Osoby zainteresowane aktywną współpracą z Centrum prosimy o  wypełnienie stosownego kwestionariusza, podpisanie i odesłanie go drogą mailową wraz z wymaganym załącznikiem (podpisany kwestionariusz można wysłać po zeskanowaniu bądź pozostawić bezpośrednio w księgozbiorze Ceraneum w godzinach jego otwarcia).

Kwestionariusz Członka Ceraneum

Ceraneum Membership Application

Treść Regulaminu Centrum Ceraneum jest dostępna w zakładce ”Akty prawne”.

Członkowie honorowi Ceraneum:

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h.c., Slovanský ústav Akademie věd ČR
Dyplom

Prof. Franz Tinnefeld, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dyplom

Lista Członków Ceraneum:

 1. Prof. Oleg Alexandrov, University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius”
 2. Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, University of Manchester
 3. Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki
 4. Prof. Dr Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences
 5. Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians University of Munich
 6. Prof. Ph.D. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences
 7. Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 8. Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 9. Mgr Angelika Brzostowska-Pociecha, Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej Uniwersytet im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 10. Dr Zofia Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 11. Dr Błażej Cecota
 12. Dr. Martina Čechová, Slovanský ústav Akademie věd ČR
 13. Prof. Cristiano Diddi, University of Salerno
 14. Dr hab. Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 15. Ph.D. Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski
 16. Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 17. Dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 18. Prof. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 19. Dr Paweł Filipczak, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 20. Dr hab. prof. US Ewa Gajda, Uniwersytet Szczeciński
 21. Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze
 22. Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Charles University in Prague
 23. Mgr Matej Gogola, Department of General History, Comenius University in Bratislava
 24. CSc Ph.D Lubomíra Havlíková, Czech Republic Academy of Sciences
 25. Dr Andrzej Hołasek
 26. Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College
 27. Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 28. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 29. Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
 30. Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk
 32. Dr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ
 33. Dr Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 34. Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University
 35. Prof. Tomislav Jovanović, University of Belgrade
 36. Dr Adrian Jusupović, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 37. Dr hab. Idaliana Kaczor, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 38. Dr hab. Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 39. Mgr Krzysztof Kalaczyński, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 40. Assoc. Prof. Nikolay Kanev, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 41. Prof. Dr Michel Kaplan, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 42. Dr Agata Kawecka, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 43. Dr hab. prof. nadzw. KUL Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 44. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 45. Dr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 46. Dr Magdalena Koźluk, Katedra Filologii Romańskiej UŁ
 47. Dr Justyna Kroczak, Zakład Historii Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 48. Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ
 49. Dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 50. Ph.D. Frederick Lauritzen, Foundation for Religious Studies
 51. Prof. Dr Hartmut Leppin, Goethe University Frankfurt am Main
 52. Dr Małgorzata Beata Leszka
 53. Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 54. Dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 55. Dr. Yvonne Loske, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 56. Dr Anna Maciejewska, Studium Języków Obcych UŁ
 57. Dr Marek Majer, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 58. Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland
 59. Prof. dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ
 60. Dr Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 61. Dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 62. Mgr Pawel Medvedev, Rosyjska Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu
 63. Mgr Adam Mesiarkin, Department of Slovak History, Comenius University in Bratislava
 64. Prof. Katia Michajłowa, Bulgarian Academy of Sciences
 65. Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 66. Ph.D.Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences
 67. Prof. dr hab. Georgi Minczew, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 68. Dr hab. Boyka Mircheva, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences
 69. Mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ
 70. Mgr Łukasz Mysielski, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 71. Ph.D. Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences
 72. Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 73. Doc. dr Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 74. Dr. Nikolay (Hrissimov) Nikolov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 75. Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 76. Prof. Stefano Parenti, SEO Dr, Pontifical Atheneum of St. Anselm
 77. Dr Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk
 78. Dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 79. Prof. Plamen Pavlov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 80. Prof. Lachezar Perchekliyski, South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 81. Dr hab. Ivan Petrov, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 82. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 83. Prof. Dr Radivoj Radić, University of Belgrade
 84. Prof. Dr Antonio Rigo, Ca’ Foscari University of Venice
 85. Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University
 86. Dr Joanna Rybowska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 87. Prof. Ph.D. Jan Rýchlik, DrSc., Charles University in Prague
 88. Dr Zofia Rzeźnicka, Centrum Ceraneum UŁ
 89. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 90. Prof. Mila Santova, Bulgarian Academy of Sciences
 91. Dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 92. Dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve „Kyiv-Pechersk Lavra”
 93. Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 94. Dr Małgorzata Skowronek, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 95. Prof. dr hab. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ
 96. Dr. Panos Sophoulis, University of Athens
 97. Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 98. Prof.  Krassimir Stantchev, Universita Roma III
 99. Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade
 100. Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London
 101. Dr hab. Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 102. Ks. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 103. Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 104. Dr Konrad Tadajczyk, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 105. Prof. Dr Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 106. Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
 107. Prof. Ph.D. Elena Velkovska, University of Siena
 108. Dr Marcin Wasilewski, Zakład Pedagogiki Filozoficznej UŁ
 109. Dr Szymon Wierzbiński, Zakład Nauk Humanistycznych, Politechnika Łódzka
 110. Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 111. Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 112. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 113. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 114. Mgr Jan Wolski, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 115. Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 116. Assoc. Prof. Stefan Yordanov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 117. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 118. Dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ
 119. Prof. nadzw. Rafał Zarzeczny, Pontificio Istituto Orientale
 120. Prof. Dr Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études
 121. Dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs