31.12.2018 (poniedziałek) księgozbiór Ceraneum będzie nieczynny

Szanowni Państwo,
ponieważ Biblioteka UŁ pozostanie zamknięta 31 grudnia br., także i nasz księgozbiór będzie tego dnia niedostępny.

Świąteczne życzenia

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą szczęście i spokój, a Nowy Rok sukcesy, pomyślność i zdrowie!

Zespół Centrum Ceraneum

Godziny pracy księgozbioru Ceraneum w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż godziny pracy księgozbioru są dostosowane do godzin otwarcia Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie świątecznym pracujemy w godzinach  8:00 — 15:00 w następujących dniach:
• 27–29.12.2018
• 31.12.2018
• 5.01.2019

W dniach 22–24.12.2018 księgozbiór Ceraneum jest zamknięty.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Orthodoxy-Heterodoxy. Slavic Space Facing the Divisions of Christianity from the Middle Ages to Today”

W dniach 22–23 listopada 2018 r. paleoslawiści i historycy związani z Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego: troje pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (prof. dr hab. Georgi Minczew, dr hab. Małgorzata Skowronek i dr Zofia Brzozowska) oraz dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, wzięli czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Orthodoxy-Heterodoxy. Slavic Space Facing the Divisions of Christianity from the Middle Ages to Today”, która odbyła się na uniwersytecie w Neapolu (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”). Centrum Ceraneum UŁ było oficjalnym współorganizatorem wydarzenia.

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali efekty swoich najnowszych badań, prowadzonych w ramach międzynarodowej, interdyscyplinarnej inicjatywy naukowej, poświęconej szeroko zakrojonym studiom nad polemiką międzywyznaniową na obszarze Slavia Orthodoxa w średniowieczu, obejmującej aktualnie trzy granty, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, realizowane w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ i Centrum Ceraneum UŁ: dwa kierowane przez prof. Georgiego Minczewa międzynarodowe projekty HARMONIA, zatytułowane: „Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu” oraz „Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w.”, a także grant OPUS, pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej”, którego kierownikiem jest dr Zofia Brzozowska. Troje z uczestników konferencji wygłosiło referaty poświęcone polemice antyheretyckiej: prof. Georgi Minczew –  La letteratura antieretica e i Padri della Chiesa. Citazioni dagli scritti di San Gregorio di Nissa nella traduzione slava di Panoplia dogmatica di Eutimio Zigabeno”; prof. Teresa Wolińska – „Sergius, Leader of the Paulicians, in the Account of Peter of Sicily”; dr hab. Małgorzata Skowronek – „On the Bogomils. Notes on the Old-Slavic Translation of the 27th Chapter of the Panoplia Dogmatike by Euthumius Zigabenos”. Dr Zofia Brzozowska przedstawiła efekty swoich badań nad obrazem Mahometa w literaturze staroruskiej: „О Бохмите еретице. Portraying Muhammad as One of the Heresiarchs in Medieval Russian Literature”. Łódzcy naukowcy odbyli także kilkudniowy staż badawczy w Pontificio Istituto Orientale w Rzymie.

Najnowsze publikacje łódzkich bizantynistów

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o ukazaniu się kolejnych publikacji łódzkich bizantynistów.

The Bulgarian State in 927–969. The Epoch of Tsar Peter I, ed. Kirił Marinow, Mirosław J. Leszka, Byzantina Lodziensia XXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Byzantina Lodziensia XXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

Te oraz inne publikacje z serii „Byzantina Lodziensia” są dostępne na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszenie na drugi wykład otwarty z historii medycyny

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa na drugi wykład z cyklu spotkań poświęconych historii medycyny, które współorganizujemy wraz z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Wydziałem Filologicznym pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Drugi wykład z cyklu, który wygłosi prof. Vivian Nutton, rozpocznie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18-tej w sali 103 Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) i zatytułowany będzie The new Galen, 2005–2018.

Prof. Vivian Nutton po ukończeniu studiów pracował naukowo na swym macierzystym Uniwersytecie w Cambridge i w Wellcome Trust Centre for the History of Medicine, a przed przejściem na emeryturę (2009) związany był z Centre for the History of Medicine na University College London. Specjalizuje się w historii medycyny od czasów antycznych do epoki nowożytnej (renesans, XVII w.), przy czym koncentruje się przede wszystkim na lecznictwie grecko-rzymskim i jego recepcji w okresie Odrodzenia. Swoim rozległym zainteresowaniom badawczym dał wyraz publikując szereg artykułów naukowych (część została zebrana w serii Variorum w tomie zatytułowanym From Democedes to Harvey: Studies in the History of Medicine), a swego rodzaju podsumowaniem jego badawczych poszukiwań było stworzenie przekrojowej monografii pt. Ancient Medicine, jak również haseł dotyczących medycyny w wielotomowej encyklopedii Der neue Pauly. Prof. Nutton zajmował się też przekładami dzieł Galena na język angielski i badaniem ich recepcji, co zaowocowało, między innymi, jego najnowszą pracą pt. Principles of anatomy according to the opinion of Galen, by Johann Guinter and Andreas Vesalius (2017). Obecnie pełni funkcję współredaktora serii zatytułowanej Medical History.

Prof. Vivian Nutton jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Akademii Brytyjskiej, Academia Europaea i Académie des inscriptions et belles-lettres.

Prelekcja inaugurująca cykl wykładów o historii medycyny

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykładu History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books, wygłoszonego przez prof. Danielle Gourevitch 17 października br. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorem zdjęć jest dr Bartosz Kałużny, pełnomocnik dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. promocji.

Zachęcamy również do zapoznania się z wypowiedzią pomysłodawcy cyklu, prof. Macieja Kokoszki, Dyrektora Centrum Ceraneum i Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, dotyczącej m.in. badań prowadzonych nad dokonaniami dawnej medycyny:

https://www.radiolodz.pl/broadcast_posts/47865-historia-medycyny-dla-poczatkujacych-szkielko-i-oko

Zdjęcia z wykładu otwartego prof. Ivelina Ivanowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykładu Teutons, Cumans and Bulgarians in the Second Decade of the Thirteenth Century (1211–1225), wygłoszonego przez prof. Ivelina Ivanowa (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie) 11 października br.

Autorem zdjęć jest dr Bartosz Kałużny, pełnomocnik dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. promocji.

Nagroda Rektora UŁ dla członków Centrum Ceraneum

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naukowym trojga członków Centrum Ceraneum: prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ) oraz dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ) zostali laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę pt. Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress. Monografia ta, której autorami są dr Zofia Brzozowska i prof. Mirosław J. Leszka, została opublikowana w 2017 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w koedycji z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i we współpracy z prestiżową oficyną amerykańską, Columbia University Press z Nowego Jorku, która odpowiada za szeroki, międzynarodowy kolportaż tej pozycji. Dr Marek Majer został nagrodzony za pracę nad stroną językową monografii: jest autorem przekładu znacznej jej części na język angielski oraz redaktorem językowym całości tekstu.

Monografia powstała w ramach międzynarodowego grantu badawczego (konkurs HARMONIA), sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego. Był on realizowany w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum (Uniwersytet Łódzki), w latach 2015–2018, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians.
Neither a Saint nor a Malefactress
Mirosław J. Leszka and Zofia A. Brzozowska

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza na wykład otwarty zatytułowany Teutons, Cumans and Bulgarians in the Second Decade of the Thirteenth Century (1211–1225), który wygłosi prof. Ivelin Ivanov z Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie.

Wykład odbędzie się 11 października br. (czwartek) o godzinie 17:00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Z radością informujemy, że po raz kolejny członkom Centrum Ceraneum UŁ zostały przyznane prestiżowe stypendia dla młodych uczonych. Tym razem dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ zostali laureatami trzyletniego stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznawanego rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej”. Osiągnięcia łódzkich paleoslawistów, obejmujące przede wszystkim publikacje z lat 2014–2018 (monografie i artykuły w renomowanych periodykach naukowych), zostały wysoko ocenione przez recenzentów. Łącznie wśród tegorocznych laureatów znalazło się sześcioro badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego. Gratulujemy!

Lista stypendystów

Historia medycyny – zaproszenie na cykl wykładów otwartych

Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w cyklu wykładów otwartych organizowanych pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego poświęconych historii medycyny.
Pierwsze z zaplanowanych spotkań, na którym prof. Danielle Gourevitch wygłosi wykład pt. History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books, rozpocznie się 17 października 2018 r. o godz. 18-tej w Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/3 w Łodzi.
Prof. Danielle Gourevitch przez większość swej długoletniej pracy naukowej związana była z Université de Paris X – Nanterre i École pratique des hautes Études w Paryżu. Jest autorką wielu prac naukowych z zakresu historii medycyny, w tym monografii: Les maladies dans l’art antique (wspólnie z Mirko Grmekiem), Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain: le malade, sa maladie et son médecin i Le mal d’être femme. La femme et la médecine dans la Rome antique, a także tłumaczeń źródeł starożytnych, m.in. dzieł Soranusa z Efezu i około trzystu artykułów publikowanych w wydawnictwach francuskich, włoskich, angielskich, niemieckich. Za swoje zasługi położone na polu badań nad kulturą klasyczną i historią medycyny została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym odznaczona orderem Legii Honorowej. Prof. Gourevitch związana jest z wieloma towarzystwami naukowymi. Była, m. in., prezesem Société française d’histoire de la médecine i Société française d’histoire de l’art dentaire, jest członkinią organizacji takich, jak Académie internationale d’histoire des sciences, czy Société française d’histoire de la médecine.
Drugi wykład z cyklu, na który już teraz chcielibyśmy wszystkich zaprosić, zaplanowany jest na 13 grudnia 2018 r. Wygłosi go prof. Vivian Nutton (dokładna godzina i miejsce, a także tytuł wystąpienia zostaną podane w osobnym komunikacie).
Prof. Vivan Nutton jest członkiem Akademii Brytyjskiej, a przed przejściem na emeryturę związany był z University College London. Specjalizuje się w historii medycyny od czasów antycznych do epoki nowożytnej (renesans, XVII w.), przy czym koncentruje się przede wszystkim na lecznictwie grecko-rzymskim i jego recepcji w okresie Odrodzenia. Swoim rozległym zainteresowaniom badawczym dał wyraz publikując szereg artykułów naukowych (część została zebrana w serii Variorum w tomie zatytułowanym From Democedes to Harvey: Studies in the History of Medicine), a swego rodzaju podsumowaniem jego badawczych poszukiwań było stworzenie przekrojowej monografii pt. Ancient Medicine, jak również haseł dotyczących medycyny w wielotomowej encyklopedii Der neue Pauly. Prof. Nutton zajmował się też przekładami dzieł Galena na język angielski. Obecnie jest współredaktorem serii zatytułowanej Medical History.

Członek Centrum Ceraneum UŁ z kolejnym ważnym grantem

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie członków Centrum Ceraneum UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe. Dr Marek Majer, pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ, uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki, w programie MINIATURA 2. Kierowany przez niego projekt pt. Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim będzie realizowany w 2018 r. W jego trakcie dr Marek Majer weźmie udział m.in. w prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej Slavic Linguistics Society Meeting, odbywającej się w bieżącym roku w Eugene (Oregon, USA). Konferencja ta, gromadząca co roku najważniejszych przedstawicieli językoznawstwa słowiańskiego, jest niepowtarzalną okazją do konfrontacji wyników badań, prowadzonych przez łódzkiego slawistę, z ustaleniami czołowych światowych specjalistów. Oczekiwanymi efektami projektu, oprócz udziału w konferencji, są artykuły naukowe w wiodących czasopismach międzynarodowych. Warto przypomnieć, że w lutym tego roku dr Marek Majer został laureatem Nagrody Funduszu im. Charlesa E. Townsenda, przyznawanej przez Slavic Linguistics Society. Gratulujemy!

Zmiana godzin otwarcia księgozbioru Ceraneum

Informujemy, że 26 lipca br. (czwartek) ze względu na planowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej do gmachu Biblioteki UŁ księgozbiór Ceraneum będzie otwarty od godz. 15.00 do 20.00.

