Wykład prof. Ilony Skupińskiej-Løvset z Instytutu Archeologii UŁ.

Wykład prof. Georgiego Minczewa z Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Wykład prof. Marka Dziekana z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ

Uroczyste otwarcie wystawy publikacji łódzkich bizantynistów i paleoslawistów

Plakaty z wykładów otwartych organizowanych przez Centrum Ceraneum

22. Międzynarodowy Kongres Bizantynistyczny Bizancjum bez granic

Wykład prof. Anny Pikulskiej-Radomskiej z Katedry Prawa Rzymskiego UŁ

Plakaty z wykładów otwartych prowadzonych przez łódzkich bizantynistów i slawistów oraz gości zagranicznych

Wykład doc. dr. Iwelina Iwanowa z Uniwersytetu im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Wykład prof. Anny Marii Totomanowej z Uniwersytetu Sofijskiego

Kolekcja Ceraneum

Konstantynopol w obiektywie łódzkich bizantynistów

Uroczyste otwarcie Centrum Ceraneum