Boże Narodzenie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż godziny otwarcia Księgozbioru Ceraneum w okresie świątecznym są dostosowane do godzin pracy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

– w dniach 24–27.12.2015 oraz 1–3.01.2016 Księgozbiór będzie nieczynny,

– w dniu 31.12.2015 Księgozbiór będzie otwarty w godzinach 11.00–15.00.

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej
im. profesora Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza na wykład

Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city
profesora Michaela Vickersa z Uniwersytetu Oksfordzkiego

Wykład odbędzie się 1 grudnia br., w Pałacu Biedermanna (Łódź, ul. Franciszkańska 1/3)
w sali 13, o godzinie 14.00.

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, UŁ; Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ; Katedra Historii Bizancjum UŁ; Słowiańska Komisja Biblijna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Uniwersytet we Florencji zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Biblia w świecie bizantyńsko-słowiańskim – od ksiąg liturgicznych do drukowanego Pisma Świętego (19–21 V 2016).

W centrum zainteresowania uczestników sympozjum znajdować się będą przede wszystkim rękopisy zawierające teksty i komentarze do biblijnych ksiąg staro- i nowotestamentowych, także te przeznaczone do użytku liturgicznego. Uwzględnione zostaną również pierwsze drukowane słowiańskie wersje Pisma Świętego. Podniesiona zostanie kwestia związków, zachodzących między zabytkami greckimi (bizantyńskimi) a słowiańskimi. Poruszona będzie także problematyka digitalizacji słowiańskich tekstów biblijnych, ich edycji elektronicznych oraz baz internetowych. Do uczestnictwa zaproszeni są naukowcy, reprezentujący różne dziedziny humanistyki.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na prezentację książki Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura. 866–971 autorstwa prof. Mirosława J. Leszki oraz dr. Kiryła Marinowa. Wydarzenie odbędzie się w Bułgarskim Instytucie Kultury (Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa), w czwartek 12 listopada 2015 r., o godzinie 17.00. Publikację zaprezentują Autorzy – pracownicy naukowi Katedry Historii Bizancjum UŁ – oraz prof. Georgi Minczew, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ.

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej
im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
Katedra Historii Bizancjum UŁ
Instytut Historii UŁ

zapraszają na wykład  otwarty

doc. dr. Nikołaja Kynewa
z Katedry Historii Średniowiecznej i Starożytnej
Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria):

Bizantyńska hierarchia godności w IX–XI w.

Wykład odbędzie się 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 12.15,
w gmachu Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a), w sali 202.

plakat2

ESCI Button

Z przyjemnością informujemy, że redagowane w Centrum Ceraneum UŁ czasopismo „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zostało włączone do przygotowywanej aktualnie przez firmę Thomson Reuters z USA listy Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącej częścią najbardziej prestiżowej na świecie naukowej bazy danych Web of Science™. Pełna lista indeksowanych czasopism ma być ogłoszona w listopadzie 2015 r.

Szanowni Państwo,  Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum UŁ zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej ISLAM I MUZUŁMANIE W KULTURZE, LITERATURZE I JĘZYKACH SŁOWIAN POŁUDNIOWYCH, która odbędzie się w dniach 18–19 lutego 2016 roku.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie EN

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o pojawieniu się na rynku wydawniczym nowych publikacji autorstwa łódzkich bizantynistów. Pierwsza z nich przedstawia sto lat z dziejów średniowiecznego państwa bułgarskiego, natomiast druga omawia wyobrażenia Sofii – upersonifikowanej Mądrości Bożej u średniowiecznych twórców bizantyńskich i słowiańskich.

 

carstwo-bugarskie_286855

Carstwo bułgarskie.
Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura. 866–971
Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Autorzy, łódzcy bizantyniści, prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Kirił Marinow i mgr Jan M. Wolski, znawcy historii Bułgarii i Bizancjum, prezentują sto lat z dziejów średniowiecznego państwa bułgarskiego, kiedy dokonywały się w nim wyjątkowo dynamiczne przemiany w sferze ustrojowej, religijnej i kulturalnej. Państwo bułgarskie przekształciło się wówczas w carstwo chrześcijańskie, odgrywające na Bałkanach – szczególnie w okresie panowania Symeona I Wielkiego (893–927) – rolę mocarstwa, konkurenta Bizancjum.