Prezentacja projektów Ceraneum w Sofii i Columbus (Ohio)

W maju i czerwcu br. projekty badawcze i publikacje Centrum Ceraneum UŁ zostały zaprezentowane i omówione na kilku ważnych międzynarodowych spotkaniach naukowych.

W dniach 10-12 maja 2018 r. dr hab. Ivan Petrov, Sekretarz Naukowy ds. rozwoju Centrum Ceraneum i działalności wydawniczej, wziął udział z prezentacjami w dwóch międzynarodowych konferencjach w Sofii: „Bulgarian Studies in Europe: Present and Future” zorganizowanej przez Council for Bulgarian Studies Abroad (Bulgarian Academy of Sciences) z okazji prezydencji Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej oraz „Литературознанието: диалогичност и предизвикателства”, zorganizowanej z okazji 70-lecia Instytutu Literatury Bułgarskiej BAN. Ponadto dr hab. I. Petrov jako przedstawiciel Centrum Ceraneum uczestniczył w uroczystości „Корени на българската духовност и знание”, zorganizowanej przez Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich BAN z okazji dnia Św. Św. Cyryla i Metodego oraz w seminarium naukowym „Кирило-Методиевски четения 2018”, zorganizowanym przez Uniwersytet Sofijski.

W dniach 15-17 czerwca 2018 roku, w trakcie pobytu stypendialnego i kwerendy studyjnej w Hilandar Research Library oraz Resource Center for Medieval Slavic Studies w Uniwersytecie Stanowym w Columbus, Ohio (The Ohio State University, USA) dr hab. Ivan Petrov wziął także udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Preserving and Accessing Medieval Slavic Manuscripts” (7th International Hilandar Conference), przedstawiając referat pt. „Palaeoslavic Sources and Legacy in Scholarly Projects of the Ceraneum Centre at the University of Łódź”.

Podczas wspomnianych konferencji (a także podczas wizyty w Brown University w Providence, Rhode Island) przedstawicielom instytucji organizujących zostały, w ramach wymiany bibliotecznej, wręczone najnowsze publikacje Centrum Ceraneum UŁ.

Prof. Franz Tinnefeld Honorowym Członkiem Centrum Ceraneum

6 czerwca 2018 r. odbyła się w Monachium uroczystość wręczenia prof.
Franzowi Tinnefeldowi godności honorowego członka Centrum Ceraneum. Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego przyznał to wyróżnienie, na wniosek dyrekcji
Centrum, dopiero po raz drugi (pierwszym uhonorowanym jest prof. Vladimír
Vavřínek). Prof. Tinnefeld, wybitny bizantynista, związany przez całą swą
drogę z Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium, jednym z
wiodących na świecie miejsc uprawiania bizantynologii, darował Centrum
Ceraneum swój cenny księgozbiór dla pożytku obecnych i przyszłych pokoleń
polskich badaczy. Uroczystość prowadził prof. Albrecht Berger, wzięli w
niej udział prócz prof. Tinnefelda i jego małżonki, prof. Marie-Theres
Tinnefeld, monachijscy bizantyniści; UŁ i Ceraneum reprezentował dr
Andrzej Kompa.

Księgozbiór Prof. Franza Tinnefelda w Ceraneum

Z wielką radością informujemy, że kolekcja Centrum Ceraneum
powiększyła się o niezwykły dar: swój domowy księgozbiór przekazał
Ceraneum Franz Tinnefeld, profesor emeritus Uniwersytetu Ludwika i
Maksymiliana w Monachium. Do Łodzi przyjechała niezwykła kolekcja
bizantynistyczna w liczbie 890 woluminów, złożona głównie z
dwudziestowiecznej literatury przedmiotu, źródeł starożytnych i
bizantyńskich, egzemplarze o nierzadko własnej historii, zdobne
dedykacjami, które już dziś stanowią fragment historii dyscypliny.
Księgozbiór jest obecne katalogowany i sygnaturowany. Już po wakacjach
będzie dostępny dla wszystkich czytelników księgozbioru Ceraneum.
Serdecznie zapraszamy do korzystania!

Dublety z Biblioteki Warszawskiego Seminarium Duchownego

Dzięki uprzejmości ks. prof. Marka Starowieyskiego i dyrekcji Biblioteki Warszawskiego Seminarium Duchownego otrzymaliśmy 464 woluminy: 126 numerów czasopism oraz 338 książek, z których ponad 140 stanowią jakże dla nas cenne wydawnictwa źródłowe. Przekazaną nam kolekcję uzupełniają liczne nadbitki artykułów naukowych – polskich i zagranicznych. Po wakacjach tomy zostaną udostępnione naszym czytelnikom.

Wakacyjne godziny pracy księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy o czasowej zmianie godzin otwarcia księgozbioru Ceraneum. Dostępność kolekcji jest dostosowana do czasu pracy Biblioteki Głównej UŁ:

Od 1 lipca do 5 sierpnia 2018 r.
poniedziałki, środy, piątki 8:00 – 15:00
wtorki, czwartki 12:00 – 20:00
soboty: nieczynne.

Od 6 sierpnia do 19 sierpnia 2018 r. księgozbiór będzie będzie nieczynny.

Od 20 sierpnia do 2 września 2018 r.
poniedziałki, środy, piątki 8:00 – 15:00
wtorki, czwartki 12:00 – 20:00
soboty: nieczynne.

III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej – galeria zdjęć

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z pierwszej sesji III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Podczas spotkania zebrani dyskutowali m.in. na temat rozmaitych ujęć pedagogiki i edukacji w pismach starożytnych uczonych.

III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zapraszają do udziału w III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.

Sympozjum rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 11.30 w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/3, wejście od ul. Północnej).

Zachęcamy do zapoznania się z Programem wydarzenia.

Międzynarodowa konferencja naukowa Fourth International Convention on Food History and Food Studies

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. pracownicy i członkowie Centrum Ceraneum (prof. dr hab. Maciej Kokoszko, dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, dr Magdalena Koźluk, dr Zofia Rzeźnicka, dr Krzysztof Jagusiak, dr Jolanta Dybała) wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej Fourth International Convention on Food History and Food Studies zorganizowanej w Tours (Université François-Rabelais) przez Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA). Centrum Ceraneum patronowało czterem sesjom, które odbyły się w ramach sympozjum:

  • In quest of dietary patterns. Multidisciplinary approaches to archaeological evidence;
  • Dietary patterns and alimentary instructions from antiquity to the early modern period;
  • Dietary patterns versus Christian religious rules;
  • Medical sources of antiquity and Byzantium. A cornucopia of applications.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Ceraneum ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Echa śmierci Nikefora Fokasa w historiografii Wschodu i Zachodu, który wygłosi dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim).

Wykład odbędzie się w środę, 30 maja br. o godz. 17.00 w sali numer 13 w Pałacu Biedermanna.

Nowa publikacja łódzkich bizantynistów i paleoslawistów

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o najnowszej monografii autorstwa dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ oraz prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki z Katedry Historii Bizancjum UŁ, pt. Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress.

Redaktorem językowym publikacji był dr Marek Majer z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ.

Monografia powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego. Był on realizowany w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum (Uniwersytet Łódzki), pod kierunkiem prof. Mirosława J. Leszki w latach 2015–2018, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Łódź 2018

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza na wykład otwarty:

Suum cuique? Kilka uwag o żołdzie i warunkach służby w armii bizantyńskiej w X w.

który wygłosi dr Szymon Wierzbiński z Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej.

Wykład odbędzie się w środę, 16 maja br. o godzinie 17.00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza na wykład otwarty:

Suum cuique? Kilka uwag o żołdzie i warunkach służby w armii bizantyńskiej w X w.

który wygłosi dr Szymon Wierzbiński z Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej.

Wykład odbędzie się w środę, 16 maja br. o godzinie 17.00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Rekrutacja pracowników naukowo-dydaktycznych na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaprasza do udziału w kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne w roku 2018/19.

