Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” i „Series Ceranea”
e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl

Poniżej znajdą Państwo:

 – wskazówki edytorskie dla Autorów artykułów
Guidelines for the Authors

 – wykaz skrótów czasopisma „Studia Ceranea”
List of Abbreviations

Na teksty czekamy do końca kwietnia każdego roku.