Zmiana godzin otwarcia Księgozbioru

Szanowni Państwo informujemy, iż 31 grudnia 2012 roku Księgozbiór będzie czynny w godzinach 11.00–15.00.

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo, najlepsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu osobistym w nadchodzącym roku składa Kierownictwo Centrum Ceraneum.

Kolejny grant dla Centrum Ceraneum

Informujemy, że w grudniu 2012 roku Centrum Ceraneum UŁ otrzymało kolejny grant na realizację projektu badawczego. Jest to grant Narodowego Centrum Nauki (Program Sonata Bis 1, panel HS) pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr. Ivana Petrova z Katedry Slawistyki Południowej na Wydziale Filologicznym UŁ.

Szczegóły na temat innych projektów badawczych realizowanych przez Centrum znajdą Państwo w zakładce Projekty.

Zaproszenie na wykład otwarty

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum oraz Katedra Historii Bizancjum UŁ mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany „Flota cesarstwa bizantyńskiego i okręty jego sojuszników w XI–XII w.”, który wygłosi dr Marcin Böhm z Uniwersytetu Opolskiego.

Wykład odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 12.00, w sali 204 Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a).

Galeria zdjęć z wykładu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykładu otwartego „Staroruskie relacje o pielgrzymkach do Ziemi Świętej”, wygłoszonego przez prof. dr hab. Elizę Małek z Instytutu Rusycystyki UŁ.

Zaproszenie na wykład otwarty

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany „Staroruskie relacje o pielgrzymkach do Ziemi Świętej”, który wygłosi prof. dr hab. Eliza Małek z Instytutu Rusycystyki UŁ.

Wykład odbędzie się 5 grudnia br. o godz. 16.00, w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (sala 1.29, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12).

Projekty badawcze i edukacyjne Centrum Ceraneum

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem projektów badawczych i edukacyjnych realizowanych przez lub przy udziale Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum.

Projekty badawcze i edukacyjne Centrum Ceraneum

Godziny otwarcia Księgozbioru 2 listopada 2012

 

Szanowni Państwo, informujemy, że 2 listopada 2012 roku Księgozbiór Ceraneum będzie czynny od godziny 8.00 do 15.00.

Zaproszenie do udziału w cyklu spotkań

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z programem I spotkania kulinarnego „Kulinaria i mody kulturowe”, które odbędzie się 26 października 2012 roku o godzinie 17.00 w sali nr 23 Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie zainauguruje cykl poświęcony obecności jedzenia w kulturze „Palce lizać? Kulturowe przygody kulinariów”. Przy wspólnym stole biesiadnym toczyć się będą rozmowy, których tematem przewodnim ma być pogłębiona refleksja nad fenomenem kuchni: przygotowywaniem i spożywaniem posiłków jako nad czynnościami niegdyś symboliczno-rytualnymi, dziś posiadającymi stałe miejsce w przestrzeni publicznej.

Gospodarzami cyklu są: Zakład Antropologii Kulturowej i Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Katedra Historii Bizancjum (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego).

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum oraz Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem mają zaszczyt być partnerami Gospodarzy przy organizacji szeregu spotkań.

Godziny otwarcia Księgozbioru Ceraneum

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku akademickim 2012/2013 Księgozbiór Ceraneum będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek 11.00–20.00 Wtorek 11.00–20.00 Środa 11.00–20.00 Czwartek 11.00–20.00 Piątek 11.00–20.00

Sobota 9.00–15.00.

Nowe godziny otwarcia Księgozbioru Ceraneum

Księgozbiór Ceraneum jest czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek 11.00–20.00 Wtorek 11.00–20.00 Środa 11.00–20.00 Czwartek 11.00–20.00 Piątek 11.00–20.00

Wakacyjna przerwa w pracy Księgozbioru Ceraneum

2 sierpnia 2012

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 3 sierpnia (piątek) do 2 września (niedziela) 2012 roku Księgozbiór Ceraneum będzie nieczynny.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia”

11 lipca 2012

Szanowni Państwo,

W październiku 2006 r. Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała międzynarodową konferencję naukową „Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum”, zaplanowaną jako pierwsza z cyklu spotkań poświęconych refleksji nad pseudokanoniczną spuścizną Słowiańszczyzny. Wzięło w niej udział 18 badaczy z Polski, Austrii, Bułgarii, Macedonii i Rosji, a zaprezentowane przez nich wystąpienia zostały wydane w roku następnym jako odrębny numer pisma „Fundamenta Europaea” (zeszyt VI-VII, Gniezno 2007) oraz w „Południowosłowiańskich Zeszytach Naukowych” (nr 4/2007).

Wyodrębniony z Katedry Slawistyki Południowej w 2007 r. Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej Słowian zorganizował w 2009 r. kolejną z cyklu konferencję: „Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum”, będącą – z jednej strony – nawiązaniem do inicjatywy sprzed trzech lat, z drugiej – propozycją upowszechnienia i konfrontacji wyników najnowszych badań nad słowiańską nowo- i międzytestamentową twórczością pseudokanoniczną. Wzięło w niej udział 30 badaczy z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Macedonii, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu zaproponowaną przez organizatorów tematyką. Wygłoszone wystąpienia zostały opublikowane w tomie Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum (Łódź 2009).

Uczestnicy drugiej konferencji zasugerowali kontynuację spotkań celem otwarcia forum dla omówienia problemów literatury/kultury pseudokanonicznej wykraczających tematycznie poza Stary i Nowy Testament. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, powołane w 2011 r. przy Uniwersytecie Łódzkim Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum wraz z Katedrą Slawistyki Południowej oraz Katedrą Historii Bizancjum mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na trzecią konferencję z cyklu „Biblia Slavorum Apocryphorum”.

Problematyka konferencji i proponowane kręgi tematyczne

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia” będzie – po pierwsze – okazją do rozwinięcia dyskusji nad problemami pseudokanonicznej  literatury staro-, nowo- i międzytestamentowej.

Jednocześnie przewiduje się poszerzenie tematyki pierwszych dwóch spotkań o kwestie następujące:

– pseudokanoniczna literatura chrześcijańska nieposiadająca bezpośredniego związku ze staro- i nowotestamentową historią sakralną;

– relikty kultów pogańskich w literaturze pseudokanonicznej;

– literatura heretycka (manicheizm, paulicjanizm, bogomilstwo, kataryzm i in.) i antyheretycka (traktaty, postanowienia soborów i in.);

– wspólnoty kulturowe i relacje międzyreligijne i międzywyznaniowe Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej.

Ze względu na szeroko zakrojoną problematykę przewiduje się dyskusję wokół następujących treści:

– literatura pseudokanoniczna: aktualny stan badań, edycji tekstów, katalogi, thesaurusy; problematyka tekstologiczna (stosunek oryginał – przekład, redakcje, warianty); język tekstów pseudokanonicznych, relacja oryginał – przekład; tekst biblijny – tekst pseudokanoniczny; problemy poetyki (narracja, kompozycja itd.); teologia tekstów pseudokanonicznych;

– stosunek tekstów literackich do tekstów folklorystycznych (legendy, pieśni, obrzędy); relacje mitologia – literatura – folklor; chrześcijaństwo ludowe a literatura pseudokanoniczna;

– relacje między staro- i nowotestamentowymi tekstami pseudokanonicznymi a zabytkami komentującymi wydarzenia postbiblijne;

– relacje tekst pseudokanoniczny – tekst heretycki. Literatura antyheretycka jako źródło poznania alternatywnych ruchów religijnych w średniowieczu;

– ikonografia obrazująca szeroko rozumiane utwory pseudokanoniczne.

