Wsparcie Dyrekcji Centrum Ceraneum dla bułgarskiej serii „История и Книжнина”

W związku z planowanym wstrzymaniem środków finansowych przeznaczonych na publikację serii wydawniczej „История и Книжнина”, redagowanej m.in. przez prof. Annę-Marię Totomanową, członkinię Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, prof. Maciej Kokoszko wystosował list do Rektora Uniwersytetu Sofijskiego im. Św. Klemensa Ochrydzkiego, prof. Ivana Ilczewa. W piśmie podkreślono zarówno znaczenie publikacji dla współczesnych nauk humanistycznych i ich przedstawicieli: slawistów, lingwistów, kulturoznawców, mediewistów, historyków i bizantynistów, jak i wagę istniejącej i wciąż rozwijanej współpracy pomiędzy Ceraneum a społecznością akademicką Uniwersytetu w Sofii.

Według informacji przekazanych przez PT redaktorów serii, Rektor postanowił o kontynuowaniu finansowania publikacji.

Dzięki uprzejmości prof. Anny-Marii Totomanowej w Księgozbiorze Ceraneum można korzystać z następujących tytułów tworzących serię „История и Книжнина”:

Нина Гагова, Владетели и книги. Участието на южнославянския владетел в производството и употребата на книги през Средновековието (ІХ-ХV в.): рецепцията на византийския модел

Венелин Грудков, Романът “Антихрист” на Емилиян Станев в контекста на средновековната християнска култура

Христо Трендафилов, Младостта на цар Симеон

Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски; Борилов синодик. Издание и превод

Татяна Славова, Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти

Ангел Николов, Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма

Иван Билярски, Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България

Георги Минчев, Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие.

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo,

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy spokoju, zdrowia, radości i dostatku,
a Nowy Rok niech przyniesie szczęście i pomyślność
we wszystkich przedsięwzięciach

Zespół Centrum Badań nad Historią i Kulturą
Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej
im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

gallery_1994

Zmiana godzin pracy Księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie godzin pracy Księgozbioru w okresie świątecznym:

24 grudnia br. (środa) – NIECZYNNE

27 grudnia br. (sobota) – NIECZYNNE

31 grudnia br. (środa) – 11.00–15.00

5 stycznia br. (poniedziałek) – 11.00–15.00.

Zebranie SNS Ceraneum

Szanowni Państwo,

Sekcja Naukowa Studentów przy Centrum Ceraneum zaprasza na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5), w pok. 13 (lub 14).

W programie spotkania odczyt mgr Zofii Rzeźnickiej pt. Gęś w gastronomii, dietetyce i medycynie antycznej i bizantyńskiej.

Encyklopedia Islamu w Księgozbiorze Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy o dostępności w Księgozbiorze Ceraneum następującego tytułu:

The Encyclopaedia of Islam, ed. H.A.R. Gibb et al., Vol. 1–12, Brill 1960–2004.

Pozycja została czasowo wypożyczona z Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Z Encyklopedii będzie można korzystać w Księgozbiorze Ceraneum do 10 stycznia 2015 roku.

Najnowsza publikacja łódzkich bizantynistów

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się kolejna publikacja serii „Byzantina Lodziensia”:

Mieszkancy okładka

Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Byzantina Lodziensia XVII, Andrzej Kompa, Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Łódź 2014.

Szczegóły i możliwość zakupu na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Zamknięcie Księgozbioru

Szanowni Państwo,

informujemy, że 10 listopada br. (poniedziałek) Księgozbiór Ceraneum będzie nieczynny.

Zaproszenie na konferencję

Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedra Historii Sztuki UŁ, Centrum Ceraneum oraz Katedra Historii Sztuki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk zapraszają na konferencję naukową

Tekst a dzieło sztuki

która odbędzie się w Łodzi w dniach 18–20 maja 2015 roku.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach: PL RU EN

Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy w projekcie pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym pod kierownictwem dr. Ivana Petrova w Centrum Ceraneum.

ERASMUS+ dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UŁ pojawiły się już informacje dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego wraz z informacjami o terminach, wymaganych dokumentach i ustalonych stawkach dofinansowania znajdą Państwo na stronach Biura:
http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/zasady-kwalifikacji-201415
http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/dokumenty-201415
http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/dzienne-stawki-erasmus-201415

Zaproszenie na wykłady otwarte

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza na wykłady otwarte, które wygłoszą goście z Uniwersytetu Tyrnowskiego im. Św. Św. Cyryla i Metodego:

Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, PhD.
Women’s Legal Status in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons
(5th–9th
cc.)

Prof. Krassimira Mutafova, PhD.
Mystical Brotherhoods of the Heterodox Muslims in Religious
Life and Confessional Relations on the Bulgarian Lands
during the 15th–16th centuries.

