Centrum Ceraneum jest nadzorowane przez Międzynarodową Radę Naukową, skupiającą czołowych badaczy z Polski i zagranicy, przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych; historii, filologii, etnologii, archeologii, filozofii, historii sztuki, politologii, prawa i socjologii, zajmujących się dziedzictwem i kulturą regionu Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej. Akces do tego gremium zgłosiło ponad trzydziestu uczonych z wielu centrów akademickich Europy: Oxfordu, Paryża, Monachium, Tesaloniki, Sofii, Sankt Petersburga, Rzymu, Florencji, Pragi, Belgradu, Frankfurtu oraz z Polski. Prace związane z utworzeniem i powołaniem Międzynarodowej Rady Naukowej koordynuje prof. Georgi Minczew.

 

Skład osobowy Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum

Prof. dr hab. Georgi Minczew, Uniwersytet Łódzki – Przewodniczący

Dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki – Sekretarz

Członkowie

Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, The University of Manchester

Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki

Prof. Dr. Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences

Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians-Uniwersität München

Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze

Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Univerzita Karlova v Praze

Ph.Dr. Lubomíra Havlíková, Slovanský ústav Akademie věd ČR

Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College

Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University

Prof. Dr. Michel Kaplan, Université Paris I

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki

Ph.D. Frederick Lauritzen, Fondazione per le Scienze Religiose

Prof. Dr. Hartmut Leppin, Johann Wolfgang Goethe Universität

Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Uniwersytet Łódzki

Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland

Prof. dr hab. Eliza Małek, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia

Doc. dr Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia

Prof. SEO Dr. Stefano Parenti, Pontificio Ateneo S. Anselmo

Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Uniwersytet Łódzki

Prof. Dr. Radivoj Radić, University of Belgrade

Prof. Dr. Antonio Rigo, Uniwersytet Ca’Foscari

Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University

Prof. Ph.D. Jan Rychlík, DSc., Univerzita Karlova

Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński

Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade

Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London

Prof. Dr. Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia

Prof. Ph.D. Elena Velkovska, Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura

Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Uniwersytet Łódzki

Prof. Dr. Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études