W pierwszej części książki, wykorzystując zarówno własne badania, jak i znakomitą znajomość współczesnej literatury naukowej, autorzy barwnie opisują dzieje polityczne carstwa bułgarskiego, zwłaszcza stosunki z Bizancjum, cesarstwem ottońskim, ludami stepowymi i Rusią Kijowską. Ukazują proces chrystianizacji społeczeństwa bułgarskiego i drogę nowo powstałej organizacji kościelnej do autokefalii, jak również wpływ uczniów Konstantyna i Metodego na rozwój kultury bułgarskiej. W drugiej części omawiają zagadnienia ustrojowe, społeczne, religijne, gospodarcze i kulturowe, przedstawiając złożony obraz funkcjonowania państwowości bułgarskiej. Szczególną uwagę warto zwrócić na rozdział poświęcony sprawom gospodarczym, stosunkowo rzadko podejmowanym w literaturze naukowej. Książka jest, co godne podkreślenia, dziełem nowatorskim i to nie tylko w wymiarze polskim.

Walorem publikacji są kolorowe ilustracje, ukazujące miejsca, w których rozgrywały się opisywane wydarzenia. Integralną częścią pracy jest również aneks, w którym Czytelnik znajdzie zabytki piśmiennictwa starobułgarskiego, przetłumaczone na język polski przez dr Zofię Brzozowską i mgr. Jana M. Wolskiego.

 

7ccf4acc5fad1625e0a48a8572a66ab1

Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża.
Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej
Zofia Brzozowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, przygotowanej w Katedrze Historii Bizancjum UŁ i obronionej w kwietniu 2015 r. W centrum zainteresowania jej Autorki znajdują się wyobrażenia na temat Sofii – upersonifikowanej Mądrości Bożej, charakterystyczne dla kultury duchowej wschodniego chrześcijaństwa, zwłaszcza zaś Bizancjum  i obszaru Slavia  Orthodoxa. Zofia Brzozowska stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim, zdaniem średniowiecznych twórców bizantyńskich i słowiańskich, była Mądrość Boża, ukazywana w żeńskiej postaci: czy mamy w jej przypadku do czynienia z symbolicznym przedstawieniem Boga (Chrystusa – Logosu lub Ducha Świętego) czy też z wyobrażeniem o drugiej, kobiecej naturze Stwórcy?

Głównym celem książki jest ukazanie miejsca, zajmowanego przez Sofię w kulturze obszaru Slavia Orthodoxa. Analizie poddano zatem wybrane zabytki średniowiecznego piśmiennictwa południowo- i wschodniosłowiańskiego: teksty, w których Mądrość Boża została utożsamiona z Chrystusem, skojarzona z Bogurodzicą lub też pojawia się jako byt autonomiczny, posiadający jednoznacznie kobiecą tożsamość. Ponadto Autorka stawia sobie za cel zebranie i skonfrontowanie ze sobą możliwie wielu przykładów ikonograficznych wyobrażeń upersonifikowanej Mądrości Bożej, pojawiających się na ikonach, miniaturach zdobiących rękopisy, mozaikach i malowidłach naściennych.

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie godzin pracy Księgozbioru Ceraneum. W dniach 31 sierpnia – 26 września br. księgozbiór będzie otwarty:

poniedziałek – piątek: 11.00–20.00

sobota: nieczynne.

Od 3 października br. księgozbiór będzie czynny także w soboty, w godzinach 9.00–15.00.

Szanowni Państwo, w okresie wakacyjnym z Księgozbioru Ceraneum będzie można korzystać:

od 29.06 do 1.08.2015 r.
poniedziałki, środy, piątki: 8:0015:00
wtorki, czwartki: 12:0020:00
soboty – zamknięte

od 3.08 do 14.08.2015 r.
Księgozbiór Ceraneum będzie nieczynny

Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło poinformować o ukazaniu się zbioru Kim jest Romajos?, zawierającego materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Wydarzenie zostało zorganizowane w kwietniu 2014 roku przez Sekcję Naukową Studentów przy Centrum Ceraneum, które objęło patronat nad publikacją.