Wykłady odbędą się 25 września br. o godz. 15.00 w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 1.29).

Wrześniowe godziny otwarcia Księgozbioru

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie godzin pracy księgozbioru Ceraneum. W dniach 8–26 września br. księgozbiór będzie czynny:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00–15.00

wtorek, czwartek: 12.00–20.00

sobota: nieczynne.

Wakacyjne godziny pracy Księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianach w godzinach otwarcia Księgozbioru Ceraneum:

30 czerwca – 2 sierpnia br.

poniedziałek, środa, piątek 8.00-15.00

wtorek, czwartek 12.00-20.00

4 sierpnia – 16 sierpnia br.

księgozbiór nieczynny

18 sierpnia – 30 sierpnia br.

poniedziałek, środa, piątek 8.00-15.00

wtorek, czwartek 12.00-20.00

Galeria zdjęć z wydarzenia

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

7 czerwca br. w Instytucie Historii UŁ odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Bizantynologicznej przy Polskim Towarzystwie Historycznym, upamiętniające piątą rocznicę śmierci Profesora Waldemara Cerana. W programie znalazł się m.in. wykład Prof. dr. Vladimíra Vavřínka z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze: Cyril and Methodius: The Story of a Lost Mission.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

„Studia Ceranea” on-line

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zawartość redagowanego w Centrum Ceraneum UŁ i wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” jest dostępna w wersji elektronicznej w następujących bazach internetowych (bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych):

1. Na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego: wejdź

2. W międzynarodowej indeksowanej bazie referencyjnej Central and Eastern European Online Library (CEEOL): wejdź

3. W polskiej indeksowanej bazie referencyjnej Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): wejdź

Zapraszamy do lektury!

Skrócone godziny pracy księgozbioru

Szanowni Państwo,

20 czerwca br. (piątek) Księgozbiór Ceraneum będzie czynny w godzinach 11.00–15.00.

Galeria zdjęć z konferencji XI Dni Arabskie

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Konferencji XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu.

Wydarzenie miało miejsce 20–21 maja br. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowe godziny otwarcia księgozbioru

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie godzin pracy księgozbioru Ceraneum. W dniach 23 maja – 6 czerwca br. księgozbiór będzie czynny:

poniedziałek, środa, piątek: 12.00-20.00

wtorek, czwartek: 8.00-16.00

sobota: nieczynne.

Zaproszenie na wykład otwarty

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

Centrum Ceraneum zaprasza na wykład otwarty

Małżeństwo i władza.
Kobieta jako osoba legitymizująca władzę w kulturze bizantyńskiej
,

który wygłosi prof. Ivan Biliarsky z Instytutu Historii Bułgarskiej Akademii Nauk.

Wykład odbędzie się 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 1.29).

biliarsky wersja ostateczna na stronę

Zaproszenie na wykład otwarty

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

Centrum Ceraneum zaprasza na wykład otwarty

Egypt between Byzantines and Arabs.
Consequences and Dimensions in the Eastern Mediterranean Area,

który wygłosi prof. Hassan Badawy z Uniwersytetu Arystotelesa w Tessalonice.

Wykład odbędzie się 22 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 32/38, w sali 302.

badawy wersja na stronę

Zebranie Sekcji Naukowej Studentów

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

informujemy o najbliższym zebraniu Sekcji Naukowej Studentów, które  odbędzie się w poniedziałek 19 maja 2014 r. o godz. 18.00 w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 1.29).

W programie zebrania znajduje się odczyt Aleksandry Radzyńskiej pt. Więzi rodzinne a ambicje polityczne, czyli relacje między synami Manuela II do 1448 r.

Program konferencji „XI Dni Arabskie”

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy program konferencji naukowej XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu, która odbędzie się 20-21 maja br. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Program

Zdjęcia z konferencji „Kim jest Romajos?”

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji Kim jest Romajos?, która odbyła się w dniach 25–26 kwietnia br.

 

Zaproszenie na wykłady otwarte

plakat iwanow

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej
im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
Katedra Historii Bizancjum UŁ
Instytut Historii UŁ

mają zaszczyt zaprosić na wykłady  otwarte

doc. dr. Iwelina Iwanowa
z Uniwersytetu im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria):

THE BULGARIAN CAMPAIGNS OF KNIAZ SVIATOSLAV FROM 968–971 AND AND VIKING INVANSION OF EUROPE
(7 maja, środa, godz. 10.30)

THE BULGARIAN-LATIN WAR OF 1205–1207: STRATEGY AND TACTICS OF THE TWO SIDES
(8 maja, czwartek, godz. 14.00).

Oba wykłady odbędą się w gmachu Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a), w sali 204.

Lista tematów nadesłanych na panel naukowy „Arabowie a Bizancjum. Na skrzyżowaniu religii, tradycji i kultur”

Logo-Ceraneum-color
Poniżej przedstawiamy listę tematów nadesłanych na panel naukowy Arabowie a Bizancjum. Na skrzyżowaniu religii, tradycji i kultur, stanowiący część XI Dni Arabskich, które odbędą się w dniach 20–21 maja 2014 w Łodzi:

 • Hassan Badawy (Aristotle University of Thessaloniki), Change and Continuity in the Islamic World. Religion, Society and State
  Institutions and traditions change in accordance with the changing conditions that cause their existence. But, the diachronic human values are a living embodiment of continuity beyond time, space, gender, faith and race.
  Islam as a religion includes diachronic and anachronistic data that correspond to the above mentioned perception. So, the religion of Islam transformed the polytheism of the Arabs and their multi-religiousness into an austere Arabic monotheism, which was globalized by its breakup into two Islam(s) as a result of the arab-islamic conquests.
  Islam as a model of social organization, from its very beginnings, transformed the basic structure of the Arab society, i.e. from the tribe into tribal allies, into the City-State, into Umma, into the “Society of Nations” (the Caliphate), into the Empire (Ottomans), into colonialism, into independent nation – States, into the today so-called Islamic world and last but not least into Islamic fundamentalism.
  Islam as politics passed through various phases of ideological metamorphosis; starting with a soft ideological confrontation with the ruling class of the city-state of Mecca. The establishment of Umma, as the first form of political organisation of Islam, led into a military clash with Mecca. The institution of Umma sets the foundations, for the first time in the history of the Arabs, of a common ideology under the umbrella of a common, but not mutually acceptable, political Authority in Medina.
  The death of Muhammad, shakes the foundations of the new political institutions. Abu Bakr restores the order and consolidates, for the first time (even with the military support), the new-born ideology, sealing and historically formalising, in this way, the genesis of the Arab nation.
  Changing capital requires changing ideology. Islam, for the years to come, imposes a central ideology on an immense Caliphate as well as a common tool of expression. Both ideology and language are a natural outcome of activating the two historical processes of
  Islamization and Arabization.
  The today map of the world of Islam clearly seems to reflect the pre-Islamic tribal one in its socio-economic and politico-ethical conditions.  
 • Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski), Bizantyńskie morskie operacje wojskowe wymierzone w arabską Kretę w X wieku
  Kreta, jedna z najważniejszych bizantyńskich wysp, w wyniku działań muzułmańskich piratów została w IX wieku oderwana od Cesarstwa Bizantyńskiego. Nowi przybysze przy pomocy swoich okrętów dość skutecznie zdestabilizowali stosunki morskie na wewnętrznym akwenie Bizancjum, jakim było Morze Egejskie, przecinając morskie połączenia między Azją a Europą. Cesarstwo, otoczone przez wrogów, nie miało sił i środków, aby wypędzić nowych przybyszów, którzy stali się panami wyspy. Dopiero nowa dynastia macedońska postanowiła przejść do ofensywy i zniszczyć to gniazdo piractwa, jakim stała się Kreta. Podejmowane od początku X wieku próby odbicia tej wyspy szczęśliwy finał znalazły dopiero za panowania Nikefora II Fokasa.
 • Błażej Cecota (Uniwersytet Łódzki), Abbasydzka „rewolucja” w wizji dziejów Teofanesa Wyznawcy
  Przejęcie władzy przez Abbasydów w latach 749-750 należy do najistotniejszych wydarzeń we wczesnym okresie państwowości islamskiej. Pomimo że istnieją dowody na funkcjonowanie jeszcze w IX wieku silnych resentymentów proumajjadzkich, to w większości zachowanej spuścizny muzułmańskich historyków średniowiecznych dość pozytywnie ocenia się „rewolucję abbasydzką”. Wpływ islamskiej interpretacji tych wydarzeń odnajdujemy również w historiografii chrześcijańskiej, np. koptyjskiej.
  Nieco odmienny punkt widzenia na upadek Umajjadów i dojście do władzy Abbasydów reprezentuje Teofanes Wyznawca, autor
  Chronografii, jednego z najważniejszych dzieł bizantyńskich z okresu tzw. wieków ciemnych. Nie oceniając pozytywnie samego Marwana II, kronikarz wspomina jednakże o poparciu, jakim cieszył się on w Syrii. Nadmienia również o licznych prześladowaniach chrześcijan w okresie ustanawiania władzy Abbasydów nad Syrią. Jest to szczególnie widoczne, gdy porównamy te relacje z wcześniejszymi, dotyczącymi panowania kolejnych kalifów dynastii umajjadzkiej, w przypadku których Teofanes odnotowuje jedynie incydentalne przykłady antychrześcijańskich działań.
