Nowy numer czasopisma „Studia Ceranea”

Informujemy, że został udostępniony kolejny numer (10/2020) czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”.

W tomie umieszczono m.in. materiały z drugiej międzynarodowej konferencji Colloquia Ceranea (Łódź, 24–26.4.2020), artykuły prezentujące wyniki cząstkowe projektów naukowych prowadzonych przez łódzkich badaczy, a także wiele innych ciekawych tekstów międzynarodowego grona autorów. Zapraszamy do lektury!

Świąteczne życzenia

Życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i spokoju

podczas Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego wspaniałego w nadchodzącym Nowym Roku!

Zespół Centrum Ceraneum

Granty Centrum Ceraneum częścią platformy naukowej stworzonej w Princeton University (USA)

Z przyjemnością informujemy o międzynarodowym docenieniu projektów naukowych realizowanych przez zespoły badaczy z Centrum Ceraneum UŁ, Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Spośród kilkunastu realizowanych obecnie grantów naukowych (afiliowanych w Centrum Ceraneum UŁ lub na Wydziale Filologicznym UŁ), siedem zostało uwzględnionych w bazie naukowej tworzonej w Princeton University. Cyfrowa i interaktywna platforma typu Open Access pt. „Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries” została opracowana przez naukowców z USA w ramach grantu „2020 Rapid Response Magic Project” przyznanego przez Humanities Council Uniwersytetu w Princeton: https://mappingeasterneurope.princeton.edu/.

Zespołem kierują dr Maria Alessia Rossi z Princeton University oraz dr Alice Isabella Sullivan z University of Michigan, założycielki portalu https://www.northofbyzantium.org. Za inkorporację łódzkich projektów do platformy prowadzonej w Uniwersytecie w Princeton odpowiadają dr Zofia Brzozowska i dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ.

Projekt ma na celu promowanie badań nad historią, sztuką i kulturą Europy Wschodniej w XIII–XVII w. wśród międzynarodowej społeczności akademickiej oraz szerokiego grona odbiorców na całym świecie. „Mapping Eastern Europe” gromadzi i prezentuje prace wielu naukowców z całego świata w formie przeglądów historycznych, relacji z badań nad konkretnymi zabytkami, informacji o istotnych projektach naukowych oraz recenzji książek i wystaw. Zadaniem platformy jest stymulowanie nowych badań i działań informacyjnych, dotyczących Półwyspu Bałkańskiego, Karpat oraz terenów położonych na północnym wschodzie Europy (Rusi/Rosji), tj. obszaru, który rozwijał się na skrzyżowaniu tradycji łacińskich, greckich, słowiańskich i islamskich w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do poszczególnych łódzkich projektów w ramach „Mapping Eastern Europe” Uniwersytetu w Princeton:

Inicjatywa przyczynia się do zwiększenia widoczności prac naukowych łódzkich badaczy w świecie. Więcej informacji o projekcie: https://humanities.princeton.edu/2020/09/15/2020-rapid-response-grant-mapping-eastern-europe-in-the-13th-17th-centuries-reveals-treasures/

Pełna lista projektów naukowych Centrum Ceraneum dostępna jest tutaj: https://ceraneum.uni.lodz.pl/dzialalnosc/projekty

Wykład online profesora Jana Stradomskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty:

Idea unii kościelnej i/czy jedności Kościoła? O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI–pocz. XVIII w.),

który wygłosi dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ.

Wykład odbędzie się w piątek, 4 grudnia, o godzinie 17.00.

Miejsce wykładu:
https://app.livewebinar.com/231-832-284

Aplikacja działa w przeglądarce internetowej, nie jest konieczne instalowanie dodatkowego oprogramowania, ani zakładanie konta. Zostaną Państwo poproszeni o podanie identyfikatora (imienia i nazwiska), który zostanie wyświetlony, gdy zechcą Państwo zabrać głos na czacie lub podczas dyskusji po wykładzie.

Erasmus+ – kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne i dydaktyczno-szkoleniowe w r. ak. 2020/2021 (KA 103)

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ w terminie od 10 listopada 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne oraz dydaktyczne połączone ze szkoleniem w ramach programu Erasmus+ KA 103.

Szczegółowe zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronach BWZ UŁ.

Zamknięcie czytelni Ceraneum

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r. (Dz, U. 6 listopada poz. 1972) §6 e, biblioteki naukowe zostają zamknięte od 7 do 29 listopada 2020 r., w tym również czytelnia Ceraneum. W tym czasie nie będziemy mogli realizować składanych przez Państwa zamówień na kopie cyfrowe. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Sekretariat Centrum Ceraneum będzie w tym czasie pracował zdalnie – zapraszamy do kontaktu mailowego z nami.

Informacje o zasadach funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego znajdą Państwo w najnowszym komunikacie: http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/Komunikat_DyrektoraBUL_COVID_PL.pdf

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Zespół Centrum Ceraneum

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online wydawnictwa Brill – dostęp testowy

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oferuje pracownikom, doktorantom i studentom UŁ bezpłatny dostęp testowy do „Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online”. Elektroniczna publikacja ukazuje się w międzynarodowej oficynie wydawniczej Brill Academic Publishers (redaktorzy: Marc L. Greenberg i Lenore A. Grenoble).

„Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics” obejmuje hasła o poszczególnych językach słowiańskich, ich rozwoju oraz interakcji z innymi rodzinami językowymi. Publikowana praca jest jeszcze niedokończona – będzie się powiększać o sto artykułów rocznie w latach 2020–2023, ostatecznie obejmując około 400 artykułów. Autorami haseł są czołowi eksperci z całego świata współczesnej slawistyki.

Wśród autorów opublikowanych (a także przygotowywanych) artykułów Encyklopedii są pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i członkowie Centrum Ceraneum UŁ (m.in. już dostępne hasło „Proto-Slavic” autorstwa dr. Marka Majera).

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do Encyklopedii: http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/brillslavicencyclopedia/

Więcej informacji: http://www.jaceklewinson.com/files/Videos/Brill_ESLO_PL.mp4

Dostęp testowy potrwa od 2 listopada do 1 grudnia br.

Nowa publikacja w „Series Ceranea”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o ukazaniu się na rynku wydawniczym kolejnej publikacji Centrum Ceraneum, szóstego tomu „Series Ceranea”: Michał Panaretos. Kronika trapezuncka – przekład, komentarz historyczny i filologiczny, autorstwa Marcina Cyrulskiego.

Jak pisze w „Przedmowie” Autor:

Ponaddwustupięćdziesięcioletnia historia Cesarstwa Trapezunckiego (1204–1461) była i jest znana w Polsce, jak dotąd, jedynie wąskiej grupie specjalistów zajmujących się dziejami Bizancjum lub Turcji. Próżno by szukać w polskiej bibliografii oddzielnej pozycji poświęconej temu państwu. Prezentowany poniżej przekład Kroniki trapezunckiej Michała Panaretosa jest pierwszą w polskiej literaturze próbą zapoznania polskiego Czytelnika z tą tematyką. Jest to zarazem pierwsze polskie tłumaczenie źródła trapezunckiego.
Przekład tego dzieła okazał się nie lada wyzwaniem. (…)

Zapraszamy do lektury! Publikacja jest dostępna m.in. na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Series Ceranea vol. 6
Marcin Cyrulski, Michał Panaretos. Kronika trapezuncka – przekład, komentarz historyczny i filologiczny, Łódź 2020.

Dostępność czytelni Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy, że czytelnia Ceraneum pozostaje zamknięta dla czytelników. Istnieje jednak możliwość udostępniania naszych zbiorów w Czytelni Historycznej oraz zamawiania kopii cyfrowej artykułów lub fragmentów monografii. W tym celu prosimy o kontakt z nami: mailowy (ceraneum@uni.lodz.pl) lub telefoniczny (42 635 64 88).

Poniżej podajemy godziny naszej pracy, dostosowane do godzin otwarcia Biblioteki UŁ:

poniedziałek 10.00–17.00
wtorek 13.00–20.00
środa 10.00–17.00
czwartek 13.00–20.00
piątek 10.00–17.00
sobota 10.00–17.00

Zachęcamy do kontaktu!

Międzywydziałowa współpraca UŁ – Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z najnowszym materiałem dotyczącym działania Centrum Ceraneum:

Uniwersytet Łódzki – Aktualności.

Powołanie nowej dyrekcji Centrum Ceraneum UŁ

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 października 2020 roku nowej dyrekcji międzywydziałowego Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum). Na stanowisko dyrektora w kadencji 2020-2024 został powołany dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ, a na stanowisko zastępcy dyrektora i przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum – dr Paweł Filipczak z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Obaj kandydaci na ww. stanowiska zostali wyłonieni w drodze głosowania, które odbyło się w lipcu br. Prof. Ivan Petrov oraz dr Paweł Filipczak zastąpią dotychczasowych dyrektorów Ceraneum, prof. dr. hab. Macieja Kokoszko oraz prof. dr. hab. Georgiego Minczewa, których kadencja dobiegła końca we wrześniu 2020 roku.

