2019

Open lectures organized by the Ceraneum Centre

Prof. John Wilkins, Galen on how food and medicine work in the body, 21.03.2019, Institute of History of the UŁ

Prof. Jean-Paul Pittion (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours; Trinity College, Dublin), The animal analogue in human anatomy and physiology: Galen, Vesalius and Harvey, 21.01.2019, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz (Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź), Życie monastyczne na Zachodzie w czasach Grzegorza Wielkiego, 16.01.2019, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

2018

Open lectures organized by the Ceraneum Centre

Prof. Vivian Nutton, The new Galen, 2005–2018, 13.12.2018, Institute of History of the UŁ

Prof. Danielle Gourevitch, History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books, 17.10.2018, the Fireplace Room (Biedermann Palace)

Prof. Ivelin Ivanov (St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo), Teutons, Cumans and Bulgarians in the Second Decade of the Thirteenth Century (1211–1225), 11.10.2018, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Echa śmierci Nikefora Fokasa w historiografii Wschodu i Zachodu, 30.05.2018, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr Szymon Wierzbiński (Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej), Suum cuique? Kilka uwag o żołdzie i warunkach służby w armii bizantyńskiej w X w., 16.05.2018,the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Доц. д-р Ценка Досева (Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии), Гимнографический материал, посвященный св. пророку Илии, в славянской книжности, 09.05.2018, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr Andrzej Hołasek, Moralność chrześcijan w świetle kanonów Bazylego Wielkiego, 18.04.2018, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Alegoria miłości: odrodzenie powieści w czasach Komnenów, 1.03.2018,  the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

2017

Open lectures organized by the Ceraneum Centre

Prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), dr Adrian Jusupović (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), O potrzebie wydawania w Polsce pomników średniowiecznego piśmiennictwa ruskiego. Rozważania na podstawie Kroniki halicko-wołyńskiej, 27.11.2017, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Mirosław Jerzy Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Car Piotr (927–969) w pamięci Bizantyńczyków i średniowiecznych Bułgarów, 08.11.2017, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Anna-Maria Totomanova (Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii), The Synodikon of Orthodoxy in Medieval Bulgaria, 10.05.2017, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Zdzisław Pentek (Instytut Historii UAM), Dziwy Królowej Miast, czyli śladami Roberta z Clari w Konstantynopolu 1204 roku, 29.03.2017, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr Marcin Cyrulski, Mała wielka kronika. „Kronika trapezuncka” Michała Panaretosa, 01.03.2017, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

2016

Open lectures organized by the Ceraneum Centre

Dr Magdalena Łaptaś (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wizerunek i funkcja władców nubijskich w malarstwie średniowiecznego Sudanu, 15.12.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Doc. dr Stefan Jordanow (St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria), Władza i organizacja pierwszego państwa bułgarskiego w okresie przedchrześcijańskim, 26.09.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Doc. dr Angeł Nikołow (St. Clement of Ohrid University of Sofia), Политическая идеология и публичная пропаганда болгарских правителей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864–971 гг.), 08.06.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr Martina Čechová  (Slovanský ústav Akademie věd ČR), Byzantine Cherson: the place of refuge and banishment, 07.06.2016, Institute of History of the UŁ

Dr hab. Ireneusz Milewski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Flavia Iulia Helena. Kilka uwag na temat ideologicznych aspektów mennictwa epoki konstantyńskiej, 01.06.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Marek Wilczyński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”, 05.05.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Dr Ireneusz Jakubowski (Katedra Prawa Rzymskiego UŁ), Cesarz Justynian – człowiek i prawodawca w opinii Tadeusza Czackiego, 27.04.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), Rola Bizancjum w chrystianizacji ludów stepowych Europy Wschodniej, 16.03.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Georgi Minczew (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ), Czy istniała teologia bogomilska? Idee dualistyczne w ekumenie bizantyńsko-słowiańskiej, 09.03.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Teresa Wolińska (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Sojusznik cesarza Justyniana. Kariera Al-Haritha z plemienia Ghassanidów, 24.02.1016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Prof. Maciej Kokoszko (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w kuchni i medycynie antyku i Bizancjum w okresie pomiędzy I a VII w., 13.01.2016, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