  W niniejszym referacie przeanalizowane zostaną passusy
  Chronografii dotyczące przejęcia władzy przez Abbasydów. Podjęta zostaniepróba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Teofanes oceniał zmianę dynastii panującej w kalifacie i o przyczyny, z powodu których interpretował ten fakt w określony sposób.
 • Magdalena Garnczarska (Uniwersytet Jagielloński), Motyw ikonograficzny gryfa i zająca na skrzyneczce zwanej saraceńsko-sycylijską ze skarbca katedry na Wawelu jako punkt wyjścia do rozważań nad wspólnymi upodobaniami artystycznymi arabskich i bizantyńskich kręgów dworskich
  Celem niniejszego referatu jest ukazanie pewnej wspólnoty upodobań estetycznych – dotyczącej wyrobu luksusowych przedmiotów artystycznych – łączącej arabską i bizantyńską kulturę dworską. Podstawową metodą badawczą będzie analiza porównawcza źródeł ikonograficznych, uwzględniająca także przekazy pisane.
  Punkt wyjścia dla rozważań stanowi srebrna skrzyneczka zwana saraceńsko-sycylijską ze skarbca katedry na Wawelu, która doskonale obrazuje złożony problem zależności pomiędzy sztuką arabską i bizantyńską. Dzieło powstało w XII lub XIII w., zaś w literaturze funkcjonuje od 2. połowy XIX w. Jednak wśród badaczy wciąż nie ma zgody, co do kręgu kulturowego powstania skrzyneczki – sugeruje się zarówno arabski, jak i bizantyński, a niekiedy także sasanidzki i łaciński – ikonografia oraz cechy formalne uniemożliwiają bowiem jednoznaczne rozpoznanie. Pozwala to przypuszczać, iż prawdopodobnie była adresowana do członka kosmopolitycznej elity dworskiej, lubującej się w wyrafinowanych i kosztownych przedmiotach zbytku, na treść i formę których kwestie religijne nie miały istotnego wpływu. Stąd też i wybrane przedstawienia mają charakter uniwersalny – aby lepiej to ukazać posłużę się zdobiącymi skrzyneczkę motywami gryfa oraz zająca. Oba zwierzęta – jedno fantastyczne, drugie pospolite – pojawiają się bowiem często na dziełach sztuki arabskiej i bizantyńskiej i mogą rzucić nieco światła na upodobania i powiązania artystyczne pomiędzy oboma kręgami.
 • Andrzej Hołasek (Uniwersytet Łódzki), Rozdarty Kościół. Chrześcijanie w Egipcie pomiędzy kryzysem chalcedońskim a podbojem arabskim
  Obrady soboru w Chalcedonie w 451 roku na zawsze podzieliły egipskich chrześcijan. Rozłam, do którego wówczas doszło, miał szerokie religijne i kulturowe konsekwencje. Wielokrotnie podejmowano próby pojednania, ale nie przyniosły one żadnego rezultatu. Podbój arabski w 642 roku ostatecznie przekreślił możliwość ponownego zjednoczenia. W niniejszym wystąpieniu autor przedstawia historyczny rys tego kościelnego konfliktu, jednocześnie starając się znaleźć odpowiedź na pytanie: jak podbój arabski przyczynił się do jego pogłębienia.
 • Anna Kotłowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Orient w romansie bizantyńskim
  W XII-wiecznym romansie bizantyńskim (trzy utwory zachowane w całości, jeden częściowo) fragmenty świata wschodniego są niezbędnym elementem fabuły.
  Celem referatu będzie a) ukazanie roli (wątki, wartościowanie, sens) elementów „perskich” (a tak naprawdę arabskich) w tym gatunku literackim; b) rozstrzygnięcie czy mają one wartość poznawczą dla historyka-bizantynisty, czy zachowują swoje znaczenie jedynie z perspektywy literackiej jako rys egzotyki cieszący konstantynopolitańskiego odbiorcę (tutaj ważne będzie porównanie z odpowiednimi aspektami w romansie antycznym).
 • Katarzyna Maksymiuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Działania militarne Lachmidów na pograniczu irańsko-bizantyńskim w VI wieku
  Kluczową rolę w zabezpieczeniu południowego odcinka granicy między Persją i Bizancjum odgrywali Lachmidzi (będący w sojuszu z władcami sasanidzkimi) i Gassanidzi (sojusznicy Bizancjum). Referat poświęcony jest analizie konkretnych działań militarnych Lachmidów, widzianych przez pryzmat sytuacji politycznej na pograniczu persko-bizantyńskim w VI w. po Chr.
 • Małgorzata Martens-Czarnecka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Nubia Chrześcijańska i Arabowie
