Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Sekretariat oraz Księgozbiór Ceraneum
Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 32/38, sala 319, PL – 90–237 Łódź
tel. (0–48–42) 635 64 88
e-mail: ceraneum@uni.lodz.pl

Sala seminaryjna i pokoje do pracy naukowej
Pałac Biedermanna
ul. Franciszkańska 1/3, sale 12–15, PL – 91–433 Łódź
tel. (0–48–42) 665 50 01
https://palac.uni.lodz.pl/

Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” i „Series Ceranea”
e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl