Osoby zainteresowane aktywną współpracą z Centrum prosimy o  wypełnienie stosownego kwestionariusza, podpisanie i odesłanie go drogą mailową wraz z wymaganym załącznikiem (podpisany kwestionariusz można wysłać po zeskanowaniu bądź pozostawić bezpośrednio w księgozbiorze Ceraneum w godzinach jego otwarcia).

Kwestionariusz Członka Ceraneum

Ceraneum Membership Application

Treść Regulaminu Centrum Ceraneum jest dostępna w zakładce ”Akty prawne”.

Członkowie honorowi Ceraneum:

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h.c., Slovanský ústav Akademie věd ČR
Dyplom

Prof. Franz Tinnefeld, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dyplom

Lista Członków Ceraneum:

 1. Dr hab. Diana Atanassova, St Clement of Ohrid University of Sofia
 2. Prof. Oleg Alexandrov, University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius”
 3. Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, University of Manchester
 4. Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki
 5. Prof. Dr Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences
 6. Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians University of Munich
 7. Prof. Ph.D. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences
 8. Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 9. Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 10. Mgr Angelika Brzostowska-Pociecha, Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej Uniwersytet im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Dr Zofia Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 12. Dr Błażej Cecota
 13. Dr. Martina Čechová, Slovanský ústav Akademie věd ČR
 14. Mgr Maciej Dawczyk, Uniwersytet Łódzki
 15. Dr hab. Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 16. Prof. Cristiano Diddi, University of Salerno
 17. Ph.D. Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski
 18. Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 19. Dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 20. Prof. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 21. Dr Paweł Filipczak, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 22. Dr hab. prof. US Ewa Gajda, Uniwersytet Szczeciński
 23. Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze
 24. Dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski
 25. Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Charles University in Prague
 26. Mgr Matej Gogola, Department of General History, Comenius University in Bratislava
 27. CSc Ph.D Lubomíra Havlíková, Czech Republic Academy of Sciences
 28. Dr Andrzej Hołasek
 29. Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College
 30. Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 31. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
 33. Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk
 35. Dr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ
 36. Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University
 37. Prof. Tomislav Jovanović, University of Belgrade
 38. Dr hab. Aldona Jurewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 39. Dr Adrian Jusupović, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 40. Dr hab. Idaliana Kaczor, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 41. Dr hab. Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 42. Mgr Krzysztof Kalaczyński, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 43. Assoc. Prof. Nikolay Kanev, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 44. Prof. Dr Michel Kaplan, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 45. Dr Agata Kawecka, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 46. Dr hab. prof. nadzw. KUL Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 47. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 48. Dr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 49. Dr Magdalena Koźluk, Katedra Filologii Romańskiej UŁ
 50. Dr Justyna Kroczak, Zakład Historii Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 51. Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ
 52. Dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 53. Ph.D. Frederick Lauritzen, Foundation for Religious Studies
 54. Prof. Dr Hartmut Leppin, Goethe University Frankfurt am Main
 55. Dr Małgorzata Beata Leszka
 56. Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 57. Dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 58. Dr. Yvonne Loske, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 59. Dr Anna Maciejewska, Studium Języków Obcych UŁ
 60. Dr Marek Majer, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 61. Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland
 62. Prof. dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ
 63. Dr Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 64. Mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb
 65. Dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 66. Mgr Pawel Medvedev, Rosyjska Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu
 67. Mgr Adam Mesiarkin, Department of Slovak History, Comenius University in Bratislava
 68. Prof. Katia Michajłowa, Bulgarian Academy of Sciences
 69. Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 70. Ph.D.Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences
 71. Prof. dr hab. Georgi Minczew, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 72. Dr hab. Boyka Mircheva, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences
 73. Mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ
 74. Mgr Łukasz Mysielski, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 75. Ph.D. Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences
 76. Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 77. Doc. dr Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 78. Dr. Nikolay (Hrissimov) Nikolov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 79. Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 80. Prof. Stefano Parenti, SEO Dr, Pontifical Atheneum of St. Anselm
 81. Dr Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk
 82. Dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 83. Prof. Plamen Pavlov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 84. Prof. Lachezar Perchekliyski, South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 85. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Ivan Petrov, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 86. Mgr Łukasz Pigoński
 87. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 88. Prof. Dr Radivoj Radić, University of Belgrade
 89. Prof. Dr Antonio Rigo, Ca’ Foscari University of Venice
 90. Dr Grzegorz Bartosz Rostkowski
 91. Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University
 92. Dr Joanna Rybowska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 93. Prof. Ph.D. Jan Rýchlik, DrSc., Charles University in Prague
 94. Dr Zofia Rzeźnicka, Centrum Ceraneum UŁ
 95. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 96. Prof. Mila Santova, Bulgarian Academy of Sciences
 97. Dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 98. Dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve „Kyiv-Pechersk Lavra”
 99. Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 100. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Małgorzata Skowronek, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 101. Prof. dr hab. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ
 102. Dr. Panos Sophoulis, University of Athens
 103. Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 104. Prof.  Krassimir Stantchev, Universita Roma III
 105. Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade
 106. Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London
 107. Dr hab. Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 108. Ks. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 109. Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 110. Dr Konrad Tadajczyk, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 111. Prof. Dr Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 112. Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
 113. Prof. Ph.D. Elena Velkovska, University of Siena
 114. Prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny
 115. Dr Szymon Wierzbiński, Zakład Nauk Humanistycznych, Politechnika Łódzka
 116. Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 117. Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 118. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 119. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 120. Dr Jan Wolski, Centrum Ceraneum UŁ
 121. Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 122. Assoc. Prof. Stefan Yordanov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 123. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 124. Dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ
 125. Prof. nadzw. Rafał Zarzeczny, Pontificio Istituto Orientale
 126. Dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 127. Prof. Dr Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études
 128. Dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs

Odszedł od nas – Dr Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