  Nubia chrześcijańska to kraj, który rozciągał się w Dolinie Nilu od pierwszej katarakty aż po rejon Sennar nad Nilem Błękitnym. Po zjednoczeniu w jeden organizm państwowy trzech niezależnych królestw nubijskich, egzystujących na tych terenach po upadku Państwa Meroickiego, powstało Królestwo Makurii ze stolicą w Dongoli. Przyjęcie chrześcijaństwa z Bizancjum w VI wieku, warunkowało rozwój tego państwa w orbicie kultury bizantyńskiej, równocześnie jednak bezpośrednie sąsiedztwo arabskiego Egiptu od północy, skazywało je przez wieki na koegzystencję ze światem muzułmańskim. Zachowane źródła arabskie informują nas o historii tego państwa, zwyczajach, kulturze, wojnach i traktatach pokojowych zawieranych w ich konsekwencji. Wszystko to musiało znaleźć odzwierciedlenie również w kulturze Nubii, o czym świadczą odkrywane zabytki.
 • Jan Prostko-Prostyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Arabska inwazja Cypru w 649 roku
  W 1985 roku J. des Gagniers i Tran Tam Tinh opublikowali wyniki badań kanadyjskiej ekspedycji archeologicznej w Soloi na Cyprze. W bazylice episkopalnej odnaleziono dwie inskrypcje datowane odpowiednio na lata 649 i 655. Oba teksty mają wielkie znaczeniu dla oceny pierwszych inwazji arabskich na Cypr w 649 i 655 roku. Inskrypcje podają bowiem, że w trakcie pierwszej inwazji Arabowie uprowadzili w niewolę około 120000, a podczas drugiej około 50000 mieszkańców Cypru. W moim wystąpieniu ocenię skalę tego ciosu dla populacji Cypru na tle innych transferów ludności dokonywanych w tej epoce.
 • Łukasz Różycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Odwieczny wróg? Obraz Arabów w traktacie De velitatione bellica
  Celem wystąpienia będzie ukazanie stosunku bizantyńskich autorów traktatów wojskowych do arabskich przeciwników. Pogarda, strach, a czasem podziw oraz zrozumienie to uczucia, które towarzyszyły wielu bizantyńskim wojskowym, operującym przez lata na pograniczu arabskim. Analizowanym źródłem będzie traktat
  De velitatione bellica, dzieło, którego autor (często utożsamiany z cesarzem Nikeforem Fokasem) był praktykiem i doskonale rozumiał problemy pogranicza bizantyńsko-arabskiego. Celem wystąpienia będzie natomiast ukazanie obrazu Arabów wyłaniającego się z traktatu wojskowego, co pozwoli nam lepiej zrozumieć przyczyny eskalacji konfliktu pomiędzy tymi dwiema potęgami w X wieku.
 • Ilona Skupińska-Løvset (Uniwersytet Łódzki), The Temple Mount of Jerusalem from the Destruction by Titus to the Rise of the Umayyads
  The Temple Mount is at present a holy place of two influential religions: Judaism and Islam. The time period discussed in the paper was the most dramatic in the history of the Temple Mount. The Temple, rebuilt by Herod the Great, was burnt during the Jewish war and it remained desolate for centuries, to regain splendour under the Arab rule. Archeological documentation concerning the outlook of this holy place as well as continuity in its spatial planning together with changes caused by the cultic traditions of Islam will be discussed.
 • Łukasz Smorczewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wikariusz Teodor – tajemniczy pogromca Chalida ibn al-Walida
  Temat niniejszego referatu dotyczy jednego z ważkich epizodów wojny bizantyńsko-arabskiej (VII wiek), prowadzonej z wielką determinacją o panowanie nad Syrią i całym bliskim Wschodem. Otóż we wrześniu 629 roku odziały bizantyńskie dowodzone przez wikariusza Teodora i wspierane przez arabskich chrześcijan zdołały zaskoczyć, nieopodal wioski Mu’tah, znaczne zgrupowanie mahometańskiej armii. Odnotowane w kronice Teofanesa starcie zakończyła się druzgocącą klęską wojsk muzułmańskich. Spośród czterech arabskich wodzów pogrom zdołał przeżyć jedynie Chalid ibn Walid. Sukces Cesarstwa Bizantyńskiego okazał się być niezwykle krótkotrwały.
  Warto w tym miejscu przyjrzeć się postaci zagadkowego triumfatora spod Mu’tah, którym miał być, wedle przekazu Teofanesa, wikariusz Teodor. Z całą pewnością piastowana przez Teodra funkcja stanowiła swoistego rodzaju relikt. Dawny zwierzchnik diecezji jeszcze w VI wieku został pozbawiony większości swych kompetencji. Byłby to również jedyny przypadek wikariusza odnotowanego w VII wieku, który dowodziłby armią. W PLRE, monumentalnym studium prozopograficznym, A.H.M. Jones wyraził pewne wątpliwości co do poprawności przekazu Teofanesa. Zasadniczym celem mojego wystąpienia będzie próba właściwego zidentyfikowania urzędu sprawowanego przez zwycięskiego wodza. Wnikliwa analiza statusu bizantyńskiego dygnitarza rzuci snop światła na całość funkcjonowania administracji cesarstwa na Wschodzie w ostatnich latach jej istnienia.
 • Kamil Sobczak (Uniwersytet Łódzki), Transition from the Temple of Jupiter to the Great Mosque of Damascus in Architecture and Design
