Powołanie Centrum Ceraneum jest w pewnym sensie konsekwencją ponad dwuletniej już, nieformalnej współpracy dwóch jednostek Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Historii Bizancjum kierowanej przez prof. Macieja Kokoszko oraz Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej, kierowanego przez prof. Georgiego Minczewa. W roku 2008 kierownicy i pracownicy tych dwóch jednostek postanowili wspólnie organizować regularne, otwarte dla szerokiej publiczności spotkania naukowe, prezentować na nich prowadzone przez siebie badania, a także zapraszać czołowych polskich i europejskich znawców w zakresie bizantynistyki i paleoslawistyki. Dotychczas miało miejsce kilkanaście takich wykładów. Spotkania te cieszą się zainteresowaniem nie tylko pracowników naukowych, ale też doktorantów i studentów naszego uniwersytetu.

Latem 2010 roku z inicjatywy zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Rozwoju Uczelni, dr. Rafała Majdy i przy poparciu członków Kolegium Rektorskiego, zostały rozpoczęte prace organizacyjne, zmierzające do powołania na Uniwersytecie Łódzkim interdyscyplinarnego, naukowo-badawczego Centrum im. Profesora Waldemara Cerana, Ceraneum.

Potencjał kadrowy Centrum stanowią przede wszystkim pracownicy Katedry Historii Bizancjum i Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej, ale podejmowana problematyka badań bliska jest także przedstawicielom innych dyscyplin humanistycznych i społecznych. W związku z tym z wnioskiem o powołanie Centrum do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego wystąpili dziekani czterech wydziałów: Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Prowadzone w Centrum Ceraneum badania mają więc z założenia charakter interdyscyplinarny, obejmujący różne pola zainteresowania i metodologie. Pierwotnie siedziba Centrum Ceraneum mieściła się na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Obecnie Centrum dysponuje pokojami do pracy naukowej i salą seminaryjną w Pałacu Biedermanna. Księgozbiór i czytelnia Ceraneum znajdują się w nowej części gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

PUBLIKACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI Centrum „Ceraneum”