Osoby zainteresowane aktywną współpracą z Centrum prosimy o  wypełnienie stosownego kwestionariusza, podpisanie i odesłanie go drogą mailową wraz z wymaganym załącznikiem (podpisany kwestionariusz można wysłać po zeskanowaniu bądź pozostawić bezpośrednio w księgozbiorze Ceraneum w godzinach jego otwarcia).

Kwestionariusz Członka Ceraneum

Ceraneum Membership Application

Treść Regulaminu Centrum Ceraneum jest dostępna w zakładce ”Akty prawne”.

Członkowie honorowi Ceraneum:

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h.c., Slovanský ústav Akademie věd ČR
Dyplom

Lista Członków Ceraneum:

 1. Prof. Oleg Alexandrov, University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius”
 2. Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, University of Manchester
 3. Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki
 4. Prof. Dr Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences
 5. Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians University of Munich
 6. Prof. Ph.D. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences
 7. Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 8. Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 9. Mgr Angelika Brzostowska-Pociecha, Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej Uniwersytet im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 10. Dr Zofia Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 11. Dr Błażej Cecota
 12. Dr. Martina Čechová, Slovanský ústav Akademie věd ČR
 13. Prof. Cristiano Diddi, University of Salerno
 14. Ph.D. Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski
 15. Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 16. Dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 17. Prof. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 18. Dr Paweł Filipczak, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 19. Dr hab. prof. US Ewa Gajda, Uniwersytet Szczeciński
 20. Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze
 21. Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Charles University in Prague
 22. Mgr Matej Gogola, Department of General History, Comenius University in Bratislava
 23. CSc Ph.D Lubomíra Havlíková, Czech Republic Academy of Sciences
 24. Mgr Andrzej Hołasek, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 25. Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College
 26. Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 27. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
 29. Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk
 31. Dr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ
 32. Dr Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 33. Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University
 34. Prof. Tomislav Jovanović, University of Belgrade
 35. Dr hab. Idaliana Kaczor, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 36. Dr hab. Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 37. Mgr Krzysztof Kalaczyński, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 38. Assoc. Prof. Nikolay Kanev, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 39. Prof. Dr Michel Kaplan, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 40. Dr Agata Kawecka, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 41. Dr hab. prof. nadzw. KUL Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 42. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 43. Dr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 44. Dr Magdalena Koźluk, Katedra Filologii Romańskiej UŁ
 45. Dr Justyna Kroczak, Zakład Historii Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 46. Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ
 47. Dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 48. Ph.D. Frederick Lauritzen, Foundation for Religious Studies
 49. Prof. Dr Hartmut Leppin, Goethe University Frankfurt am Main
 50. Dr Małgorzata Beata Leszka
 51. Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 52. Dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 53. Dr. Yvonne Loske, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 54. Dr Anna Maciejewska, Studium Języków Obcych UŁ
 55. Dr Marek Majer, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 56. Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland
 57. Prof. dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ
 58. Dr Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 59. Dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 60. Mgr Pawel Medvedev, Rosyjska Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu
 61. Mgr Adam Mesiarkin, Department of Slovak History, Comenius University in Bratislava
 62. Prof. Katia Michajłowa, Bulgarian Academy of Sciences
 63. Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 64. Ph.D.Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences
 65. Prof. dr hab. Georgi Minczew, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 66. Mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ
 67. Mgr Łukasz Mysielski, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 68. Ph.D. Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences
 69. Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 70. Doc. dr Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 71. Dr. Nikolay (Hrissimov) Nikolov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 72. Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 73. Prof. Stefano Parenti, SEO Dr, Pontifical Atheneum of St. Anselm
 74. Dr Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk
 75. Prof. Plamen Pavlov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 76. Prof. Lachezar Perchekliyski, South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 77. Dr hab. Ivan Petrov, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 78. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 79. Prof. Dr Radivoj Radić, University of Belgrade
 80. Prof. Dr Antonio Rigo, Ca’ Foscari University of Venice
 81. Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University
 82. Dr Joanna Rybowska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 83. Prof. Ph.D. Jan Rýchlik, DrSc., Charles University in Prague
 84. Dr Zofia Rzeźnicka, Centrum Ceraneum UŁ
 85. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 86. Prof. Mila Santova, Bulgarian Academy of Sciences
 87. Dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 88. Dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve „Kyiv-Pechersk Lavra”
 89. Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 90. Dr Małgorzata Skowronek, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 91. Prof. dr hab. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ
 92. Dr. Panos Sophoulis, University of Athens
 93. Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 94. Prof.  Krassimir Stantchev, Universita Roma III
 95. Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade
 96. Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London
 97. Dr hab. Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 98. Ks. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 99. Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 100. Dr Konrad Tadajczyk, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 101. Prof. Dr Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 102. Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
 103. Prof. Ph.D. Elena Velkovska, University of Siena
 104. Dr Marcin Wasilewski, Zakład Pedagogiki Filozoficznej UŁ
 105. Dr Szymon Wierzbiński, Zakład Nauk Humanistycznych, Politechnika Łódzka
 106. Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 107. Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 108. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 109. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 110. Mgr Jan Wolski, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 111. Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 112. Assoc. Prof. Stefan Yordanov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 113. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 114. Dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ
 115. Prof. Dr Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études
 116. Dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs