Logo-Ceraneum-color

We are pleased to announce that the Łódź University Press published two books in the series “Byzantina Lodziensia”, whose authors are members of the Ceraneum Centre:

J._Dybala

Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Łódź 2012, ss. 482 („Byzantina Lodziensia” vol. XIV).

Details and purchase on the website.

M.J. Leszka, Symeon

Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss.368 („Byzantina Lodziensia” vol.  XV).

Details and purchase on the website.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.