Archiwum kategorii: Bez kategorii

Szanowni Państwo, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany O potrzebie wydawania w Polsce pomników średniowiecznego piśmiennictwa ruskiego. Rozważania na podstawie Kroniki halicko-wołyńskiej, … Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki oraz Towarzystwa Maxa Plancka Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum znalazło się w elitarnym gronie jednostek naukowych, w których będą mogły … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, informujemy o chwilowej przerwie w pracy księgozbioru Ceraneum. Kolekcja będzie niedostępna 8 listopada br. w godzinach 16.30–18.30. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Car Piotr (927–969) w pamięci Bizantyńczyków i średniowiecznych Bułgarów, który wygłosi prof. Mirosław Jerzy … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, informujemy o promocji książki łódzkiego bizantynisty oraz członka Centrum Ceraneum profesora Mirosława J. Leszki pod tytułem Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893-927 г. Książka, w wersji oryginalnej wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ukazała … Czytaj dalej

Informujemy, że konkurs na stypendium doktoranckie w grancie NCN OPUS „Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej”, realizowanym w Centrum Ceraneum UŁ, został rozstrzygnięty. Do konkursu zostały złożone trzy kandydatury. LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW WRAZ … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pan Profesor Antoni Różalski decyzją z dnia 6 października 2017 r., na podstawie Regulaminu i na wniosek kierownictwa Centrum Ceraneum, nadał Panu Profesorowi Vladimírowi Vavřínkowi tytuł honorowego członka naszego Centrum. … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym w Centrum Ceraneum: Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta Liczba stanowisk: 1 Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, 10 lipca br. (poniedziałek) księgozbiór Ceraneum będzie otwarty tylko do godziny 12.30. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że w czerwcu 2017 roku Centrum Ceraneum uzyskało grant MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu … Czytaj dalej