We are pleased to announce that on January 23, 2019 the following people have been accepted as Members of the Ceraneum Centre:

– dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski,

– mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb,

– dr Grzegorz Bartosz Rostkowski,

– dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.