19 maja 2011 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ, w sali seminaryjnej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, miał miejsce pierwszy zorganizowany przez Centrum Ceraneum, Katedrę Historii Bizancjum UŁ i Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ wykład otwarty prof. Anny Marii Totomanowej z Uniwersytetu Sofijskiego, zatytułowany A Lost Byzantine Chronicle in Slavic Translation. Po przedstawieniu osoby prelegentki przez prof. Georgiego Minczewa, rozpoczęła się prelekcja. Uzupełnieniem wykładu były przygotowane przez prof. Annę Marię Totomanową tablice chronologiczne oraz listy sędziów Izraela, królów Judei, Izraela, Persji, władców z dynastii Ptolemeuszy i Seleucydów i królów Rzymu. Po zakończeniu wykładu, prof. Anna Maria Totomanowa odpowiadała na padające z sali pytania, a zaspokoiwszy ciekawość słuchaczy zainteresowanych omawianym zagadnieniem, podziękowała wszystkim za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu. Wyraziła także nadzieję na dalszą współpracę z Uczelnią.

24 maja 2011 r. w gmachu Instytutu Historii UŁ odbył się wykład otwarty doc. dr. Iwelina Iwanowa z Uniwersytetu im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie zatytułowany Tsar Samuel against Emperor Basil II: Why did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the Beginning of the 11th Century?, którego organizatorami były:  Katedra Historii Bizancjum UŁ, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz Centrum Ceraneum. Osobę prelegenta przedstawił zebranym prof. Maciej Kokoszko. Następnie doc. dr Iwelin Iwanow omówił przebieg konfliktów bizantyńsko-bułgarskich z przełomu X i XI wieku, swoją wypowiedź uzupełniając licznymi slajdami przedstawiającymi m.in. uzbrojenie Bułgarów, zasięg podporządkowanych im w omawianym okresie obszarów i obecny stan niektórych budowli związanych z toczonymi wówczas walkami. Po zakończeniu głównej części swojego wystąpienia, doc. dr Iwelin Iwanow odpowiadał na dociekliwe pytania licznie zgromadzonych słuchaczy, uzupełniając w ten sposób zaprezentowane wcześniej informacje. Na zakończenie podziękował zebranym za uwagę i zainteresowanie zaproponowanym przez siebie tematem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.