  Great Mosque of Damascus was built between 705 and 715 CE by the Umayyad Caliph al-Walid I. However, the origins of this building date to the distant past. At first it was a location of an ancient Aramaean temple dedicated to god Hadad. In the first century BCE the Romans had perceived this deity as local equivalent of Jupiter, which resulted in its transformation into the Temple of Jupiter Damascenus. In 391 Emperor Theodosius converted the temple into the Christian Cathedral of Saint John. Erection of the mosque by Caliph al-Walid I was under strong influence of earlier constructions. Meaning and consequences of such transitions, from the Roman temple through the Christian Cathedral to the Islamic mosque, will be discussed in terms of architecture and applied art.
 • Jakub Sypiański (Śródziemnomorski Dom Nauk o Człowieku (MMSH) w Aix-en-Provence, Uniwersytet Aix-Marsylia), Wiedza bez granic? Dynamika i rola wymiany naukowej między Bizantyńczykami a muzułmanami (VIII – XI wiek)
  W moich badaniach zajmuję się kontekstem społecznym i politycznym relacji arabsko-bizantyńskich ‎na gruncie naukowym (np. medycznym czy astrologicznym). Nie wchodząc głęboko w samą materię ‎tłumaczonych dzieł filozoficznych, astrologicznych czy medycznych, staram się zrozumieć tło ‎społeczne interakcji intelektualnych. Jakie były ich cele? Jak je przedstawiono w źródłach? Czy były ‎uwikłane w politykę? Czy uczenie się od „niewiernych” lub dzielenie się z nimi wiedzą było problemem religijnym? ‎
  Staram się również porównać funkcjonowanie wiedzy w społeczeństwie ‎bizantyńskim i arabskim. Jakie było znaczenie edukacji i mecenatu naukowego? Do czego służyło ‎wykształcenie? Czy interesowano się podobnymi autorami? ‎
  W moim podejściu staram się uwzględnić takie sfery życia Bizantyńczyków i muzułmanów jak: ‎dyplomacja, uprawianie nauki, propaganda polityczna, kreacja własnej „tożsamości” i wyobrażenie ‎‎„Innego”.‎
  Ważną częścią mojej refleksji jest śledzenie zmian. Wbrew przyjętym bezrefleksyjnie schematom ‎myślenia, relacje arabsko-bizantyńskie nie były niezmiennym monolitem. Ulegały zmianom i ‎przeformułowaniom pod wpływem konkretnych agend politycznych albo fenomenów ‎społecznych. Z drugiej strony, niektóre zachowania Bizantyńczyków i Arabów rzeczywiście ‎powtarzały się przez wieki i część mojej pracy to próba wyjaśnienia, gdzie mamy do czynienia z toposem ‎literackim, gdzie z odziedziczonym modelem, a gdzie z nowym sposobem interakcji z „Innym”.‎
  W moim referacie zamiast przedstawić jeden konkretny aspekt moich badań chciałbym przedstawić ‎szerokie spojrzenie na stan badań oraz perspektywy rozwoju studiów nad badaną przeze mnie ‎tematyką. Chciałbym poświęcić kilka słów metodologii, którą stosuję, źródłom, które można ‎wykorzystać i mojemu specyficznemu podejściu do tej tematyki.‎
 • Radosław Ziarkowski (Uniwersytet Łódzki), Zmiany w gospodarce tekstylnej na Bliskim Wschodzie w wyniku podbojów arabskich
  Bliski Wschód odgrywał bardzo ważną rolę w przemyśle tekstylnym od Starożytności. Leżał na skrzyżowaniu szlaków handlowych, wśród których największe znaczenie miał szlak jedwabny. W późnej starożytności i na początku średniowiecza rozwinięta była tu również obróbka jedwabiu, szczególnie znane i cenione były jedwabne szaty z Syrii i Egiptu, jak również ze znajdującej się w większości na terenie dzisiejszej Azji Centralnej Sogdiany. Znaczną rolę, chociaż na mniejszą skalę jeśli chodzi o zasięg geograficzny, odgrywał także handel wyrobami bawełnianymi. Interesująca wydaje się także różnorodność znalezionych wyrobów z wełny owczej, wielbłądziej, a nawet króliczej; interesujące wydają się znaleziska wykonane z tak zwanego „jedwabiu morskiego”. W początkowej fazie podbojów arabskich obserwujemy pewną nieufność w stosunku do jedwabiu, nobilitowana zostaje wełna wielbłądzia, jednakże po dosyć krótkim czasie rola jedwabiu, jako najbardziej luksusowej tkaniny wraca do normy. W referacie postaram się przedstawić przemiany, które zachodziły w gospodarce tekstyliami, koncentrując się zwłaszcza na tkaninach wyższej jakości, oraz postaram się odpowiedzieć na pytania o to, kiedy dokładnie zmienił się stosunek Arabów do jedwabiu, jaka była struktura tkanin luksusowych w początkach panowania Arabów na Bliskim Wschodzie, jaki był stosunek Arabów do tranzytu jedwabiu na tereny Bizancjum oraz czy występowały rodzime hodowle jedwabników na terenie Syrii, Egiptu i Persji po podboju arabskim (część badaczy opowiada się za tezą, że rodzima produkcja surowego jedwabiu została zniszczona w wyniku podboju).