2015

Open lectures organized by the Ceraneum Centre

Prof. Michael Vickers (Uniwersytet Oksfordzki), Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city, 01.12.2015, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Doc. dr Nikołaj Kynew (St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria), Bizantyńska hierarchia godności w IX–XI w., 10.11.2015, Institute of History of the UŁ

Doc. dr Oleg Aleksandrow (St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria), Kulty prywatne armii rzymskiej na terenie prowincji Mezji Dolnej, 07.05.2015, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Doc. dr Oleg Aleksandrow (St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria), Religia oficjalna armii rzymskiej w prowincji Mezji Dolnej, 05.05.2015, Institute of History of the UŁ

Dr hab. Tomasz Waliszewski (Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw), Produkcja oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie. 1000 lat tradycji, 03.03.2015, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Students’ papers presented during meetings of the SNS Ceraneum

Marcin Antczak, Polityka cara Kałojana wobec Konstantynopola, 20.04.2015, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

Michał Frąckiewicz, Czy Galowie mieli szansę obronić się przed Cezarem?, 16.03.2015, the Ceraneum Centre lecture room No. 13 (Biedermann Palace)

2014

Open lectures organized by the Ceraneum Centre

Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, PhD. (St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria), Women’s Legal Status in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons (5th–9th cc.), 25.09.2014, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Prof. dr Vladimír Vavřínek (Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Cyril and Methodius: The Story of a Lost Mission, 07.06.2014, Institute of History of the UŁ

Prof. Ivan Biliarsky (Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences), Małżeństwo i władza. Kobieta jako osoba legitymizująca władzę w kulturze bizantyńskiej, 29.05.2014, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Prof. Hassan Badawy (Aristotle University of Thessaloniki), Egypt between Byzantines and Arabs. Consequences and Dimensions in the Eastern Mediterranean Area, 22.05.2014, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Doc. Dr. Ivelin Ivanov (St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria), The Bulgarian Campaigns of Kniaz Sviatoslav from 968–971 and Viking Invasion of Europe, 7.05.2014; The Bulgarian-Latin War of 1205–1207: Strategy and Tactics of The Two Sides, 8.05.2014, Institute of History of the UŁ.

Students’ papers presented during meetings of the SNS Ceraneum

Zofia Rzeźnicka, Gęś w gastronomii, dietetyce i medycynie antycznej i bizantyńskiej, 14.12.2014, the Ceraneum Centre room No. 13 (Biedermann Palace)

Aleksandra Radzyńska, Więzi rodzinne a ambicje polityczne, czyli relacje między synami Manuela II do 1448 r., 19.05.2014, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Andrzej Lubikowski, Wzór filozofa neopitagorejskiego na przykładzie Apolloniosa z Tyany. Na temat wyglądu i sprawowania ofiar słów kilka, 17.03.2014, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

2013

Students’ papers presented during meetings of the SNS Ceraneum

Katarzyna Muszyńska (slawistyka UŁ), Bułgaria w rękach Boga i Szatana – wieloraka natura świata wedle bułgarskich wierzeń ludowych, 18.11.2013, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Anna Łazuchiewicz (historia UŁ), Starożytna medycyna oczami Jana Chryzostoma, 21.10.2013, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Radosław Siarkowski (historia UŁ), Jedwab w Bizancjum, 06.05.2013, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Series of open lectures organized by the Ceraneum Centre, the Department of Byzantine History and the Unit of Paleo-Slavic Studies and Folk Culture (University of Łódź)2013

Mgr Roman Szlązak (UKSW), Zmiany w układzie przestrzennym Salonik w okresie hellenistycznym, rzymskim i wczesnobizantyńskim, 11.12.2013, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)


Dr Anna Maciejewska (University of Łódź), Harmonika Arystoksenosa z Tarentu, czyli antyczny wykład zasad muzyki, 24.04.2013, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

2012

Dr Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski), Flota cesarstwa bizantyńskiego i okręty jego sojuszników w XI–XII w., 13.12.2012, Institute of History of the UŁ

Prof. dr hab. Eliza Małek (Instytut Rusycystyki UŁ), Staroruskie relacje o pielgrzymkach do Ziemi Świętej, 5.12.2012, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Dr Aleksander Paroń (Polish Academy of Sciences), Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej dyplomacji bizantyńskiej, 24.05.2012, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Ks. prof. Piotr Szczur (John Paul II Catholic University of Lublin), Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii, 17.05.2012, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska (Department of Byzantine History of the UŁ), Starożytni i średniowieczni kibice, 16.04.2012, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ) – 12th Festival of Science, Technology and Art in Łódź

