Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w cyklu wykładów otwartych organizowanych pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego poświęconych historii medycyny.
Pierwsze z zaplanowanych spotkań, na którym prof. Danielle Gourevitch wygłosi wykład pt. History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books, rozpocznie się 17 października 2018 r. o godz. 18-tej w Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/3 w Łodzi.
Prof. Danielle Gourevitch przez większość swej długoletniej pracy naukowej związana była z Université de Paris X – Nanterre i École pratique des hautes Études w Paryżu. Jest autorką wielu prac naukowych z zakresu historii medycyny, w tym monografii: Les maladies dans l’art antique (wspólnie z Mirko Grmekiem), Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain: le malade, sa maladie et son médecin i Le mal d’être femme. La femme et la médecine dans la Rome antique, a także tłumaczeń źródeł starożytnych, m.in. dzieł Soranusa z Efezu i około trzystu artykułów publikowanych w wydawnictwach francuskich, włoskich, angielskich, niemieckich. Za swoje zasługi położone na polu badań nad kulturą klasyczną i historią medycyny została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym odznaczona orderem Legii Honorowej. Prof. Gourevitch związana jest z wieloma towarzystwami naukowymi. Była, m. in., prezesem Société française d’histoire de la médecine i Société française d’histoire de l’art dentaire, jest członkinią organizacji takich, jak Académie internationale d’histoire des sciences, czy Société française d’histoire de la médecine.
Drugi wykład z cyklu, na który już teraz chcielibyśmy wszystkich zaprosić, zaplanowany jest na 13 grudnia 2018 r. Wygłosi go prof. Vivian Nutton (dokładna godzina i miejsce, a także tytuł wystąpienia zostaną podane w osobnym komunikacie).
Prof. Vivian Nutton jest członkiem Akademii Brytyjskiej, a przed przejściem na emeryturę związany był z University College London. Specjalizuje się w historii medycyny od czasów antycznych do epoki nowożytnej (renesans, XVII w.), przy czym koncentruje się przede wszystkim na lecznictwie grecko-rzymskim i jego recepcji w okresie Odrodzenia. Swoim rozległym zainteresowaniom badawczym dał wyraz publikując szereg artykułów naukowych (część została zebrana w serii Variorum w tomie zatytułowanym From Democedes to Harvey: Studies in the History of Medicine), a swego rodzaju podsumowaniem jego badawczych poszukiwań było stworzenie przekrojowej monografii pt. Ancient Medicine, jak również haseł dotyczących medycyny w wielotomowej encyklopedii Der neue Pauly. Prof. Nutton zajmował się też przekładami dzieł Galena na język angielski. Obecnie jest współredaktorem serii zatytułowanej Medical History.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.