Logo-Ceraneum-color

We are pleased to announce that on February 3, 2015 the following people have been accepted as Members of the Ceraneum Centre:

– Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo,

– Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ,

– Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.