Zaproszenie na piąty wykład otwarty z historii medycyny

Szanowni Państwo,

8 maja br. o godz. 18.00 (środa) w Pałacu Biedermanna odbędzie się kolejne z cyklu spotkań poświęconych historii medycyny, organizowanego przez Centrum Ceraneum UŁ wraz z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Wydziałem Filologicznym pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem naszym gościem będzie prof. Helen Perdicoyianni-Paleologou z wykładem zatytułowanym The fever in the Corpus Hippocraticum.

Zachęcamy do udziału!

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo!

Przyjmijcie nasze najszczersze życzenia z okazji Świąt Wielkanocy. Świętujcie ten czas z pokojem, miłością i wiarą w Prawdziwe Odrodzenie!

Zespół Centrum Ceraneum

Colloquia Ceranea I

Colloqia Ceranea I to pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Jej celem było jak najszersze zaprezentowanie dziedzictwa historycznego obszarów będących najpierw pod wpływem cywilizacji grecko-rzymskiej, a następnie cesarstwa bizantyńskiego oraz wyeksponowanie wspomnianej spuścizny w europejskiej kulturze nowożytnej.

W ramach sympozjum odbyły się trzy wykłady plenarne:

  • Food and monasticism in Byzantium – prof. Béatrice Caseau, Sorbonne University (Paris IV);
  • The Glagolitic Script and the so called Trilinguist Heresy – prof. Anna-Maria Totomanova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski” (tekst wystąpienia in absentia autorki odczytał dr Andrzej Kompa);
  • Jan Sajdak’s Byzantine studies – dr hab. Anna Kotłowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W obradach wzięli udział badacze z Bułgarii, Francji, Gruzji, Polski, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Konferencja odbyła się w dniach 11–13 kwietnia 2019 w Pałacu Biedermanna, a organizatorem było Centrum Ceraneum.

16 kwietnia – zmiana godzin pracy księgozbioru

Szanowni Państwo,

ze względu na szczególne okoliczności, w dniu 16 kwietnia br. (wtorek) księgozbiór Ceraneum będzie czynny od godziny 14.30.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Nowy grant na badania naukowe

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że dr Agata Kawecka z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Sekretarz Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, znalazła się w gronie stypendystów międzynarodowego programu „Transnational Access to Special Collections and Archival Documents” (TAAD), prowadzonego przez ogólnoeuropejskie konsorcjum Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS), które jest główną instytucją przyznającą to wyróżnienie. Konsorcjum ReIReS specjalizuje się w prowadzeniu badań o tematyce religioznawczej (rozpatrywanej w perspektywie lingwistycznej, historycznoliterackiej i kulturologicznej) i skupia placówki naukowo-badawcze z Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch, a także prestiżowe wydawnictwo akademickie Brepols Publishers.

W ramach stypendium dr Agata Kawecka odbędzie w 2019 r. kilkutygodniowy staż naukowy w wybranej instytucji partnerskiej ReIReS: w Centrum Badań Bizantyńsko-Słowiańskich im. prof. Iwana Dujczewa przy Uniwersytecie Sofijskim, gdzie będzie realizowała projekt pt. Materials for teaching the Old Church Slavic language in Bulgaria (19th–21st cent.).

Zmiana godzin pracy księgozbioru

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianach w godzinach otwarcia księgozbioru Ceraneum:

10 kwietnia (środa) — pracujemy od 11.00 do 20.00

11 kwietnia (czwartek) — pracujemy od 13.00 do 20.00.

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na organizację First Colloquia Ceranea International Conference. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,
zapraszamy na wykład pt. Stara Wielka Bułgaria i jej słabo znana następczyni – Czarna Bułgaria, który wygłosi dr Nikołaj Chrisimow z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „Św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie.
Wykład odbędzie się 26 marca br. (wtorek) o godz. 12:15 w sali nr 13 Instytutu Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a).

Centrum Ceraneum z nowym grantem

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Ceraneum UŁ otrzymały kolejne finansowanie MNiSW na realizację projektu w ramach tzw. Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN). Jest to zaplanowane na lata 2019 i 2020 zadanie pt. Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”. Projekt będzie realizowany przez Wydawnictwo UŁ i Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea”, składające się z pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ oraz Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Rocznik „Studia Ceranea” od kilku lat jest indeksowany w bazie Web of Science™ Core Collection.

Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo – najnowszy Pomocnik Historyczny „Polityki”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o najnowszej inicjatywie o charakterze popularyzującym naukę, podjętej przez pracowników i członków Centrum Ceraneum.

Co jadali Bizantyńczycy? Jaką rolę w ówczesnej medycynie odgrywało pożywienie? Co wypadało jeść mieszkańcom Imperium po przyjęciu chrześcijaństwa? Jak żyli bizantyńscy mnisi? W jaki sposób władze imperium radziły sobie z anarchią? Czy Bizantyńczycy doświadczyli zmian klimatycznych? Na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym Pomocniku Historycznym „Polityki” – Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo.  Numer jest dostępny od 13 marca 2019 r.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

 

13.03 – księgozbiór zamknięty między 13.00 a 16.00

Szanowni Państwo, 13 marca br. (środa) księgozbiór Ceraneum będzie zamknięty w godzinach 13-16. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na czwarty wykład otwarty z historii medycyny

Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego pragną zachęcić do uczestnictwa w czwartym wykładzie otwartym z cyklu organizowanego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego poświęconego historii medycyny.

21 marca br. (czwartek) o godz. 17-tej w sali 103 Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) wykład zatytułowany Galen on how food and medicine work in the body wygłosi prof. John Wilkins.

