Series Ceranea powstała pod patronatem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum). W ramach serii publikowane są materiały źródłowe, bibliografie, prace monograficzne, tomy zbiorowe poświęcone tematyce szeroko rozumianych dziejów oraz kultury Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej od starożytności po czasy nowożytne włącznie, ze szczególnym naciskiem na dzieje Bizancjum i społeczności kręgu Slavia Orthodoxa.

Redakcja
Spis tomów