Organizacja i warunki uczestnictwa w konferencji:

– czas i miejsce obrad: 3–5 października 2013 r., Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, 91-529 Łódź, ul. Rogowska 26;

– języki konferencji: polski, angielski, rosyjski;

– zgłoszenie tematów do 15. grudnia 2012 r. na adres: ceraneum@uni.lodz.pl lub skowronek.malgo@gmail.com z dopiskiem „konferencja – apokryfy”;

– potwierdzenie udziału i nadesłanie resumé tekstów w języku polskim, angielskim lub rosyjskim (do 1000 znaków) do 30. kwietnia 2013 r.;

– uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł dla uczestników polskich (100 zł dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych bez doktoratu) i 70 euro dla zagranicznych z chwilą przybycia na konferencję. Opłata jest przewidziana na  pokrycie kosztów publikacji tomu pokonferencyjnego.

Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut.

Pozytywnie zrecenzowane teksty wystąpień zostaną opublikowane w kolejnym numerze rocznika „Studia Ceranea”.

Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia zostaną podane do końca listopada 2012 r. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

Komitet organizacyjny Konferencji dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (przewodniczący) dr Małgorzata Skowronek (sekretarz naukowy) dr Karolina Krzeszewska (sekretarz)

Invitation
Priglashenie

Zamknięcie Księgozbioru

28 czerwca 2012

Informujemy, iż  w dniach 29 (piątek) i 30  (sobota) czerwca 2012 roku Księgozbiór Ceraneum będzie nieczynny.

Nowe godziny pracy Księgozbioru Ceraneum

21 czerwca 2012

Szanowni Państwo, informujemy o zmianach godzin otwarcia Księgozbioru Ceraneum w lipcu 2012:

poniedziałek, wtorek, środa 8.00–15.00 czwartek, piątek 12.00–20.00 sobota: nieczynne.

Nowi Członkowie Centrum Ceraneum

19 czerwca 2012

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 maja 2012 roku w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

Mgr Błażej Cecota, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Mgr Andrzej Hołasek, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk

Dr Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ

Prof. dr hab. Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. Katia Michajłowa, Bułgarska Akademia Nauk

Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Dr Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk

Prof. Mila Santova, Bułgarska Akademia Nauk

Prof. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ

Ks. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zmiana godzin pracy Księgozbioru Ceraneum

14 czerwca 2012

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie godzin pracy Księgozbioru Ceraneum: w dniu 15 czerwca 2012 roku z kolekcji będzie można korzystać w godzinach 9.00–18.00. Przepraszamy za powstałe w wyniku zmiany niedogodności.

I Kaliska Sesja Starożytnicza – „Kalisia – Keltoi”

11 czerwca 2012

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z programem I Kaliskiej Sesji Starożytniczej – „Kalisia – Keltoi”, która odbędzie się 12 czerwca 2012 roku w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Wśród patronów honorowych wydarzenia jest członek Centrum Ceraneum, prof. Ilona Skupińska-Løvset z Instytutu Archeologii UŁ.

I Kaliska Sesja Starożytnicza – „Kalisia – Keltoi”

 

Galeria zdjęć z wykładu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykładu dr. Aleksandra Paronia „Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej dyplomacji bizantyńskiej”, który odbył się w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum 24 maja 2012 roku.

 

Międzynarodowe sympozjum „Before and after the fall of Constantinople”

6 czerwca 2012

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z programem międzynarodowego sympozjum Before and after the fall of Constantinople, organizowanego przez jednostki naukowe Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Belgradzie: Seminarium Bizantynologiczne i Centrum Studiów Cypryjskich. Sympozjum odbędzie się w dniach 15–16 czerwca 2012 roku w Serbskiej Bibliotece Narodowej. Wezmą w nim udział także zagraniczni członkowie Centrum Ceraneum.

Program sympozjum Before and after the fall of Constantinople

Zebranie zwyczajne członków Ceraneum

21 maja 2012

W imieniu Dyrekcji Centrum Ceraneum oraz na podstawie § 8 naszego Regulaminu uprzejmie zapraszamy Państwa na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum, które rozpocznie się 30 maja br. (środa), o godzinie 9.00, w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 (sala seminaryjna Ceraneum).

Roboczy program zebrania:

Prezentacja i omówienie wniosków grantowych, przygotowywanych przez członków Ceraneum do najbliższej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Przyjęcie nowych członków Centrum. Informacje bieżące o działalności Centrum. Wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej (Zastępcy Dyrektora) w kadencji 2012-2016.