Prof. John Wilkins specjalizuje się przede wszystkim w badaniu zwyczajów żywieniowych i dziejów lecznictwa w świecie grecko-rzymskim oraz powiązań między tymi dwoma zagadnieniami. Drugim ważnym polem jego studiów jest starożytne greckie dramatopisarstwo. Jego najnowsze prace koncentrują się na dorobku Galena i Atenajosa z Naukratis, a także na powiązaniach między antyczną i współczesną medycyną. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych (w tym The Boastful Chef: The Discourse of Food in Ancient Greek Comedy; Food in the Ancient World) oraz tłumaczeń (Euripides, Heraclidae; Archestratus, The Life of Luxury). Przed przejściem na emeryturę związany był z Uniwersytetem w Exeter.

27 lutego – księgozbiór Ceraneum czynny do 19.00

Szanowni Państwo,

27 lutego br. (środa) księgozbiór Ceraneum będzie czynny do godziny 19.00. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Członkowie Centrum Ceraneum z nowym grantem

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie członków Centrum Ceraneum UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe.

Prof. Georgi Minczew z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ został członkiem międzynarodowego i międzyobszarowego zespołu realizującego trzyletni projekt naukowy pt. Bułgaria  na pograniczu chrześcijaństwa, religii pogańskich i herezji. Starobułgarski przekład traktatów polemicznych przeciwko arianom (Bulgaria on the Edge of Christianity, Paganizm and Heresies. The Old Bulgarian Translation of the Discourses against the Arians). Grant jest finansowany przez bułgarską agencję rządową „Fundacja Badań Naukowych” i będzie realizowany w latach 2019–2021.

W skład zespołu projektowego, kierowanego przez prof. Tatianę Sławową z Wydziału Filologii Słowiańskiej Sofijskiego Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy, wchodzą naukowcy z kilku wiodących ośrodków badań paleoslawistycznych w Europie. Efektem projektu będą nie tylko edycje krytyczne tekstów, ale także ich digitalizacja w ramach bazy Cyrillomethodiana (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg), tworzonej we współpracy z przedstawicielami nauk informatycznych.

Nowi członkowie Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 23 stycznia br. w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

– dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski,

– mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb,

– dr Grzegorz Bartosz Rostkowski,

– dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Zwyczajne zebranie ogólne członków Ceraneum

Szanowni Państwo,

w imieniu Kierownictwa Ceraneum oraz na podstawie §8 naszego Regulaminu, uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum, które odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa), o godzinie 18.00, w sali nr 13 siedziby Centrum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:
– przyjęcie nowych członków Centrum,
– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum za rok 2018,
– omówienie pozostałych bieżących spraw organizacyjnych.

Sekretariat Centrum Ceraneum

Zaproszenie na trzeci wykład otwarty z historii medycyny

Szanowni Państwo,

21 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów otwartych z historii medycyny. W roli prelegenta wystąpi prof. Jean-Paul Pittion z Centre d’Études Supérieures de la Renaissance w Tours i Trinity College w Dublinie. Wystąpienie prof. Pittiona zatytułowane jest The animal analogue in human anatomy and physiology: Galen, Vesalius and Harvey. Nasz gość zaprezentuje stanowiska dwóch wybitnych myślicieli okresu nowożytnego, Andreasa Vesaliusa (1514–1564), spod którego ręki wyszło dzieło De humani corporis fabrica i Williama Harveya (1578–1657), autora Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus w odniesieniu do modeli anatomicznych zaproponowanych przez Galena (ok. 129–216) i używanej przez niego metodologii.

Jean-Paul Pittion studiował w paryskiej École Normale Supérieure oraz w Trinity College w Dublinie, gdzie obecnie jest profesorem emerytowanym. Pracował również w Centre d’Études Supérieures de la Renaissance w Tours. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii myśli epoki renesansu, w tym historii medycyny i kultury francuskiego protestantyzmu czasów nowożytnych. Dysertację doktorską poświęcił życiu intelektualnemu Akademii w Saumur (1633–1683). Jest autorem publikacji Le Livre à la Renaissance: introduction à la bibliographie historique et matérielle (Brepols Bibliothèque de Genève, 2014) i licznych artykułów dotyczących medycyny i życia codziennego, koncentruje się głównie na epoce renesansu.

Wykład ten współorganizujemy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Wydziałem Filologicznym UŁ pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja z udziałem członków Ceraneum

11 stycznia 2019 r. członkowie Centrum Ceraneum wzięli udział w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Wino i historia, zorganizowanej przez Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie. Prelegenci wygłosili dwa referaty:

prof. Maciej Kokoszko, dr Krzysztof Jagusiak: Galen o winie, czyli rady dietetyka i preferencje konsumentów w II w. n.e.

prof. Maciej Kokoszko, dr Zofia Rzeźnicka: Kilka słów na temat lekarzy i pacjentów na podstawie fragmentu katalogu win leczniczych w De materia medica Dioskurydesa.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Życie monastyczne na Zachodzie w czasach Grzegorza Wielkiego, który wygłosi ks. dr hab. Janusz Lewandowicz z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Wykład odbędzie 16 stycznia br. (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Nowa publikacja zespołu łódzkich członków Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o ukazaniu się monografii autorstwa zespołu łódzkich członków Centrum Ceraneum: dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki i dr. Kiriła Marinowa z Katedry Historii Bizancjum UŁ.

Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912–969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Kraków 2018.

Monografia jest wynikiem międzynarodowego projektu badawczego (konkurs HARMONIA), sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, realizowanego w Centrum Ceraneum we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).