Plakaty z wykładów otwartych organizowanych przez Centrum Ceraneum

 

Wykład prof. dr hab. Elizy Małek z Instytutu Rusycystyki UŁ

 

XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, wykład prof. Macieja Kokoszki Świat antycznej kuchni

 

Inauguracyjne posiedzenie Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum

29 lutego – uroczyste otwarcie obrad, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

1 marca – obrady, Pałac Biedermanna

2 marca – wycieczka gości po najciekawszych miejscach Łodzi


Wykład dr. Aleksandra Paronia z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Wykład dr Marty Woźniak z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