohrid University of Sofia)
Teresa Wolińska (University of Łódź)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 5, 2015)
Francesco Dall’Aglio (Italian Institute for Historical Studies, Naples)
Oleg Aleksandrov (St Cyril and St Methodius University of Veliko Tărnovo)
Dariusz Brodka (Jagellonian University, Cracow)
Jacek Bonarek (Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce / Piotrków Trybunalski)
Nadezhda Christova (St Cyril and St Methodius University of Veliko Tărnovo)
Nina Glibetić (Hebrew University of Jerusalem)
Piotr Gryglewski (University of Łódź)
Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (John Paul II Catholic University of Lublin)
Piotr Kochanek (John Paul II Catholic University of Lublin)
Anna Kotłowska (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Hartmut Leppin (Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main)
Magdalena Łaptaś (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw)
Mariola Walczak-Mikołajczakowa (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Desislava Naydenova (Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences)
Georgi N. Nikolov (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Aleksander Paroń (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław)
Lăchezar Perchekliyski (South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad)
Mihajlo Popović (Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences)
Małgorzata Smorąg Różycka (Jagellonian University, Cracow)
Juan Pedro Monferrer Sala (University of Córdoba)
Jonathan Shepard (University of Oxford)
Tatyana Slavova (St Clement of Ohrid Sofia University)
Vlada Stanković (University of Belgrade)
Mihai Ţipâu (Institute of the South-East European Studies, Bucarest)
Jesse Torgerson (Wesleyan University, Middletown Conn.)
Aleksandar Uzelac (Institute of History, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)
Norbert Widok (University of Opole)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 4, 2014)
Maja Angelovska-Panova (Institute of National History, Skopje)
Adelina Angusheva (University of Manchester)
Ivan Biliarsky (Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences)
Mario Capaldo (The Sapienza University of Rome)
Cristiano Diddi (University of Salerno)
Aneta Dimitrova (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Jarosław Dudek (University of Zielona Góra)
Albena Georgieva (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences)
Ivelin Ivanov (University of Veliko Tărnovo)
Maya Ivanova (Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences)
Anna Kotłowska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Marzanna Kuczyńska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Marek Ławreszuk (University of Białystok)
Katya Mihaylova (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences)
Ireneusz Mikołajczyk (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Yavor Miltenov (Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences)
Aleksander Naumow (Caʹ Foscari University of Venice)
Galia Simeonova-Konach (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Rostislav Stankov (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Yuri Stoyanov (University of London)
Anna-Maria Totomanova (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Magdalena Zowczak (University of Warsaw)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 3, 2013)
Maja Angelovska-Panova (Institute of National History, Skopje)
Krystyna Bartol (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Jacek Bonarek (Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce / Piotrków Trybunalski)
Małgorzata Borowska (University of Warsaw)
Aneta Dimitrova (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Francesco Dall’Aglio (Italian Institute of the Historical Studies, Naples)
Tadeusz Grabarczyk (University of Łódź)
Ryszard Grzesik (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)
Bernard Hamilton (University of Nottingham)
Mari Isoaho (University of Helsinki)
Krystyna Kleszczowa (University of Silesia in Katowice)
Piotr Kochanek (John Paul II Catholic University of Lublin)
Marzanna Kuczyńska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Hartmut Leppin (Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main)
Ireneusz Mikołajczyk (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Przemysław Nowakowski (The Pontifical University of John Paul II in Cracow)
Anna Palusińska (John Paul II Catholic University of Lublin)
Juan Signes Codoñer (University of Valladolid)
Tomasz Stępień (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)
Piotr Szczur (John Paul II Catholic University of Lublin)
Anna-Maria Totomanova (St Clement of Ohrid University of Sofia)
Mariyana Tsibranska-Kostova (Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences)
Elena Velkovska (University of Siena)
Ivo Volt (University of Tartu)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 2, 2012):
Stanisław Adamiak (Pontifical Gregorian University in Rome)
Hassan Badawy (Aristotle University of Thessaloniki)
Katarzyna Balbuza (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Jacek Bonarek (Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce / Piotrków Trybunalski)
Ilona Czamańska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Wojciech Dajczak (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Cristiano Diddi (University of Salerno)
Jarosław Dudek (University of Zielona Góra)
Andrzej Gillmeister (University of Zielona Góra)
Fiona Haarer (University of London)
Marek Jankowiak (University of Oxford)
Rafał Kosiński (University of Białystok)
Marzanna Kuczyńska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Franciszek Longchamps de Bérier (Jagellonian University in Cracow)
Ireneusz Mikołajczyk (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Angel Nikolov (St. Clement of Ohrid University of Sofia)
Georgi N. Nikolov (St. Clement of Ohrid University of Sofia)
Zdzisław Pentek (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Günter Prinzing (Johannes Gutenberg University Mainz)
Bernardo Bissoto Queiroz de Moraes (University of São Paulo)
Silvia Schiavo (University of Ferrara)
Bronisław Sitek (University of Warmia-Mazury in Olsztyn)
Yuri Stoyanov (University of London)
Laurence Totelin (Cardiff University)
Frank Trombley (Cardiff University)

Recenzenci „Studia Ceranea” (vol. 1, 2011):
Adelina Angusheva-Tihanov (University of Manchester)
Krystyna Bartol (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Jarosław Dudek (University of Zielona Góra)
Shaun Tougher (Cardiff University)
Martin Hurbanič (Comenicus University in Bratislava)
Srđan Pirivatrić (Institute for byzantine Research Belgrade)