 

Dr hab. prof. UŁ Ivan Petrov, Dyrektor Centrum Ceraneum

 

dr Paweł Filipczak, Zastępca Dyrektora Centrum Ceraneum
(fot. Bartosz Kałużny)

Nowy grant NPRH dla zespołu Centrum Ceraneum

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie przedstawicieli Centrum Ceraneum UŁ oraz Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w pozyskiwaniu grantów!

W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków MNiSW, znalazł się projekt pt. Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека”, monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej”.

Trzyletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język rosyjski książki dr Zofii A. Brzozowskiej, pierwotnie opublikowanej w języku polskim przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 r. Prace translatorskie wykona mgr Jan Morawicki, pracownik naukowy w Centrum Ceraneum UŁ i doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ.

Przekład monografii zostanie opublikowany w renomowanym petersburskim wydawnictwie „Aletheia” („Алетейя”), specjalizującym się w przygotowywaniu publikacji naukowych o tematyce związanej z kulturą starożytną, bizantyńską i średniowieczną. Monografia dr Z.A. Brzozowskiej ukaże się w ramach serii „Византийская библиотека. Исследования”, wydawanej w ścisłej współpracy z badaczami z Rosyjskiej Akademii Nauk.

Jest to czwarty już projekt NPRH, realizowany przez zespół badaczy związanych z Centrum Ceraneum UŁ. Do konkursu w module Uniwersalia 2.1 mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja w serii „Byzantina Lodziensia”

Z radością informujemy o nowej publikacji w serii „Byzantina Lodziensia”, pod redakcją łódzkich bizantynistów oraz członków Centrum Ceraneum. Widmo Mahometa, cień Samuela. Cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII–XV w.) to pokłosie dwóch paneli: W cieniu starego cesarstwa: bizantyńskie Bałkany od VII do końca XIV wieku oraz Islam i jego założyciel w kulturze europejskiego Wschodu i Zachodu w średniowieczu, zorganizowanych w ramach VI Kongresu Mediewistów Polskich we Wrocławiu. Autorzy opublikowanych tekstów wywodzą się z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.


Red. Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Kirił Marinow
Widmo Mahometa, cień Samuela. Cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII–XV w.)
Byzantina Lodziensia XXXIX
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020.

Zdalne zebranie członków Ceraneum – wybory kandydatów na funkcje kierownicze

Szanowni Państwo,

informujemy o planowanym zebraniu zdalnym łódzkich członków Centrum Ceraneum, podczas którego m.in. powinni zostać wyłonieni w drodze głosowania kandydaci na stanowiska Dyrektora Centrum oraz Zastępcy Dyrektora i jednocześnie przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum w kadencji 2020–2024.

Zgodnie z par. 5, pkt. 5 Regulaminu funkcjonowania Centrum Ceraneum, prawo wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum oraz  Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej (Zastępcy Dyrektora) mają członkowie Centrum Ceraneum zatrudnieni w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy.

Zebranie, w trakcie którego odbędzie się głosowanie, zaplanowane zostało na 1 lipca 2020 r., godz. 15.00, w aplikacji Microsoft Teams (logowanie poprzez konto służbowe w domenie uni.lodz.pl). Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo odpowiednie oprogramowanie i dane do logowania. W przypadku pytań czy problemów, prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Centrum Ceraneum drogą mailową. Zaproszenie na spotkanie otrzymają Państwo w osobnym mailu wysłanym z systemu MT.

Zgodnie z par. 5, pkt. 2 Regulaminu funkcjonowania Centrum Ceraneum, funkcje kierownicze może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym, dla której UŁ stanowi podstawowe miejsce pracy. Funkcji tych te same osoby nie mogą pełnić dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Prosimy o nadsyłanie kandydatur na oba stanowiska drogą mailową, na adres Centrum Ceraneum. Na zgłoszenia czekamy od 18 do 26 czerwca 2020 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa Colloquia Ceranea II

W dniach 24–26 kwietnia 2020 r. Centrum Ceraneum zorganizowało i przeprowadziło w formie online drugą edycję międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Colloquia Ceranea.

Podczas trzydniowych obrad społeczność akademicka oraz pasjonaci historii i dziedzictwa kulturowego zajmujący się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską, historią i kulturą wschodniego Śródziemnomorza wysłuchali wystąpień polskich i zagranicznych naukowców.

Wyniki swoich badań zaprezentowało ponad trzydziestu uczonych z europejskich centrów akademickich (Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Serbii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski).

Zakres tematyczny drugiej edycji Colloquia Ceranea został dobrany w sposób pozwalający jak najszerzej zaprezentować dziedzictwo historyczne obszarów będących najpierw pod wpływem cywilizacji grecko-rzymskiej, a następnie cesarstwa bizantyńskiego. Poruszone zagadnienia pozwoliły także zaakcentować kontynuację antycznej spuścizny w europejskiej kulturze nowożytnej.

Wystąpienia dotyczyły między innymi historii literatury i języka, historii sztuki, historii medycyny i historii pożywienia.

Wykłady plenarne wygłosili uznani w świecie naukowym specjaliści – prof. Albrecht Berger z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, prof. Ivan Biliarsky z Bułgarskiej Akademii Nauk, prof. Philip van der Eijk z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz prof. Marcello Garzaniti z Uniwersytetu Florenckiego.

Teksty pokonferencyjne zostaną opublikowane w roczniku „Studia Ceranea”.

Nowa publikacja łódzkich bizantynistów

Z radością informujemy o ukazaniu się na rynku wydawniczym nowego tytułu autorstwa łódzkich bizantynistów oraz pracowników Centrum Ceraneum UŁ: dr Zofii Rzeźnickiej i prof. Macieja Kokoszko.

W monografii Milk and Dairy Products in the Medicine and Culinary Art of Antiquity and Early Byzantium (1st–7th Centuries AD) Z. Rzeźnicka i M. Kokoszko prezentują w języku angielskim wyniki swoich wieloletnich badań nad rolą mleka i produktów mlecznych w dietetyce, medycynie i sztuce kulinarnej antyku i wczesnego Bizancjum. Ponadto autorzy zrewidowali oraz poszerzyli materiał opublikowany w tomie Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) Cz. III. Ab ovo ad γάλα. Jajka mleko i produkty mleczne w medycynie i w sztuce kulinarnej (I–VII w.), Byzantina Lodziensia XXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.

Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko
Milk and Dairy Products in the Medicine and Culinary Art of Antiquity and Early Byzantium (1st–7th Centuries AD)
Byzantina Lodziensia XXXVIII
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020.

Świąteczne życzenia

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocy,
odpoczynku i nadziei, siły i wiary, pogody ducha i wszelkiego dobra,
niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

Zespół Centrum Ceraneum UŁ

Nowy numer „Studia Ceranea”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny, 9. numer czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”.

Ten wyjątkowo obszerny tom jest w całości dostępny na platformie Open Journal Systems. Zapraszamy do lektury!

Odszedł dr Ireneusz Jakubowski

Szanowni Państwo, z żalem zawiadamiamy o śmierci członka Centrum Ceraneum UŁ, Pana Doktora Ireneusza Jakubowskiego.

 

Zamknięcie księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

w związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Łódzkiego informujemy, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego będzie zamknięta dla czytelników do odwołania – w tym również księgozbiór Centrum Ceraneum.

Kontakt z sekretariatem Centrum jest możliwy drogą mailową: ceraneum@uni.lodz.pl

 

Nowa publikacja łódzkich slawistów

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o nowej publikacji pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, powstałej w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego. Grant był realizowany w latach 2017–2019 w Centrum Ceraneum UŁ przez zespół pod kierunkiem dr Zofii A. Brzozowskiej. W pracach nad książką uczestniczył mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ i pracownik naukowy Ceraneum.

Publikacja stanowi piąty tom „Series Ceranea”, serii wydawanej przy Ceraneum, w ramach której publikowane są m.in. edycje krytyczne i przekłady źródeł z kręgu Slavia Orthodoxa.

Zofia A. Brzozowska, Ivan N. Petrov „Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji. Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład”, Łódź 2019.

 

Zdigitalizowana wersja zabytku, opracowana przez dr. Bartosza Zielińskiego z Katedry Informatyki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki), dostępna jest pod adresem: http://ki.wfi.uni.lodz.pl/ceraneum/latopis/html/index.html

 

Zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

w imieniu kierownictwa Ceraneum oraz na podstawie §8 naszego Regulaminu, uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum, które odbędzie się 24 stycznia 2020 r. (piątek), o godzinie 10.00, w sali nr 13 siedziby Centrum Ceraneum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:
– przyjęcie nowych członków Centrum,
– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum za rok 2019,
– omówienie pozostałych bieżących spraw organizacyjnych.