Prezentacja zbioru odbędzie się na najbliższym zebraniu Sekcji, 22 czerwca br. o godz. 18.00 w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, pok. 13). Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.

 

Image-000

 

Kim jest Romajos? Materiały z konferencji studencko-doktoranckiej, Łódź, 25–26 kwietnia 2014 r., pod red. A. Maciejewskiej, K. Chalczyńskiej, Z. Rzeźnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Szanowni Państwo,

Katedra Historii Sztuki UŁ, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum UŁ oraz Katedra Historii Sztuki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk zapraszają na konferencję naukową Tekst a dzieło sztuki, która odbędzie się w Łodzi w dniach 18–20 maja 2015.

TextvPieceofArt plakat woloptakA2 copy

Program

W dniach 11–23 maja br. Księgozbiór Ceraneum będzie otwarty:

Poniedziałek 12.00–20.00

Wtorek 12.00–20.00

Środa 12.00–20.00

Czwartek 12.00–20.00

Piątek 12.00–20.00

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej
im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
Katedra Historii Bizancjum UŁ
Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ

mają zaszczyt zaprosić na wykłady  otwarte

doc. dr. Olega Aleksandrowa
z Uniwersytetu im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria):

Religia oficjalna armii rzymskiej w prowincji Mezji Dolnej
5 maja, wtorek, godz. 12.15, gmach Instytutu Historii UŁ – ul. Kamińskiego 27a, sala 202

Kulty prywatne armii rzymskiej na terenie prowincji Mezji Dolnej
7 maja, czwartek, godz. 16.00, Pałac Biedermanna – siedziba Centrum Ceraneum UŁ, ul. Franciszkańska 1/3, sala 13.

plakat

Szanowni Państwo,

na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UŁ umieszczone zostały zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne w następnym roku akademickim (http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/zasady-kwalifikacji-201516). Na stronach Biura znajdą Państwo również wykaz wymaganych dokumentów (http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/dokumenty-201516) oraz zestawienie ośrodków, do których mogą Państwo aplikować: http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta (pozycje 4–9).

Komplet wymaganych dokumentów należy przekazać koordynatorowi do 12.06.2015 r. W przypadku większej aniżeli liczba miejsc ilości kandydatów o kwalifikacji decydować może również kolejność składania wniosków.

Najnowszy numer „Studia Ceranea”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o pojawieniu się czwartego numeru periodyku naukowego „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, Vol. 4/2014.

Studia Ceranea_4_2014_

Zachęcamy do zapoznania się ze Spisem treści numeru bieżącego oraz numerów archiwalnych.

„Studia Ceranea” Vol. 4/2014 można zakupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

Zmiana godzin otwarcia Księgozbioru

Informujemy, iż 17 kwietnia br. (piątek) Księgozbiór Ceraneum będzie otwarty od godziny 15.00.

Świąteczne życzenia

20100414_0003

Szanowni Państwo,
prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzącej Wielkanocy
od całego zespołu tworzącego Centrum Ceraneum.

Nowa publikacja łódzkiej bizantynistki

Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło poinformować o pojawieniu się na rynku wydawniczym tytułu Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych autorstwa Zofii Brzozowskiej, doktorantki w Katedrze Historii Bizancjum UŁ oraz członkini Centrum Ceraneum.

Prezentowana publikacja stawia sobie za cel przybliżenie szerszemu kręgowi odbiorców sylwetki księżnej kijowskiej Olgi (X w.), pierwszej władczyni Rusi Kijowskiej, która  przyjęła chrzest i podjęła próbę chrystianizacji Sło­wiańszczyzny Wschodniej w obrządku bizantyńskim. Kościół ruski podniósł ją do rangi świętej już w XIII w. Postać ta jest również w sposób szczególny związana z mniejszością prawosławną w Łodzi. Nadrzędnym celem niniejszej publikacji jest udostępnienie czytelnikowi najstarszych utworów hagiograficznych i hymnograficznych, poświęco­nych księżnej Oldze, powstałych w XI–XVI w., w większości nietłumaczonych dotąd na język polski, a tym samym praktycznie nieznanych poza środowiskiem specjalistów.

Publikacja mgr Zofii Brzozowskiej została objęta patronatem Centrum Ceraneum, a jej wydanie sfinansowano ze środków przyznanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach II edycji stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców (2014).

Image 0016

Zakupu można dokonać w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszenie na wykład otwarty

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum UŁ zaprasza na wykład otwarty

Produkcja oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie. 1000 lat tradycji,

który wygłosi dr hab. Tomasz Waliszewski, Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelekcja odbędzie się 11 marca 2015 roku, o godzinie 17.00 w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5), w sali 13.

Oliwa - Ceraneum-page-0

SNS Ceraneum w Radiu Łódź

Szanowni Państwo, zapraszamy do słuchania środowej audycji radiowej „Szkiełko i oko” (Radio Łódź, 4 marca br., godz. 20.00), dla której wywiadu udzieliły członkinie Zarządu Sekcji Naukowej Studentów przy Centrum Ceraneum – Klaudia Chalczyńska i Katarzyna Muszyńska.

Prof. Maciej Kokoszko przewodniczącym Komisji Bizantynologicznej

Szanowni Państwo, z przyjemnością zawiadamiamy, że dr hab. Maciej Kokoszko prof. UŁ, dyrektor Centrum Ceraneum UŁ i kierownik Katedry Historii Bizancjum UŁ, został wybrany przewodniczącym Komisji Bizantynologicznej przy Polskim Towarzystwie Historycznym (poprzednio funkcjonującej w ramach Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN). 

Jest to największe gremium naukowe, zrzeszające polskich bizantynistów (bez mała stu członków). Sekretarzem Komisji w nowej kadencji będzie dr Andrzej Kompa, również członek Centrum Ceraneum oraz pracownik Katedry Historii Bizancjum.

Nowe publikacje łódzkich bizantynistów

2c9539d8db6cfbf0d4bf273479a46d79 053e7be99688cd86ad513c43bb118fe3 1b2597c895a606bccc694af1ed2c5dfc

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazały się kolejne publikacje serii „Byzantina Lodziensia”:

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część I, Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak,  Zofia Rzeźnicka, Byzantina Lodziensia XVI, Łódź 2014.

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część II, Pokarm dla ciała i ducha, red. Maciej Kokoszko, Byzantina Lodziensia XIX, Łódź 2014.

Cereals of antiquity and early Byzantine times. Wheat and barley in medical sources (second to seventh centuries AD), Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak,  Zofia Rzeźnicka, Byzantina Lodziensia XX, Łódź 2014.

Wymienione tytuły są wynikiem grantu NCN pt. Pokarm dla ciała i ducha. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum, II-VII w., realizowanego przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ M. Kokoszki w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ w latach 2011–2014.

Publikacje są dostępne w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Centrum Ceraneum z kolejnym ważnym grantem

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 5 lutego br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych konkursów grantowych, a wśród projektów, które otrzymały finansowanie, znalazł się kolejny z Centrum Ceraneum.

Tym razem jest to projekt pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, w ramach konkursu Harmonia 6, panel HS, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosław Leszka z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Trzyletni grant będzie realizowany w Centrum Ceraneum we współpracy z Uniwersytetem Sofijskim (Bułgaria). Wynikiem ma być anglojęzyczna publikacja książkowa.

Szczegóły na temat grantów badawczych Centrum Ceraneum znajdą Państwo w zakładce Projekty.

Nowi członkowie Centrum Ceraneum

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 3 lutego br. w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

– Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo,

– Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ,

– Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

w imieniu kierownictwa Centrum Ceraneum oraz na podstawie § 8 naszego Regulaminu, uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków naszego Centrum, które odbędzie się 3 lutego br. (wtorek), o godzinie 11.00, w sali 13 siedziby Centrum Ceraneum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:

– przyjęcie nowych członków Centrum,

– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Ceraneum za rok 2014,

– omówienie zasad nadania członkostwa honorowego Ceraneum,

– zaplanowanie cyklu wykładów otwartych w Ceraneum na semestr letni 2014/2015,

– omówienie pozostałych bieżących spraw organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Centrum Ceraneum.

Zmiana godzin otwarcia księgozbioru

Szanowni Państwo,

5 stycznia br. (poniedziałek) księgozbiór Ceraneum będzie otwarty do godziny 13.00.