W tym roku kwalifikacja pracowników UŁ trwa od 27 kwietnia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku. Realizacja wyjazdów STA możliwa jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Zasady rekrutacji, inne niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie BWZ: http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta

Nowa publikacja łódzkiej paleoslawistki

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o najnowszej publikacji łódzkiej paleoslawistki, dr Małgorzaty Skowronek, pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, pt. Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej.

Monografia stanowi czwarty tom „Series Ceranea” i dotyczy drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej – bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Jak pisze sama Autorka:

Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha.

Publikacja jest dostępna na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Małgorzata Skowronek, Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, Łódź 2017.

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Moralność chrześcijan w świetle kanonów Bazylego Wielkiego, który wygłosi dr Andrzej Hołasek.

Wykład odbędzie się w środę, 18 kwietnia br. o godzinie 17.00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Wesołych Świąt!

Zmiana godzin otwarcia księgozbioru

Informujemy, że ze względu na publiczną obronę pracy doktorskiej naszego kolegi, mgr. Andrzeja Hołaska, w najbliższy czwartek, 15 marca br., księgozbiór Centrum Ceraneum będzie zamknięty w godzinach 10.30–14.00.

Nagroda dla członka Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że dr Marek Majer, pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ i członek Centrum Ceraneum, został tegorocznym laureatem Nagrody Funduszu im. Charlesa E. Townsenda (http://www.slaviclinguistics.org/charles-e-townsend-memorial-fund). Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie jednemu członkowi międzynarodowej organizacji Slavic Linguistics Society z siedzibą w USA (http://www.slaviclinguistics.org/) za wybitne wystąpienia konferencyjne podczas zjazdów SLS. Dr Majer występował na konferencjach SLS trzykrotnie (Heidelberg, 2015: „Šatrovački – the autosegmental status of vowel length and tone in a syllable switching argot”; Toronto, 2016: „The remnants of the Proto-Indo-European Caland system in Slavic”, Lublana, 2017: „The origin of Proto-Slavic *čьjь ‚whose’”).

Nagroda nosi imię wybitnego amerykańskiego slawisty-językoznawcy Charlesa E. Townsenda (http://ansatte.uit.no/laura.janda/mypubs/ZfSTownsendNekrolog.pdf) i obejmuje dożywotnie bezpłatne członkostwo w Slavic Linguistics Society.

Nowy grant dla członków Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że zespół paleoslawistów z Centrum Ceraneum i z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ otrzymał kolejny grant.

Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Harmonia 9, panel HS) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu („Orthodox Slavic Polemical Writings in the Middle Ages”), który będzie realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 2018–2021 przez zespół w składzie: prof. dr hab. Georgi Minczew (kierownik), dr Zofia Brzozowska, dr Agata Kawecka, dr Marek Majer, dr hab. Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek oraz pracownik Centrum Ceraneum UŁ dr Jan Wolski i pracownik Studium Języków Obcych UŁ dr Anna Maciejewska.
Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich Bułgarii, Danii i Włoch (na prawach formalnych współwykonawców projektu).

Serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Alegoria miłości: odrodzenie powieści w czasach Komnenów, który wygłosi dr hab. Anna Kotłowska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład odbędzie się w czwartek, 1 marca br. o godzinie 17.00 w sali nr 13 w Pałacu Biedermanna.

Nowi członkowie Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 16 stycznia br. w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

– dr hab. Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

– dr Adrian Jusupović, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,

– dr hab. Boyka Mircheva, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences,

– dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

– prof. nadzw. Rafał Zarzeczny, Pontificio Istituto Orientale.

Zebranie ogólne członków Ceraneum

Szanowni Państwo,

w imieniu kierownictwa Ceraneum oraz na podstawie §8 naszego Regulaminu, uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum, które odbędzie się 16 stycznia 2018r. (wtorek), o godzinie 16.30, w sali nr 13 siedziby Centrum Ceraneum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:
– przyjęcie nowych członków Centrum,
– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum za rok 2017,
– omówienie pozostałych bieżących spraw organizacyjnych.

Sekretariat Centrum Ceraneum