Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” w latach 2018–2022:
prof. dr hab. Georgi Minczew – redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław J. Leszka – zastępca redaktora naczelnego
dr Zofia Brzozowska
dr Paweł Filipczak
dr Agata Kawecka
dr Andrzej Kompa
dr Marek Majer
dr Kirił Marinow
dr hab. Ivan Petrov
dr hab. Małgorzata Skowronek
dr Jolanta Dybała – sekretarz

Rada Redakcyjna „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” w latach 2018–2022:
doc. dr hab. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze)
prof. James Douglas Howard-Johnston (Corpus Christi College, Oxford)
prof. nadzw. dr Ewald Kislinger (Uniwersytet w Wiedniu)
prof. Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki)
ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. Stefano Parenti (Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rzym)
prof. Mihajlo Popović (Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences)
prof. dr Günter Prinzing (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)
prof. Rustam Shukurov (Uniwersytet Moskiewski)
dr Yuri Stoyanov (Uniwersytet w Londynie)

Kontakt:
e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl
Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
ul. Matejki 32/38, sala 319, PL – 90–237 Łódź
tel. (0–48–42) 635 64 88

Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” w latach 2013–2017:
prof. dr hab. Georgi Minczew – redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław J. Leszka – zastępca redaktora naczelnego
dr Agata Kawecka – redaktor tematyczny
dr Kirił Marinow – sekretarz naukowy
dr Małgorzata Skowronek – sekretarz naukowy
dr Andrzej Kompa – redaktor tematyczny
dr hab. Ivan Petrov – sekretarz

Rada Redakcyjna „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” w latach 2013–2017:
doc. dr hab. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze)
prof. James Douglas Howard-Johnston (Corpus Christi College, Oxford)
prof. nadzw. dr Ewald Kislinger (Uniwersytet w Wiedniu)
prof. Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki)
ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. Stefano Parenti (Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rzym)
prof. dr Günter Prinzing (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)
prof. Rustam Shukurov (Uniwersytet Moskiewski)
dr Yuri Stoyanov (Uniwersytet w Londynie)

Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” w latach 2011–2012:
dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew – redaktor naczelny
dr hab. prof. UŁ Mirosław J. Leszka – zastępca redaktora naczelnego
dr Kirił Marinow – sekretarz naukowy
dr Małgorzata Skowronek – sekretarz naukowy
mgr Andrzej Kompa
dr Karolina Krzeszewska – sekretarz

Rada Redakcyjna „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” w latach 2011–2012:
doc. dr hab. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze)
prof. James Douglas Howard-Johnston (Corpus Christi College, Oxford)
prof. nadzw. dr Ewald Kislinger (Uniwersytet w Wiedniu)
prof. Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki)
ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. Stefano Parenti (Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rzym)
prof. Rustam Shukurov (Uniwersytet Moskiewski)
dr Yuri Stoyanov (Uniwersytet w Londynie)