Na zebranie serdecznie zapraszamy wszystkich członków Centrum Ceraneum. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 5 naszego Regulaminu „prawo wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej (Zastępcy Dyrektora) mają członkowie Centrum Ceraneum zatrudnieni w UŁ jako podstawowym miejscu pracy”.

 

Zaproszenie na wykład otwarty

14 maja 2012

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany „Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej dyplomacji bizantyńskiej”, który wygłosi dr Aleksander Paroń z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Wykład odbędzie się 24 maja, o godz. 16.00, w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12.

 

Międzynarodowy projekt dydaktyczny „Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times”

14 maja 2012

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 13.05.2012 – 24.05.2012 członkowie Centrum Ceraneum (pracownicy i doktoranci Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: prof. Maciej Kokoszko, mgr Krzysztof Jagusiak oraz mgr Zofia Rzeźnicka) biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu dydaktycznego pt. Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria). Trzyletni w zamierzeniu projekt realizowany jest w ramach działania LLP-Erasmus Intensive Programme (IP) i finansowany przez bułgarskie Human Resource Development Centre, pełniące rolę Narodowej Agencji Erasmusa w tym kraju. Poza członkami Centrum Ceraneum Uniwersytet Łódzki reprezentują także pracownicy, doktoranci i studenci Zakładu Etnologii i Folklorystyki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria) – koordynator Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Sofia, Bułgaria) Uniwersytet Łódzki, Polska Uniwersytet Uludag (Bursa, Turcja) Uniwersytet Ankarski, Turcja Uniwersytet Owidiusza (Konstancja, Rumunia).

Program ma charakter interdyscyplinarny i jest oparty na cyklu wykładów, seminariów, dyskusji, pracy w grupach oraz wycieczkach tematycznych, na które składają się również badania terenowe zaplanowane na drugi i trzeci rok IP. Głównym celem jest propagowanie i stosowanie na poziomie akademickim różnych metod w badaniach nad problemami historycznymi, antropologicznymi i etnologicznymi; omówienie nowoczesnych, interdyscyplinarnych tematów powiązanych z badaniem w różnych epokach historycznych życia codziennego ludzi należących do różnych grup społecznych; położenie szczególnego nacisku na innowacyjne podejście łączące metodologię typową dla antropologii i etnologii, a także na wielodziedzinowy charakter nauczania historii na uniwersytetach; stworzenie dogodnych warunków do aktywnych, bezpośrednich kontaktów i wymiany idei pomiędzy studentami i wykładowcami z różnych krajów; doprowadzenie do międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami, która mogłaby pomóc w rozwinięciu przyszłych wspólnych projektów.

Grupą docelową IP są wyróżniający się studenci reprezentujący dyscypliny takie jak historia, etnologia, turyzm i antropologia, a także słuchacze studiów doktoranckich zajmujący się problematyką zbieżną z tematem IP.

 

Zaproszenie na wykład otwarty

10 maja 2012

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany „Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii”, który wygłosi ks. prof. Piotr Szczur z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wykład odbędzie się 17 maja, o godz. 17.00, w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12.

 

Nowy program konferencji Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego

7 maja 2012

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nowym programem konferencji Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego – perspektywa antyczna, średniowieczna i nowożytna. Niewielkim zmianom uległy godziny wydarzenia i kolejność wystąpień prelegentów. Zostały też dodane abstrakty referatów.

Program konferencji

 

 

Galeria zdjęć z wykładu

6 maja 2012

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykładu prof. Macieja Kokoszki Świat antycznej kuchni, który miał miejsce 18 kwietnia 2012 w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum. Prelekcja, połączona z degustacją, odbyła się w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

 

Nowe godziny otwarcia Księgozbioru Ceraneum

27 kwietnia 2012

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 7 maja 2012 roku zwiększamy zakres godzin pracy Księgozbioru Ceraneum:

poniedziałek – piątek 11.00—20.00 sobota 8.00—15.00 niedziela nieczynne.

