Mamy zaszczyt ogłosić pojawienie się pierwszego numeru czasopisma naukowego „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”.

Periodyk został powołany do istnienia decyzją Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. nauki prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego w czerwcu 2011 roku. Kolegium Redakcyjne „Studiów” ma charakter międzynarodowy, składa się ze specjalistów zajmujących się dziejami Bizancjum oraz Słowiańszczyzny Południowej i Wschodniej.

Pierwszy tom „Studia Ceranea” zawiera angielskie teksty jedenastu wykładów, które zostały wygłoszone na Uniwersytecie Łódzkim przez pracowników oraz gości polskich i zagranicznych jednostek założycielskich Centrum Ceraneum: Katedry Historii Bizancjum oraz Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej. Ponadto w czasopiśmie znalazły się pisane w językach kongresowych recenzje, noty recenzyjne nowo wydawanych monografii oraz instrukcja wydawnicza, obowiązująca na łamach periodyku.

Publikacja była możliwa dzięki grantowi otrzymanemu przez Centrum Ceraneum z Urzędu Miasta Łodzi, w ramach konkursu ofert na promocję Łodzi Akademickiej.


Wydanie zostało dofinansowane przez Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka oraz Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika.

„Studia Ceranea” vol. 1/2011 można zakupić w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 1/2011, red. M. J. Leszka, G. Minczew, Dom Wydawniczy TIP-POP PRESS sp.z o.o., 2011, ISSN 2084-140X, 246 ss.
Okładka

Strona redakcyjna, spis treści, wstęp
Instrukcja wydawnicza
Spis skrótów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.