Dyrektor Centrum Ceraneum
prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Zastępca Dyrektora Centrum Ceraneum
prof. dr hab. Georgi Minczew

Sekretarz Naukowy ds. rozwoju Centrum Ceraneum i działalności wydawniczej
dr hab. Ivan Petrov

Sekretarz Naukowy ds. działalności bibliotecznej i programów dydaktycznych
dr Paweł Filipczak