 

Program konferencji Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego

25 kwietnia 2012

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego – perspektywa antyczna, średniowieczna i nowożytna:

11 maja 2012, sala posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź.

9.30 otwarcie obrad, powitanie uczestników konferencji, prezentacja Centrum Ceraneum (dr hab. Maciej Kokoszko, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Centrum Ceraneum)

9.45 – 11.45 sesja pierwsza; przewodnicząca – dr hab. Marzena Dyjakowska 1. Dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Kara konfiskaty mienia w rzymskim prawie karnym 2. Dr hab. Anna Pikulska-Radomska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego (per procura), O niektórych decyzjach podatkowych Kaliguli i Wespazjana 3. Dr Paulina Święcicka, Uniwersytet Jagielloński, Organizacja rzymskiego systemu podatkowego w prowincjach wschodnich, w okresie wczesnego pryncypatu, na przykładzie prowincji Judei 4. Mgr Piotr Sawicki, Uniwersytet w Białymstoku, Wybrane ulgi i zwolnienia podatkowe w starożytnym Rzymie

11.45 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 14.30 sesja druga; przewodniczący – dr hab. Krzysztof Amielańczyk 1. Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pozyskiwanie środków przez skarb państwa w drodze procesów sądowych w cesarstwie rzymskim 2. Dr Adam Świętoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, „Podatki wojskowe” w późnym antyku rzymskim z perspektywy kodyfikacji teodozjańskiej 3. Dr Przemysław Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Podatki a rzymskie prawo karne 4. Mgr Łukasz Jan Korporowicz, Uniwersytet Łódzki, Rzymska polityka podatkowa w Brytanii 5. Mgr Konrad Tomasz Tadajczyk, Uniwersytet Łódzki, Ulgi podatkowe lekarzy w cesarstwie rzymskim

14.30 – 15.30 przerwa popołudniowa, możliwość zamówienia obiadu w bufecie Wydziału Prawa i Administracji UŁ lub w restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ

15.45 – 18.00 sesja trzecia; przewodniczący – dr Ireneusz Jakubowski, Uniwersytet Łódzki 1. Dr hab. Ireneusz Milewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Późnorzymski system podatkowy w świetle literatury patrystycznej 2. Dr Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Nadużycia poborców podatkowych w cesarstwie rzymskim. Studium przypadku 3. Dr Frederick Lauritzen, Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bolonia, The fiscal village in the Byzantine empire: the text of the Marcian Treatise 4. Dr hab. Mirosław Jerzy Leszka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Wizerunek poborców podatkowych w bizantyńskich źródłach epistolograficznych X–XI wieku 5. Dr Kirił Marinow, Uniwersytet Łódzki, System podatkowy średniowiecznej Bułgarii

18.00 podsumowanie i zakończenie obrad (dr hab. Maciej Kokoszko, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Centrum Ceraneum)

 

Konferencja Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego – lista uczestników

20 kwietnia 2012

Poniżej znajdą Państwo listę uczestników konferencji Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego – perspektywa antyczna, średniowieczna i nowożytna:

Prelegenci I. Dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Kara konfiskaty mienia w rzymskim prawie karnym. II. Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pozyskiwanie środków przez Skarb Państwa w drodze procesów sądowych w cesarstwie rzymskim.  III. Dr hab. Ireneusz Milewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Późnorzymski system podatkowy w świetle literatury patrystycznej. IV. Dr hab. Mirosław Jerzy Leszka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Wizerunek poborców podatkowych w bizantyńskich źródłach epistolograficznych X–XI wieku. V. Dr Frederick Lauritzen (Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bolonia), The fiscal village in the Byzantine empire: the text of the Marcian Treatise. VI. Dr Paulina Święcicka (Uniwersytet Jagielloński), Organizacja rzymskiego systemu podatkowego w prowincjach wschodnich, w okresie wczesnego pryncypatu, na przykładzie prowincji Judei. VII. Dr Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nadużycia poborców podatkowych w cesarstwie rzymskim. Studium przypadku. VIII. Dr Kirił Marinow (Uniwersytet Łódzki), System podatkowy średniowiecznej Bułgarii. IX. Dr Adam Świętoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), temat nie został określony. X. Dr Przemysław Kubiak (Uniwersytet Łódzki), Odpowiedzialność karna za niepłacenie podatków w starożytnym Rzymie. XI. Mgr Piotr Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku), Wybrane ulgi i zwolnienia podatkowe w starożytnym Rzymie. XII. Mgr Łukasz Piotr Korporowicz (Uniwersytet Łódzki), Kodeks Teodozjański XI, 7, 5. Relacja prawa rzymskiego i celtyckiego. XIII. Mgr Konrad Tomasz Tadajczyk (Uniwersytet Łódzki), Ulgi podatkowe lekarzy w cesarstwie rzymskim.

