Those interested in active and creative participation in the work of the Ceraneum Centre may join it. Please fill the Ceraneum Membership Application and send it to the Centre. Rules of operation of the Waldemar Ceran Research Centre you may find in Documents.

Honorary Membership:

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h.c., Slovanský ústav Akademie věd ČR
Diploma

Prof. Franz Tinnefeld, Ludwig-Maximilians-Universität München
Diploma

Ceraneum Members:

 1. Prof. Oleg Alexandrov, University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”
 2. Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, University of Manchester
 3. Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki
 4. Prof. Dr Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences
 5. Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians University of Munich
 6. Prof. Ph.D. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences
 7. Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 8. Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 9. Mgr Angelika Brzostowska-Pociecha, Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej Uniwersytet im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 10. Dr Zofia Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 11. Dr Błażej Cecota
 12. Dr. Martina Čechová, Slovanský ústav Akademie věd ČR
 13. Prof. Cristiano Diddi, University of Salerno
 14. Dr hab. Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 15. Ph.D. Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski
 16. Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 17. Dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 18. Prof. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 19. Dr Paweł Filipczak, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 20. Dr hab. prof. US Ewa Gajda, Uniwersytet Szczeciński
 21. Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze
 22. Dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski
 23. Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Charles University in Prague
 24. Mgr Matej Gogola, Department of General History, Comenius University in Bratislava
 25. CSc Ph.D Lubomíra Havlíková, Czech Republic Academy of Sciences
 26. Dr Andrzej Hołasek
 27. Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College
 28. Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 29. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
 31. Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk
 33. Dr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ
 34. Dr Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 35. Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University
 36. Prof. Tomislav Jovanović, University of Belgrade
 37. Dr Adrian Jusupović, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 38. Dr hab. Idaliana Kaczor, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 39. Dr hab. Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 40. Mgr Krzysztof Kalaczyński, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 41. Assoc. Prof. Nikolay Kanev, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 42. Prof. Dr Michel Kaplan, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 43. Dr Agata Kawecka, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 44. Dr hab. prof. nadzw. KUL Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 45. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 46. Dr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 47. Dr Magdalena Koźluk, Katedra Filologii Romańskiej UŁ
 48. Dr Justyna Kroczak, Zakład Historii Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 49. Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ
 50. Dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 51. Ph.D. Frederick Lauritzen, Foundation for Religious Studies
 52. Prof. Dr Hartmut Leppin, Goethe University Frankfurt am Main
 53. Dr Małgorzata Beata Leszka
 54. Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 55. Dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 56. Dr. Yvonne Loske, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 57. Dr Anna Maciejewska, Studium Języków Obcych UŁ
 58. Dr Marek Majer, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 59. Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland
 60. Prof. dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ
 61. Dr Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 62. Mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb
 63. Dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 64. Mgr Pawel Medvedev, Rosyjska Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu
 65. Mgr Adam Mesiarkin, Department of Slovak History, Comenius University in Bratislava
 66. Prof. Katia Michajłowa, Bulgarian Academy of Sciences
 67. Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 68. Ph.D.Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences
 69. Prof. dr hab. Georgi Minczew, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 70. Dr hab. Boyka Mircheva, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences
 71. Mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ
 72. Mgr Łukasz Mysielski, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 73. Ph.D. Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences
 74. Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 75. Doc. dr Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 76. Dr. Nikolay (Hrissimov) Nikolov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 77. Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 78. Prof. Stefano Parenti, SEO Dr, Pontifical Atheneum of St. Anselm
 79. Dr Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk
 80. Dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 81. Prof. Plamen Pavlov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 82. Prof. Lachezar Perchekliyski, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 83. Dr hab. Ivan Petrov, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 84. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 85. Prof. Dr Radivoj Radić, University of Belgrade
 86. Prof. Dr Antonio Rigo, Ca’ Foscari University of Venice
 87. Dr Grzegorz Bartosz Rostkowski
 88. Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University
 89. Dr Joanna Rybowska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 90. Prof. Ph.D. Jan Rýchlik, DrSc., Charles University in Prague
 91. Dr Zofia Rzeźnicka, Centrum Ceraneum UŁ
 92. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 93. Prof. Mila Santova, Bulgarian Academy of Sciences
 94. Dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 95. Dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve “Kyiv-Pechersk Lavra”
 96. Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 97. Dr Małgorzata Skowronek, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 98. Prof. dr hab. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ
 99. Dr. Panos Sophoulis, University of Athens
 100. Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 101. Prof.  Krassimir Stantchev, Universita Roma III
 102. Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade
 103. Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London
 104. Dr hab. Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 105. Ks. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 106. Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 107. Dr Konrad Tadajczyk, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 108. Prof. Dr Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 109. Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
 110. Prof. Ph.D. Elena Velkovska, University of Siena
 111. Prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny
 112. Dr Szymon Wierzbiński, Zakład Nauk Humanistycznych, Politechnika Łódzka
 113. Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 114. Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 115. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 116. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 117. Mgr Jan Wolski, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 118. Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 119. Assoc. Prof. Stefan Yordanov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 120. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 121. Dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ
 122. Prof. nadzw. Rafał Zarzeczny, Pontificio Istituto Orientale
 123. Dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 124. Prof. Dr Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études
 125. Dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs