Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” został powołany do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Z założenia periodyk ma charakter międzynarodowy, wiec przyjmowane doń są prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski), dotyczące basenu Morza Śródziemnego i Słowiańszczyzny, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie.

Celem, jaki wyznaczyło sobie Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea”, jest tworzenie naukowego pisma o charakterze interdyscyplinarnym, które oferuje studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii. W ten sposób próbujemy pokonać wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną; artykuły mają przedstawiać różne aspekty późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, która jest w swojej różnorodności integralna. W rezultacie „Studia Ceranea”, bazując na wcześniejszych wzorcach innych periodyków o podobnej tematyce, starają się używać metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, średniowieczem i czasami nowożytnymi i otwierają się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

ISSN 2084–140X
eISSN 2449-8378
DOI 10.18778/2084-140X

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Polityka wydawnicza

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wersja elektroniczna „Studia Ceranea” jest dostępna na stronach Repozytorium UŁ.

Redakcja
Dla autorów
Recenzje
Spis tomów
Indeksowanie