Uczestnicy bez referatu I. Mgr Grzegorz Blicharz, Uniwersytet Jagielloński. II. Mgr Anna Pieniążek–Brzostowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. III. Mgr Piotr Jankowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2012 roku w sali posiedzeń Rady Wydziału, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

LLP Erasmus w roku akademickim 2012/2013

13 kwietnia 2012

W ramach LLP Erasmus  nauczyciele akademiccy mają możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni, realizowanej poprzez wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (STA).

Z przyjemnością informujemy, że obecnie Centrum Ceraneum  dysponuje dwiema umowami, umożliwiającymi tego typu wyjazdy. Jest to umowa z Bułgarską Akademią Nauk w Sofii (Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich) oraz z Uniwersytetem w Istambule. Umowy te widoczne są na stronach BWZ pod linkiem: http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta (wykaz umów UŁ otwiera się w programie Excel, umowy dla Ceraneum znajdują się na końcu listy, pod numerami 516 i 517).

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności nauczycieli akademickich dostępne są na stronie BWZ: http://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem ds. Programu LLP-Erasmus, dr Agatą Kawecką.

Konferencja Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego

13 kwietnia 2012

W dniu 11 maja 2012 roku w sali posiedzeń Rady Wydziału, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego – perspektywa antyczna, średniowieczna i nowożytna.

Organizatorami wydarzenia są następujące jednostki UŁ: Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, Katedra Prawa Rzymskiego, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Już wkrótce opublikujemy listę prelegentów oraz program konferencji.

 

XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

11 kwietnia 2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, który odbędzie się w dniach 16–23 kwietnia 2012 r. w Łodzi.

Centrum Ceraneum organizuje następujące imprezy:

wykład prof. Teresy Wolińskiej: Starożytni i średniowieczni kibice 16 kwietnia 2012, godz. 14.00, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 1.29,

pokaz prof. Macieja Kokoszko: Świat antycznej kuchni 18 kwietnia 2012, godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UŁ,  ul. Kopcińskiego 8/12, sala 1.29.

 

Świąteczne życzenia

6 kwietnia 2012

 

Korzystanie z Księgozbioru w dniu 06.04.2012

Szanowni Państwo,

ze względu na skrócone godziny pracy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 6 kwietnia 2012 roku Księgozbiór Ceraneum będzie nieczynny.

Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

 

Galerie zdjęć z inauguracyjnego posiedzenia MRN

20 marca 2012

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z inauguracyjnego posiedzenia Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum:

29 lutego, środa – uroczyste otwarcie obrad, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

1 marca, czwartek – obrady, Pałac Biedermanna

2 marca, piątek – wycieczka gości po najciekawszych miejscach Łodzi

 

Sekretarze Centrum Ceraneum

20 marca 2012

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 7 marca 2012 roku Dyrektor Centrum Ceraneum dr hab. prof. nadzw. UŁ Maciej Kokoszko powołał Sekretarzy Naukowych:

dr. Ivana Petrova do pełnienia funkcji Sekretarza Naukowego ds. rozwoju Centrum Ceraneum i działalności wydawniczej

dr. Pawła Filipczaka do pełnienia funkcji Sekretarza Naukowego ds. działalności bibliotecznej i programów dydaktycznych.

 

Członkowie Centrum Ceraneum

14 marca 2012

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 marca 2012 roku w poczet Członków Centrum Ceraneum zostali przyjęci:

Prof. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences

Mgr Zofia Brzozowska, doktorantka w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Dr Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski

Dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim

Mgr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ

Dr Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ

Mgr Krzysztof Kalaczyński, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Mgr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ

Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ

dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ

Dr Małgorzata Beata Leszka

Dr Anna Maciejewska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ

Mgr Marek Majer, doktorant, Harvard University

Dr Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ

Dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ

Dr Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences

Dr Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences

Dr Ivan Petrov, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ

Mgr Zofia Rzeźnicka, doktorantka w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ

Dr Małgorzata Skowronek, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ

Prof. Krassimir Stantchev, Universita Roma III

Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ

Mgr Jan Wolski, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Dr Marta Bogumiła Woźniak, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej UŁ.

Zgodnie z Regulaminem Centrum Ceraneum do grona Członków należą także Członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej z Uniwersytetu Łódzkiego:

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Georgi Minczew, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ

Dr Agata Kawecka, Zakład Językoznawstwa UŁ

Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ

Prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ

Prof. Dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ

Dr hab. prof. UŁ Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ

Osoby zainteresowane aktywną współpracą z Centrum prosimy o  wypełnienie stosownego kwestionariusza, podpisanie i odesłanie go drogą mailową wraz z wymaganym załącznikiem (podpisany kwestionariusz można wysłać po zeskanowaniu bądź pozostawić bezpośrednio w księgozbiorze Ceraneum w godzinach jego otwarcia).

Kwestionariusz Członka Ceraneum

Ceraneum Membership Application

Treść Regulaminu Centrum Ceraneum jest dostępna w zakładce „Akty prawne”.

 

Kierownictwo Centrum Ceraneum

14 marca 2012

Mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu 1 lutego 2012 roku Rektor UŁ prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel powołał:

dr. hab. prof. nadzw. UŁ Macieja Kokoszko do pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Ceraneum dr. hab. prof. nadzw. UŁ Georgiego Minczewa do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Centrum Ceraneum.

 

Korzystanie z Księgozbioru w dniu 02.03.2012

1 marca 2012

Informujemy, że w dniu 2 marca br. Księgozbiór Ceraneum będzie czynny w godzinach 8.00–14.00. Za powstałe w związku ze zmianą godzin utrudnienia przepraszamy.

 

Korzystanie z Księgozbioru w dniu 29.02.2012

27 lutego 2012

Informujemy, że w dniu 29.02 br. korzystanie z Księgozbioru Ceraneum po godz. 11 będzie utrudnione ze względu na odbywające się w tym samym czasie otwarcie obrad Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum.

 

Zaproszenie do członkostwa w Ceraneum

Serdecznie zapraszamy Państwa do członkostwa w Ceraneum. Osoby zainteresowane aktywną współpracą z Centrum prosimy o  wypełnienie stosownego kwestionariusza, podpisanie i odesłanie go drogą mailową wraz z wymaganym załącznikiem (podpisany kwestionariusz można wysłać po zeskanowaniu bądź pozostawić bezpośrednio w księgozbiorze Ceraneum w godzinach jego otwarcia).

Kwestionariusz Członka Ceraneum

Ceraneum Membership Application

Najbliższe przyjęcie w poczet członków Centrum Ceraneum zaplanowane jest na czwartek 1 marca, podczas pierwszego spotkania Międzynarodowej Rady Naukowej.

Treść Regulaminu Centrum Ceraneum jest dostępna w zakładce „Akty prawne”.

 

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej

22 lutego 2012

Mamy zaszczyt ogłosić, iż w dniu 13 lutego br. Prorektor ds. Nauki UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski poszerzył skład Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum o następujących nowych członków:

– Prof. zw. dr hab. Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki)

– Prof. Ph.D. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

– Prof. Ph.D. George C. Majeska (Uniwersytet w Maryland, Stany Zjednoczone)

– Prof. Dr. Antonio Rigo (Uniwersytet Ca’ Foscari, Włochy)

– Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

Wkrótce zostaną dodane biogramy naukowe nowych członków Rady.

