Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz samych sukcesów w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

Zespół Centrum Ceraneum UŁ

Świąteczne godziny pracy księgozbioru Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo, w okresie świątecznym księgozbiór Ceraneum dostosowuje godziny pracy do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

• od 23 do 29 grudnia 2019 r. – nieczynne
• 31 grudnia 2019 r. i 4 stycznia 2020 r. – 8:00–15:00.
• 5 stycznia 2020 r. i 6 stycznia 2020 r. – nieczynne.

Kolejna nowa publikacja łódzkich bizantynistów i paleoslawistów

Szanowni Państwo,

polecamy waszej uwadze nową publikację prof. Mirosława J. Leszki (Katedra Historii Bizancjum UŁ) i dr Zofii A. Brzozowskiej (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ):

Nowogród Wielki. Historyczno-kulturowy przewodnik po średniowiecznej republice.

Pierwsze sześćdziesiąt stron książki zajmuje wprowadzenie historyczne: zarys dziejów Nowogrodu Wielkiego i omówienie jego specyfiki ustrojowej. Dalej znajdziemy omówienie zabytków kremla nowogrodzkiego, reszty miasta oraz okolic. Autorzy opisują architekturę i wystrój zabudowań, a także wspominają powiązane z opisywanymi miejscami wydarzenia historyczne. Niewątpliwą zaletą publikacji są liczne fotografie oraz obszerne cytaty ze źródeł historycznych.

Publikacja powstała w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego. Grant był realizowany w latach 2017–2019 w Centrum Ceraneum UŁ przez zespół pod kierunkiem dr Zofii A. Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/nowogrod-wielki/

Nowa publikacja łódzkiego bizantynisty

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o ukazaniu się na rynku wydawniczym publikacji jednego z młodszych badaczy Centrum Ceraneum, finalizującego przewód doktorski Łukasza Pigońskiego. Monografia Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457–474) analizuje działania dyplomatyczne i militarne podejmowane przez cesarzy Marcjana i Leona I, ale także innych wybitnych postaci V wieku, jak Aspar, Bazyliskos, Rycymer. Zachęcamy do lektury!

Łukasz Pigoński, Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457–474), Łódź 2019.

Kolejny sukces członka Ceraneum

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie członka Centrum Ceraneum, pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, w pozyskiwaniu środków na badania naukowe. Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 17, panel HS2) pt. Jak dawne jest ‚dawniej’? Stopień wyższy w językach słowiańskich – geneza, ewolucja, typologia, który będzie realizowany przez konsorcjum utworzone przez Katedrę Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ oraz Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2020–2022 jest dr Marek Majer, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ, a partnerem z IJP PAN jest dr Rafał Szeptyński.

Warto podkreślić, że projekt dr. Majera i dr. Szeptyńskego znalazł się na pierwszym miejscu ogólnopolskiej listy rankingowej panelu HS2 konkursu OPUS 17, zdobywając najwyższą punktację spośród 11 projektów zakwalifikowanych do finansowania. Międzynarodowe grono recenzentów scharakteryzowało dotychczasowy dorobek naukowy dr. Majera m.in. słowami:  “He has all the markings of a rising star.” Sam projekt opisano zaś m.in. następująco: “This is an innovative and well-prepared project which formulates a clear thesis about the nature of the comparative in Indo-European and Slavic”.

Latopis nowogrodzki pierwszy dostępny w wersji online

Z radością informujemy, że została uruchomiona wersja elektroniczna Latopisu nowogrodzkiego pierwszego, obejmująca tekst oryginalny zabytku, jego polski przekład i inne materiały zgromadzone w toku projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego, realizowanego w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr Z. Brzozowskiej, we współpracy z Katedrą Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Digitalizacja jest dostępna pod adresem:

http://ki.wfi.uni.lodz.pl/ceraneum/

Nowe godziny otwarcia

Szanowni Państwo,

w najbliższą sobotę, tj. 19 października br. księgozbiór Ceraneum będzie czynny w godzinach 8.00–15.00.

Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład prof. Iwelina Iwanowa z Uniwersytetu Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie zatytułowany:

Weapons, Armor and Armed Men in the Gospels of Tsar Ivan Alexander.

Wykład odbędzie się 14 października  br. o godz. 17.00 w sali 13 Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5).

Zaproszenie na wykłady otwarte

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w wykładach otwartych:

9 X 2019, g. 14.00–15.30 (Instytut Historii UŁ, sala Rady Wydziału)
Doc. Dr Valentin Kitanov, Tabaco in the historical development of Bulgaria

9 X 2019, g. 15.45–17.15 (Instytut Historii UŁ, sala Rady Wydziału)
Dr. Yanko M. Hristov, Byzantine prisoners of war in Bulgaria during the period 976 to 1018

Prelegenci są pracownikami Katedry Historii na Wydziale Prawno-Historycznym Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie, w Bułgarii. Ich pobyt na Wydziale Filozoficzno-Hitorycznym UŁ jest realizowany w ramach programu Erasmus.

Zapraszamy!

Nowy grant NPRH realizowany przez członków Centrum Ceraneum

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie członków Centrum Ceraneum UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe! W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł się projekt pt. „Przekład na język angielski i wydanie w amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books” monografii I. Petrova „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)””. Do konkursu NPRH w module Uniwersalia 2.1 mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Dwuletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język angielski lingwistycznej części monografii autorstwa dr. hab. prof. nadzw. Ivana N. Petrova z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (wersja oryginalna książki zawiera także obszerny aneks z przekładami na język polski słowiańskich tekstów źródłowych, przygotowany przez profesora Aleksandra Naumowa). Przekład zostanie opublikowany w prestiżowym amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books”, stanowiącym część międzynarodowego Domu Wydawniczego „Rowman & Littlefield Publishing Group”. Wydawnictwo to specjalizuje się w wydawaniu wysokiej jakości publikacji naukowych obejmujących przede wszystkim nauki humanistyczne i społeczne. Publikacja prof. I. Petrova znajdzie się wśród tytułów inaugurujących serię tego wydawnictwa pt. „Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures”, a w same prace translatorskie zaangażowany będzie m.in. dr Marek Majer, adiunkt z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, mający już na swoim koncie wyróżnienia i nagrody za przekłady tekstów naukowych na język angielski.

Wakacyjne godziny pracy księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

jak co roku dostosowujemy wakacyjne godziny otwarcia księgozbioru Ceraneum do godzin pracy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

1 lipca — 4 sierpnia br.
poniedziałki, środy, piątki 8:00 – 15:00
wtorki, czwartki 12:00 – 20:00
soboty nieczynne.

Od 5 sierpnia do 18 sierpnia br. księgozbiór będzie nieczynny.

19 sierpnia — 31 sierpnia br.
poniedziałki, środy, piątki 8:00 – 15:00
wtorki, czwartki 12:00 – 20:00
soboty nieczynne.

International Convention on Food History and Food Studies: 6–7 czerwca 2019

Pracownicy i członkowie Centrum Ceraneum po raz drugi uczestniczyli w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej International Convention on Food History and Food Studies. Jednym z celów sympozjum jest m.in. popularyzacja badań nad dziejami pożywienia.

Podczas tegorocznej, piątej edycji konferencji prof. Maciej Kokoszko oraz dr Zofia Rzeźnicka zorganizowali w sumie cztery sesje tematyczne:

 • Culinary realia in different medieval realms,
 • Ecclesiastic writings on ecclesiastic and secular diet,
 • Alcoholic beverages across time and space,
 • Food and medicine from antiquity to modern times. Medical advice over ages,

w ramach których referaty wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (filia w Piotrkowie Trybunalskim), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Łódzkiej.

Badacze związani z Centrum Ceraneum zaprezentowali następujące wystąpienia:

 • Szymon Wierzbiński – The role of food victualling in preparation of war campaign in 10th century Byzantium,
 • Jolanta Dybała, Krzysztof Jagusiak, Michał Pawlak – Historiae of St. Gregory of Tours as a source of information on the diet in VIth century Gaul,
 • Sławomir Bralewski, Ewelina Kostrzewska – Imaginations sur le jeûne de Daniel à la fin de l’Antiquité et aux Temps Modernes,
 • Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak – Galen on wine. Dietetic advise and consumers’ preferences in the 2nd century AD,
 • Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka – Wines for pleasure and wines for health. A short commentary on honeyed wines (Περì οἰνομέλιτoς) described in Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici de re rustica eclogae,
 • Magdalena Koźluk – «Lact yssu des vignes», le statut du vin dans les régimes de santé aux XVIe et XVIIe siècles en France.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation w Tours (Francja), na Université François-Rabelais w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

Concilium Latinum Lodziense XV: 1–2 czerwca 2019

Z przyjemnością informujemy o uczestnictwie dr Zofii Rzeźnickiej, pracownika Centrum Ceraneum, w konferencji naukowej Concilium Latinum Lodziense XV. Tegoroczne sympozjum, zorganizowane przez Katedrę Filologii Klasycznej UŁ oraz Studium Języków Obcych UŁ, odbyło się pod hasłem: Antiquorum posteriorumque praecepta ad corporis valetudinem sustinendam restituendamve pertinentia.

Referat pt. Quibus remediis contra olentem sudorem nimium medici antiqui Byzantinique usi sint, napisany przez dr Zofię Rzeźnicką i prof. Macieja Kokoszkę zaprezentowała dr Anna Maciejewska, członkini Ceraneum, która przełożyła też treść wystąpienia na język łaciński.

Szczególnym momentem konferencji była degustacja ciasteczek przygotowanych przez dr Rzeźnicką według przepisu inspirowanego Ucztą mędrców Atenajosa z Naukratis.

Członkini Ceraneum z ważnym wyróżnieniem

Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, że członkini Centrum Ceraneum dr Marta Woźniak-Bobińska (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, WSMiP UŁ) została laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2018 (w kategorii nauki humanistyczne i społeczne). Nagrodę przyznaje Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Dołączamy do gratulacji i zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym listem w sprawie wyróżnienia.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład Koran na obszarze Slavia Orthodoxa? Fragmenty tłumaczeń i ślady recepcji w piśmiennictwie Słowian prawosławnych w średniowieczu, który wygłosi dr Zofia Brzozowska, pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ.

Wykład odbędzie się w trakcie posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1 czerwca br. (sobota), o godz. 11.30, w Sali Dziekańskiej gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Historicum, ul. Umultowska 89d, sala 1.63).

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane wyniki badań prowadzonych w ramach kierowanego przez dr Z. Brzozowską projektu OPUS, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej.

Seminarium o Galenie na Uniwersytecie Humboldta

W dniach 20-21 maja br. pracownicy Centrum Ceraneum: prof. Maciej Kokoszko, dr Zofia Rzeźnicka oraz dr Krzysztof Jagusiak uczestniczyli w międzynarodowym seminarium naukowym poświęconym translacji traktatu De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus Galena z Pergamonu, zorganizowanym przez prof. Philipa van der Eijka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W ramach spotkania prof. John Wilkins z Uniwersytetu w Exeter przedstawił fragmenty swojego przekładu wspomnianej pracy na język angielski. Celem seminarium było przedyskutowanie zaprezentowanych passusów w gronie specjalistów reprezentujących takie obszary nauki jak historia medycyny i filozofia.

Zapraszamy do obejrzenia niewielkiej galerii z wydarzenia, dokumentującej m.in. organoleptyczne zaznajamianie się uczestników z próbkami substancji aromatycznych wykorzystywanych w lecznictwie w czasach Galena.

Nowy grant Ceraneum

Z radością informujemy, że Centrum Ceraneum uzyskało kolejny grant na badania naukowe. Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 16, panel HS3) pt. Wschodniorzymskie elity wojskowe od Teodozjusza II do Anastazjusza I (408-518). Studium społeczno-polityczne [Eastern Roman Military Elites from Theodosius II to Anastasius I (408-518). A Socio-Political Study], który będzie realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki z Katedry Historii Bizancjum UŁ. Grant będzie realizowany w latach 2019–2022, a jego planowany wynik to dwie publikacje książkowe (anglojęzyczne monografie) oraz szereg artykułów naukowych w periodykach o międzynarodowym zasięgu, indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. Ivelin Ivanov z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „Św. Św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) wygłosi 14 maja br. (wtorek) o godz. 17.00 wykład Medieval Bulgaria and Constantinople. The Bulgarian actions in support of and against the Byzantine capital in the period from the 8th to the 14th century.

Serdecznie zapraszamy  do Pałacu Bidermanna (ul. Franciszkańska 1/3, sala nr 13)!

ERASMUS+ – kwalifikacja na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe nauczycieli akademickich

ERASMUS+ – kwalifikacja na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/2020

Tegoroczna kwalifikacja trwa od 09.05. do 28.06. br. Szczegółowe zasady ubiegania się o możliwość realizacji wyjazdów, wymagane dokumenty, aktualne umowy oraz warunki finansowania dostępne są na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UŁ (http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/dokumenty-201920).

W przypadku pytań szczegółowych zalecany jest kontakt z koordynatorem ds. programu Erasmus+, dr A. Kawecką (agata.kawecka@uni.lodz.pl).

Wykład z historii medycyny – odwołany!

Szanowni Państwo,

z powodu nagłych problemów z komunikacją lotniczą, które dotknęły prof. Helen Perdicoyianni-Paleologou uniemożliwiając jej dotarcie do Łodzi, wykład otwarty z historii medycyny zaplanowany na najbliższą środę (8 maja br.) zostaje odwołany.

Zaproszenie na piąty wykład otwarty z historii medycyny

Szanowni Państwo,

8 maja br. o godz. 18.00 (środa) w Pałacu Biedermanna odbędzie się kolejne z cyklu spotkań poświęconych historii medycyny, organizowanego przez Centrum Ceraneum UŁ wraz z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Wydziałem Filologicznym pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem naszym gościem będzie prof. Helen Perdicoyianni-Paleologou z wykładem zatytułowanym The fever in the Corpus Hippocraticum.

Zachęcamy do udziału!

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo!

Przyjmijcie nasze najszczersze życzenia z okazji Świąt Wielkanocy. Świętujcie ten czas z pokojem, miłością i wiarą w Prawdziwe Odrodzenie!

Zespół Centrum Ceraneum

Colloquia Ceranea I

Colloqia Ceranea I to pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Jej celem było jak najszersze zaprezentowanie dziedzictwa historycznego obszarów będących najpierw pod wpływem cywilizacji grecko-rzymskiej, a następnie cesarstwa bizantyńskiego oraz wyeksponowanie wspomnianej spuścizny w europejskiej kulturze nowożytnej.

W ramach sympozjum odbyły się trzy wykłady plenarne:

 • Food and monasticism in Byzantium – prof. Béatrice Caseau, Sorbonne University (Paris IV);
 • The Glagolitic Script and the so called Trilinguist Heresy – prof. Anna-Maria Totomanova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski” (tekst wystąpienia in absentia autorki odczytał dr Andrzej Kompa);
 • Jan Sajdak’s Byzantine studies – dr hab. Anna Kotłowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W obradach wzięli udział badacze z Bułgarii, Francji, Gruzji, Polski, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Konferencja odbyła się w dniach 11–13 kwietnia 2019 w Pałacu Biedermanna, a organizatorem było Centrum Ceraneum.

16 kwietnia – zmiana godzin pracy księgozbioru

Szanowni Państwo,

ze względu na szczególne okoliczności, w dniu 16 kwietnia br. (wtorek) księgozbiór Ceraneum będzie czynny od godziny 14.30.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Nowy grant na badania naukowe

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że dr Agata Kawecka z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Sekretarz Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, znalazła się w gronie stypendystów międzynarodowego programu „Transnational Access to Special Collections and Archival Documents” (TAAD), prowadzonego przez ogólnoeuropejskie konsorcjum Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS), które jest główną instytucją przyznającą to wyróżnienie. Konsorcjum ReIReS specjalizuje się w prowadzeniu badań o tematyce religioznawczej (rozpatrywanej w perspektywie lingwistycznej, historycznoliterackiej i kulturologicznej) i skupia placówki naukowo-badawcze z Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch, a także prestiżowe wydawnictwo akademickie Brepols Publishers.

W ramach stypendium dr Agata Kawecka odbędzie w 2019 r. kilkutygodniowy staż naukowy w wybranej instytucji partnerskiej ReIReS: w Centrum Badań Bizantyńsko-Słowiańskich im. prof. Iwana Dujczewa przy Uniwersytecie Sofijskim, gdzie będzie realizowała projekt pt. Materials for teaching the Old Church Slavic language in Bulgaria (19th–21st cent.).

Zmiana godzin pracy księgozbioru

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianach w godzinach otwarcia księgozbioru Ceraneum:

10 kwietnia (środa) — pracujemy od 11.00 do 20.00

11 kwietnia (czwartek) — pracujemy od 13.00 do 20.00.

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na organizację First Colloquia Ceranea International Conference. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,
zapraszamy na wykład pt. Stara Wielka Bułgaria i jej słabo znana następczyni – Czarna Bułgaria, który wygłosi dr Nikołaj Chrisimow z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „Św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie.
Wykład odbędzie się 26 marca br. (wtorek) o godz. 12:15 w sali nr 13 Instytutu Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a).

Centrum Ceraneum z nowym grantem

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Ceraneum UŁ otrzymały kolejne finansowanie MNiSW na realizację projektu w ramach tzw. Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN). Jest to zaplanowane na lata 2019 i 2020 zadanie pt. Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”. Projekt będzie realizowany przez Wydawnictwo UŁ i Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea”, składające się z pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ oraz Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Rocznik „Studia Ceranea” od kilku lat jest indeksowany w bazie Web of Science™ Core Collection.

Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo – najnowszy Pomocnik Historyczny „Polityki”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o najnowszej inicjatywie o charakterze popularyzującym naukę, podjętej przez pracowników i członków Centrum Ceraneum.

Co jadali Bizantyńczycy? Jaką rolę w ówczesnej medycynie odgrywało pożywienie? Co wypadało jeść mieszkańcom Imperium po przyjęciu chrześcijaństwa? Jak żyli bizantyńscy mnisi? W jaki sposób władze imperium radziły sobie z anarchią? Czy Bizantyńczycy doświadczyli zmian klimatycznych? Na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym Pomocniku Historycznym „Polityki” – Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo.  Numer jest dostępny od 13 marca 2019 r.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

 

13.03 – księgozbiór zamknięty między 13.00 a 16.00

Szanowni Państwo, 13 marca br. (środa) księgozbiór Ceraneum będzie zamknięty w godzinach 13-16. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na czwarty wykład otwarty z historii medycyny

Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego pragną zachęcić do uczestnictwa w czwartym wykładzie otwartym z cyklu organizowanego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego poświęconego historii medycyny.

21 marca br. (czwartek) o godz. 17-tej w sali 103 Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) wykład zatytułowany Galen on how food and medicine work in the body wygłosi prof. John Wilkins.

Prof. John Wilkins specjalizuje się przede wszystkim w badaniu zwyczajów żywieniowych i dziejów lecznictwa w świecie grecko-rzymskim oraz powiązań między tymi dwoma zagadnieniami. Drugim ważnym polem jego studiów jest starożytne greckie dramatopisarstwo. Jego najnowsze prace koncentrują się na dorobku Galena i Atenajosa z Naukratis, a także na powiązaniach między antyczną i współczesną medycyną. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych (w tym The Boastful Chef: The Discourse of Food in Ancient Greek Comedy; Food in the Ancient World) oraz tłumaczeń (Euripides, Heraclidae; Archestratus, The Life of Luxury). Przed przejściem na emeryturę związany był z Uniwersytetem w Exeter.

27 lutego – księgozbiór Ceraneum czynny do 19.00

Szanowni Państwo,

27 lutego br. (środa) księgozbiór Ceraneum będzie czynny do godziny 19.00. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Członkowie Centrum Ceraneum z nowym grantem

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie członków Centrum Ceraneum UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe.

Prof. Georgi Minczew z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ został członkiem międzynarodowego i międzyobszarowego zespołu realizującego trzyletni projekt naukowy pt. Bułgaria  na pograniczu chrześcijaństwa, religii pogańskich i herezji. Starobułgarski przekład traktatów polemicznych przeciwko arianom (Bulgaria on the Edge of Christianity, Paganizm and Heresies. The Old Bulgarian Translation of the Discourses against the Arians). Grant jest finansowany przez bułgarską agencję rządową „Fundacja Badań Naukowych” i będzie realizowany w latach 2019–2021.

