W dniach 22–23 listopada 2018 r. paleoslawiści i historycy związani z Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego: troje pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (prof. dr hab. Georgi Minczew, dr hab. Małgorzata Skowronek i dr Zofia Brzozowska) oraz dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, wzięli czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Orthodoxy-Heterodoxy. Slavic Space Facing the Divisions of Christianity from the Middle Ages to Today”, która odbyła się na uniwersytecie w Neapolu (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”). Centrum Ceraneum UŁ było oficjalnym współorganizatorem wydarzenia.

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali efekty swoich najnowszych badań, prowadzonych w ramach międzynarodowej, interdyscyplinarnej inicjatywy naukowej, poświęconej szeroko zakrojonym studiom nad polemiką międzywyznaniową na obszarze Slavia Orthodoxa w średniowieczu, obejmującej aktualnie trzy granty, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, realizowane w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ i Centrum Ceraneum UŁ: dwa kierowane przez prof. Georgiego Minczewa międzynarodowe projekty HARMONIA, zatytułowane: „Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu” oraz „Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w.”, a także grant OPUS, pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej”, którego kierownikiem jest dr Zofia Brzozowska. Troje z uczestników konferencji wygłosiło referaty poświęcone polemice antyheretyckiej: prof. Georgi Minczew –  La letteratura antieretica e i Padri della Chiesa. Citazioni dagli scritti di San Gregorio di Nissa nella traduzione slava di Panoplia dogmatica di Eutimio Zigabeno”; prof. Teresa Wolińska – „Sergius, Leader of the Paulicians, in the Account of Peter of Sicily”; dr hab. Małgorzata Skowronek – „On the Bogomils. Notes on the Old-Slavic Translation of the 27th Chapter of the Panoplia Dogmatike by Euthumius Zigabenos”. Dr Zofia Brzozowska przedstawiła efekty swoich badań nad obrazem Mahometa w literaturze staroruskiej: „О Бохмите еретице. Portraying Muhammad as One of the Heresiarchs in Medieval Russian Literature”. Łódzcy naukowcy odbyli także kilkudniowy staż badawczy w Pontificio Istituto Orientale w Rzymie.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.