 

Program inauguracyjnego posiedzenia Międzynarodowej Rady Naukowej

19 lutego 2012

Zapraszamy do zapoznania się z programem inauguracyjnego posiedzenia Międzynarodowej Rady Naukowej:

The First Meeting of the Members of the International Advisory Board of the Professor Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, Ceraneum

29.02–02.03.2012

29.02. (Wednesday) – The Library of the University of Lodz, 32/38 Jan Matejko Street, room 102 11.30–13.00 Chair: M. Kokoszko – grand opening, greeting the guests by the Authorities of the University of Lodz and the Library, handing over the nominations for the new members of International Advisory Board – Maciej Kokoszko – Ceraneum – Past and Prospects – Małgorzata Skowronek – presentation of the journal „Studia Ceranea” 13.00–15.00 – lunch

15.00–16.30 Chair: A. Berger – Albrecht Berger – Byzantine Studies in Munich – Maciej Salamon – Byzantine Studies in Cracow – Kazimierz Ilski – Beginning of the Byzantine Studies in Poznan – Marek Dziekan – Post-Byzantine Territories in Researches of the Faculty of International and Political Studies, University of Lodz 16.30–17.00 – coffee break

Chair: M. Kokoszko 17.00–18.00 – discussion on possible cooperation between research centres of the members of the International Advisory Board of the Ceraneum

01.03. (Thursday) – Biedermann Palace, 1/3 Franciszkanska Street 10.00–12.30 Chair: Y. Stoyanov – Vlada Stanković – Between Particularities and Common Culture: Researching Byzantium and South-East Europe in the Middle Ages Today – Anna-Maria Totomanova – Digital Presentation of Bulgarian Lexical Heritage. Towards and Electronic Historical Dictionary 11.00–11.30 – coffee break 11.30–12.30 – Yuri Stoyanov – The Apocalyptisation of the Theology of Warfare in Some Byzantine and Orthodox Slavonic Contexts – Jacek Wiewiorowski – Profesor Roch Knapowski as a Pioneer of Interdisciplinary Researches 12.30–14.30 – lunch

15.00–17.00 Chair: H. Badawy – Hana Gladková – Language Situation from the Perspective of the Diachronic Sociolinguistics – Hassan Badawy – Byzantines and Arabs: from the Conflict into Partnership. Basis for the Euro-Mediterranean Intercultural Dialogue

17.00 – chair: G. Minczew, general meeting of the Ceraneum members, admission of the new members 17.30 – debates’ closing 18.00 – cocktail party

02.03. (Friday) 9.00–12.30 – sightseeing tour (departure from The University of Lodz Training and Conference Centre at 16/18 Kopcinski Street) 13.00–14.30 – lunch

 

Inauguracyjne posiedzenie Międzynarodowej Rady Naukowej

19 lutego 2012

Mamy zaszczyt poinformować o inauguracyjnym posiedzeniu Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, które będzie mieć miejsce w dniach 29.02–02.03 2012 r. w Łodzi.

Uroczyste otwarcie obrad odbędzie się 29 lutego 2012 roku w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Jana Matejki 32/38 w Łodzi w sali 102 o godzinie 11.30.

W uroczystości wezmą udział m.in. władze Uniwersytetu i Biblioteki, członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej oraz Dyrekcja i pracownicy Centrum Ceraneum.

 

Galeria zdjęć z wykładu

Zapraszamy do obejrzenia niewielkiej galerii zdjęć z wykładu otwartego „Malula, chrześcijańska enklawa w Syrii”, wygłoszonego przez dr Martę Woźniak z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ.

Prelekcja odbyła się 18 stycznia br. w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum.

 

Zaproszenie na wykład otwarty

13 stycznia 2012

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) ma zaszczyt zaprosić Państwa na wykład otwarty zatytułowany „Malula, chrześcijańska enklawa w Syrii”, który wygłosi dr Marta Woźniak z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ.

Wykład rozpocznie się 18 stycznia br. o godz. 17.00 w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12.