Życzenia świąteczne

slizane_v_ada_hagia_sofia_large
Szanowni Państwo,

niech Wielkanoc przyniesie wszystkim radość, pokój i wiarę w prawdziwe odrodzenie!

Zespół Centrum Ceraneum

Godziny pracy Księgozbioru w okresie świątecznym

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

18 kwietnia br. (piątek) księgozbiór Ceraneum będzie czynny w godzinach 11:00–15:00, natomiast
19 i 21 kwietnia (sobota, poniedziałek) pozostanie zamknięty.

Program konferencji „Kim jest Romajos?”

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z programem studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Kim jest Romajos?, organizowanej przez Sekcję Naukową Studentów przy Centrum Ceraneum.

PROGRAM

Obrady zaplanowano na 25 (piątek) i 26 (sobota) kwietnia br. w sali 102 Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Poniżej zamieszczamy plakat informujący o wydarzeniu.

2014 konferencja Romajos - plakat-page-001

Przekład na język francuski oraz wydanie drukiem książki prof. Waldemara Cerana

5411fd2aecf70d5c7624dd070865a9de

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad projektem realizowanym w Centrum Ceraneum pt. Przekład na język francuski oraz wydanie drukiem książki prof. Waldemara Cerana pt. „Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)”. Grant na realizację zadania został przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł upowszechniający wyniki badań 3.1) w 2011 roku. Koordynatorem projektu w UŁ był dr Paweł Filipczak. Książkę przełożyła na j. francuski p. mgr Elżbieta Kolańska ze Studium Języków Obcych UŁ. Treść książki została poprzedzona biogramem profesora Waldemara Cerana, napisanym przez prof. Sławomira Bralewskiego oraz opisem polskich badań nad Antiochią w epoce późnego antyku (autorem jest dr P. Filipczak).

Publikacja jest już dostępna w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

Najnowsza publikacja Centrum Ceraneum

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło poinformować o pojawieniu się trzeciego numeru czasopisma naukowego „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, Vol. 3/2013.

Image-000

„Studia Ceranea” Vol. 3/2013 można zakupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013, za publikację w „Studia Ceranea” Vol. 3/2013 przyznawane są 4 punkty.

Współpraca z Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o współpracy nawiązanej z inicjatywy Centrum Ceraneum przez Uniwersytet Łódzki z Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Porozumienie ramowe zostało podpisane przez obie strony w grudniu 2013 roku. Współpraca dotyczy promocji badań naukowych i kształcenia, w szczególności:

– wymiany nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów,

– przygotowania wspólnych publikacji, konferencji, wystaw i in.,

– udziału w projektach badawczych i edukacyjnych.

Informacje na temat wspólnych inicjatyw będą publikowane na bieżąco.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk: www.kmnc.bg

Nowi członkowie Centrum Ceraneum

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 6 marca br. w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

– dr Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve „Kyiv-Pechersk Lavra”

– dr Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński

– prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

– dr Szymon Wierzbiński

– dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego, UŁ.

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez SNS Ceraneum

5 marca 2014

plakatZoe
Szanowni Państwo,

Sekcja Naukowa Studentów przy Centrum Ceraneum ma zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 25–26 kwietnia 2014 roku.

Poniżej zamieszczamy zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia nadsyłać można do 31 marca br.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Zebranie Sekcji Naukowej Studentów

5 marca 2014

plakatZoe

Szanowni Państwo,

informujemy o kolejnym zebraniu Sekcji Naukowej Studentów, które odbędzie się 17 marca o godzinie 18.00 w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (sala 1.29, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12).

W programie zebrania znajduje się referat Andrzeja Lubikowskiego pt: Wzór filozofa neopitagorejskiego na przykładzie Apolloniosa z Tyany. Na temat wyglądu i sprawowania ofiar słów kilka.

Zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum

25 lutego 2014

Logo-Ceraneum-color

Szanowni Państwo,

w imieniu kierownictwa Centrum Ceraneum oraz na podstawie § 8 naszego Regulaminu uprzejmie zapraszamy Państwa na zwyczajne zebranie ogólne członków naszego Centrum, które odbędzie się 6 marca br. (czwartek), o godzinie 14.30, w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 (sala seminaryjna Ceraneum).

Roboczy program zebrania:

– prezentacja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Ceraneum za rok 2013,

– przyjęcie nowych członków Centrum,

– omówienie bieżących spraw organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Centrum Ceraneum.

Zaproszenie na wykłady otwarte

20 lutego 2014

Logo-Ceraneum-color
Szanowni Państwo,

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie UŁ, Dyrekcja Instytutu Historii UŁ, Katedra Historii Bizancjum UŁ oraz  Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum mają zaszczyt zaprosić na wykłady otwarte dr. Oleksandra Kashchuka z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, które odbędą się w dniach 24–28 II 2014 r. w Instytucie Historii UŁ.

Poniżej znajdą Państwo plan wykładów:

I. Relacje między Kościołem a Cesarstwem Bizantyńskim w IV–IX w.

1. Historyczno-ideologiczne tło kształtowania się stosunków między Kościołem a Cesarstwem Bizantyńskim. Relacje między Kościołem a Cesarstwem w okresie kontrowersji ariańskiej IV w.  [poniedziałek, 24 II, godz. 14.00, sala 47]

2. Intensyfikacja stosunków między Kościołem a Cesarstwem w kontekście sporów chrystologicznych V–VI w. Cesarz Justynian I Wielki a Kościół [wtorek, 25 II, godz. 14.00,  sala 47]

3. Opozycja wobec ingerencji władzy cesarskiej w sprawy Kościoła w okresie monoteletyzmu i ikonoklazmu (VII–IX w.) [środa, 26 II, godz. 15.30, sala 203]

II. Koncepcja szczęścia w nauczaniu św. Grzegorza Wielkiego

1. Kontekst filozoficzno-teologiczny kształtowania się felicytologicznych poglądów papieża Grzegorza Wielkiego. Iluzoryczność szczęścia ziemskiego w nauczaniu papieża Grzegorza Wielkiego [czwartek, 27 II, godz. 15.00, sala 47]

2. Szczęście prawdziwe w życiu ziemskim oraz szczęście wieczne w życiu niebiańskim w  nauczaniu papieża Grzegorza Wielkiego [piątek, 28 II, godz. 14.00, sala 47]

Kolejne sukcesy Centrum Ceraneum

13 stycznia 2014

Logo-Ceraneum-color
Z przyjemnością informujemy, że w  grudniu 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu III edycji programu „Mobilność Plus”. Wśród zwycięzców znalazł się członek Ceraneum mgr Jan Wolski, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ, który otrzymał finansowanie na realizację projektu pt. „Ruch monastyczny w drugim carstwie bułgarskim i jego rola społeczna”. Podczas realizacji projektu (2014–2015) doktorant odbędzie roczny staż w Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wszystkich projektach Ceraneum i jego członków w rubryce Projekty, a także w artykule J. Wolskiego, opublikowanym w najnowszym numerze „Kroniki Uniwersytetu Łódzkiego”.

Udział Centrum Ceraneum w XI Dniach Arabskich

13 stycznia 2014

plakat gotowy na stronę
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum we współpracy z Katedrą Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Kołem Naukowym Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na panel naukowy pt.

Arabowie a Bizancjum. Na skrzyżowaniu religii, tradycji i kultur

który odbędzie się w ramach cyklicznej konferencji naukowej

XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu

organizowanej w dniach 20–21 maja 2014 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (90–131 Łódź, ul. Narutowicza 59a).

Niniejszy panel odbędzie się w związku z międzynarodowym projektem ba­dawczym, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI–VIII w., realizowanym w Centrum Ceraneum przez zespół łódzkich arabistów i bizantynistów pod kie­runkiem prof. Teresy Wolińskiej z Katedry Historii Bizancjum UŁ. W jego trakcie uczestnicy grantu mają zamiar przedstawić wyniki swoich dotychczasowych badań, konfrontując je z opiniami naukowców, repre­zentujących inne ośrodki w Polsce. Gościem specjalnym panelu będzie prof. Hassan Badawy z Uniwersytetu Arystotelesa w Tessalonice, członek Między­narodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, a jednocześnie główny współpracownik zagraniczny zespołu grantowego prof. Teresy Wolińskiej.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty zawierające szczegółowe informacje na temat wydarzenia:
Zaproszenie

Formularz zgłoszenia
Plakat