Dyrekcja w kadencji 2020–2024

Dyrektor Centrum Ceraneum
dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ

Zastępca Dyrektora Centrum Ceraneum
dr Paweł Filipczak

Dyrekcja w latach 2012–2020

Dyrektor Centrum Ceraneum
prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Zastępca Dyrektora Centrum Ceraneum
prof. dr hab. Georgi Minczew

Sekretarz Naukowy ds. rozwoju Centrum Ceraneum i działalności wydawniczej
dr hab. Ivan Petrov

Sekretarz Naukowy ds. działalności bibliotecznej i programów dydaktycznych
dr Paweł Filipczak

Pełnomocnicy Rektora UŁ ds. utworzenia i organizacji Centrum Ceraneum w roku 2011

dr Ivan Petrov

dr Paweł Filipczak