Dr hab. prof. UŁ Maciej Kokoszko (Department of Byzantine History of the UŁ), Świat antycznej kuchni, 18.04.2012, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ) – 12th Festival of Science, Technology and Art in Łódź

Dr Marta Woźniak (Department of Middle East and North Africa of the UŁ), Malula, chrześcijańska enklawa w Syrii, 18.01.2012,the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

2011

Prof. dr hab. Marek Dziekan (Department of Middle East and North Africa of the UŁ), Postaci biblijne w Koranie, 15.12.2011, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (Unit of Paleo-Slavic Studies and Folk Culture of the UŁ), Sztuka sakralna jako kazanie. O współdziałaniu tekstu ikonograficznego z tekstem literackim, 13.12.2011, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (Institute of Archeology of the UŁ), Kulty starożytnej Betsaidy. Badania Uniwersytetu Łódzkiego, 16.11.2011, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska (Department of Roman Law of the UŁ), Rzymskie „tributum” jako instrument polityki międzynarodowej, 12.10.2011, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Doc. dr Ivelin Ivanov (The St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo), Tsar Samuel against Emperor Basil II: why did Bulgaria loose the battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th century, 24.05.2011, Institute of History of the UŁ

Prof Anna Maria Totomanova (The St. Clement of Ohrid University of Sofia), A Lost Byzantine Chronicle in Slavic Translation, 19.05 2011, the Ceraneum Centre lecture room (Faculty of Law and Administration of the UŁ)

Series of open lectures organized by the Department of Byzantine History and the Unit of Paleo-Slavic Studies and Folk Culture (University of Łódź)

2011

Ks. dr Roman Płoński, Ceremoniał koronacji władców rosyjskich i gruzińskich, 11.04. 2011, Institute of History of the UŁ

Dr Kirił Marinow (Department of Byzantine History of the UŁ), W okowach złego. Wizerunek cara Symeona I (893–927) w „Mowie na pokój z Bułgarami”, 27.01.2011, Department of Slavic Studies of the UŁ

2010

Prof. Svetlina Nikolova (Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences), Starobułgarskie przekłady Starego Testamentu, 25.10.2010, Institute of History of the UŁ

Doc. dr Dimo Czeszmedżiev (The Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”, Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences), Żywoty świętych męczenników z Tyberipola w tradycji bizantyńskiej i słowiańskiej, 05.05.2010, Institute of History of the UŁ

Dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska (Department of Byzantine History), Bizantyńscy kibice i ich idole. Znaczenie wyścigów rydwanów w życiu konstantynopolitańczyków, 24.03.2010, Department of Slavic Studies of the UŁ

Dr Małgorzata Skowronek (Unit of Paleo-Slavic Studies and Folk Culture of the UŁ), Pierwsi świadkowie. Marta, Longin i Weronika w słowiańskiej tradycji rękopiśmiennej, 20.01.2010, Institute of History of the UŁ

2009

Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski (Department of Byzantine History of the UŁ), Sakralny charakter porfirowej kolumny w Konstantynopolu, 18.11.2009, Institute of History of the UŁ

Prof. dr hab Elka Bakalova (Bulgarian Academy of Sciences), Obraz doskonałego władcy w średniowiecznej bułgarskiej literaturze i sztuce, 14.05.2009, Institute of History of the UŁ

Dr hab. prof. UŁ Mirosław Leszka (Department of Byzantine History of the UŁ), Mnich kontra Filozof. Z dziejów wojny bułgarsko-bizantyńskiej (894–896), 26.03.2009, Department of Slavic Studies of the UŁ

Dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (Unit of Paleo-Slavic Studies and Folk Culture of the UŁ), Zapasy Satanaela z Archaniołem Michałem, 25.02.2009, Institute of History of the UŁ

2008

Dr hab. prof. UŁ Maciej Kokoszko (Department of Byzantine History of the UŁ), Znaczenie terminu „kandaulos”. Świadectwo wybranych źródeł bizantyńskich, 17.12.2008, Department of Slavic Studies of the UŁ