W skład zespołu projektowego, kierowanego przez prof. Tatianę Sławową z Wydziału Filologii Słowiańskiej Sofijskiego Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy, wchodzą naukowcy z kilku wiodących ośrodków badań paleoslawistycznych w Europie. Efektem projektu będą nie tylko edycje krytyczne tekstów, ale także ich digitalizacja w ramach bazy Cyrillomethodiana (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg), tworzonej we współpracy z przedstawicielami nauk informatycznych.

Nowi członkowie Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 23 stycznia br. w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

– dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski,

– mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb,

– dr Grzegorz Bartosz Rostkowski,

– dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Zwyczajne zebranie ogólne członków Ceraneum

Szanowni Państwo,

w imieniu Kierownictwa Ceraneum oraz na podstawie §8 naszego Regulaminu, uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum, które odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa), o godzinie 18.00, w sali nr 13 siedziby Centrum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:
– przyjęcie nowych członków Centrum,
– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum za rok 2018,
– omówienie pozostałych bieżących spraw organizacyjnych.

Sekretariat Centrum Ceraneum

Zaproszenie na trzeci wykład otwarty z historii medycyny

Szanowni Państwo,

21 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów otwartych z historii medycyny. W roli prelegenta wystąpi prof. Jean-Paul Pittion z Centre d’Études Supérieures de la Renaissance w Tours i Trinity College w Dublinie. Wystąpienie prof. Pittiona zatytułowane jest The animal analogue in human anatomy and physiology: Galen, Vesalius and Harvey. Nasz gość zaprezentuje stanowiska dwóch wybitnych myślicieli okresu nowożytnego, Andreasa Vesaliusa (1514–1564), spod którego ręki wyszło dzieło De humani corporis fabrica i Williama Harveya (1578–1657), autora Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus w odniesieniu do modeli anatomicznych zaproponowanych przez Galena (ok. 129–216) i używanej przez niego metodologii.

Jean-Paul Pittion studiował w paryskiej École Normale Supérieure oraz w Trinity College w Dublinie, gdzie obecnie jest profesorem emerytowanym. Pracował również w Centre d’Études Supérieures de la Renaissance w Tours. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii myśli epoki renesansu, w tym historii medycyny i kultury francuskiego protestantyzmu czasów nowożytnych. Dysertację doktorską poświęcił życiu intelektualnemu Akademii w Saumur (1633–1683). Jest autorem publikacji Le Livre à la Renaissance: introduction à la bibliographie historique et matérielle (Brepols Bibliothèque de Genève, 2014) i licznych artykułów dotyczących medycyny i życia codziennego, koncentruje się głównie na epoce renesansu.

Wykład ten współorganizujemy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Wydziałem Filologicznym UŁ pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja z udziałem członków Ceraneum

11 stycznia 2019 r. członkowie Centrum Ceraneum wzięli udział w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Wino i historia, zorganizowanej przez Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie. Prelegenci wygłosili dwa referaty:

prof. Maciej Kokoszko, dr Krzysztof Jagusiak: Galen o winie, czyli rady dietetyka i preferencje konsumentów w II w. n.e.

prof. Maciej Kokoszko, dr Zofia Rzeźnicka: Kilka słów na temat lekarzy i pacjentów na podstawie fragmentu katalogu win leczniczych w De materia medica Dioskurydesa.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Życie monastyczne na Zachodzie w czasach Grzegorza Wielkiego, który wygłosi ks. dr hab. Janusz Lewandowicz z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Wykład odbędzie 16 stycznia br. (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Nowa publikacja zespołu łódzkich członków Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o ukazaniu się monografii autorstwa zespołu łódzkich członków Centrum Ceraneum: dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki i dr. Kiriła Marinowa z Katedry Historii Bizancjum UŁ.

Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912–969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Kraków 2018.

Monografia jest wynikiem międzynarodowego projektu badawczego (konkurs HARMONIA), sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, realizowanego w Centrum Ceraneum we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).