Those interested in active and creative participation in the work of the Ceraneum Centre may join it. Please fill the Ceraneum Membership Application and send it to the Centre. Rules of operation of the Waldemar Ceran Research Centre you may find in Documents.

Honorary Membership:

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h.c., Slovanský ústav Akademie věd ČR
Diploma

Prof. Franz Tinnefeld, Ludwig-Maximilians-Universität München
Diploma

Ceraneum Members:

 1. Dr hab. Diana Atanassova, St Clement of Ohrid University of Sofia
 2. Prof. Oleg Alexandrov, University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”
 3. Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, University of Manchester
 4. Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki
 5. Prof. Dr Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences
 6. Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians University of Munich
 7. Prof. Ph.D. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences
 8. Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 9. Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 10. Mgr Angelika Brzostowska-Pociecha, Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej Uniwersytet im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Dr Zofia Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 12. Dr Błażej Cecota
 13. Dr. Martina Čechová, Slovanský ústav Akademie věd ČR
 14. Mgr Maciej Dawczyk, Uniwersytet Łódzki
 15. Dr hab. Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 16. Prof. Cristiano Diddi, University of Salerno
 17. Ph.D. Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski
 18. Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 19. Dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 20. Prof. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 21. Dr Paweł Filipczak, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 22. Dr hab. prof. US Ewa Gajda, Uniwersytet Szczeciński
 23. Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze
 24. Dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski
 25. Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Charles University in Prague
 26. Mgr Matej Gogola, Department of General History, Comenius University in Bratislava
 27. CSc Ph.D Lubomíra Havlíková, Czech Republic Academy of Sciences
 28. Dr Andrzej Hołasek
 29. Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College
 30. Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 31. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
 33. Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk
 35. Dr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ
 36. Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University
 37. Prof. Tomislav Jovanović, University of Belgrade
 38. Dr Adrian Jusupović, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 39. Dr hab. Idaliana Kaczor, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 40. Dr hab. Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 41. Mgr Krzysztof Kalaczyński, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 42. Assoc. Prof. Nikolay Kanev, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 43. Prof. Dr Michel Kaplan, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 44. Dr Agata Kawecka, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 45. Dr hab. prof. nadzw. KUL Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 46. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 47. Dr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 48. Dr Magdalena Koźluk, Katedra Filologii Romańskiej UŁ
 49. Dr Justyna Kroczak, Zakład Historii Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 50. Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ
 51. Dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 52. Ph.D. Frederick Lauritzen, Foundation for Religious Studies
 53. Prof. Dr Hartmut Leppin, Goethe University Frankfurt am Main
 54. Dr Małgorzata Beata Leszka
 55. Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 56. Dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 57. Dr. Yvonne Loske, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 58. Dr Anna Maciejewska, Studium Języków Obcych UŁ
 59. Dr Marek Majer, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 60. Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland
 61. Prof. dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ
 62. Dr Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 63. Mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb
 64. Dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 65. Mgr Pawel Medvedev, Rosyjska Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu
 66. Mgr Adam Mesiarkin, Department of Slovak History, Comenius University in Bratislava
 67. Prof. Katia Michajłowa, Bulgarian Academy of Sciences
 68. Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 69. Ph.D.Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences
 70. Prof. dr hab. Georgi Minczew, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 71. Dr hab. Boyka Mircheva, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences
 72. Mgr Jan Morawicki, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ
 73. Mgr Łukasz Mysielski, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 74. Ph.D. Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences
 75. Doc. dr Angel Nikolov, St Clement of Ohrid University of Sofia
 76. Doc. dr Georgi Nikolov, St Clement of Ohrid University of Sofia
 77. Dr. Nikolay (Hrissimov) Nikolov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 78. Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 79. Prof. Stefano Parenti, SEO Dr, Pontifical Atheneum of St. Anselm
 80. Dr Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk
 81. Dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 82. Prof. Plamen Pavlov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 83. Prof. Lachezar Perchekliyski, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 84. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Ivan Petrov, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 85. Mgr Łukasz Pigoński
 86. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 87. Prof. Dr Radivoj Radić, University of Belgrade
 88. Prof. Dr Antonio Rigo, Ca’ Foscari University of Venice
 89. Dr Grzegorz Bartosz Rostkowski
 90. Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University
 91. Dr Joanna Rybowska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 92. Prof. Ph.D. Jan Rýchlik, DrSc., Charles University in Prague
 93. Dr Zofia Rzeźnicka, Centrum Ceraneum UŁ
 94. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 95. Prof. Mila Santova, Bulgarian Academy of Sciences
 96. Dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 97. Dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve “Kyiv-Pechersk Lavra”
 98. Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 99. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Małgorzata Skowronek, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 100. Prof. dr hab. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ
 101. Dr. Panos Sophoulis, University of Athens
 102. Dr hab. Joanna Maria Sowa, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 103. Prof.  Krassimir Stantchev, Universita Roma III
 104. Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade
 105. Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London
 106. Dr hab. Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 107. Ks. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 108. Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 109. Dr Konrad Tadajczyk, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 110. Prof. Dr Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 111. Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
 112. Prof. Ph.D. Elena Velkovska, University of Siena
 113. Prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny
 114. Dr Szymon Wierzbiński, Zakład Nauk Humanistycznych, Politechnika Łódzka
 115. Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 116. Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 117. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 118. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 119. Mgr Jan Wolski, doktorant w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 120. Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 121. Assoc. Prof. Stefan Yordanov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 122. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 123. Dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ
 124. Prof. nadzw. Rafał Zarzeczny, Pontificio Istituto Orientale
 125. Dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 126. Prof. Dr Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études
 127. Dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs

We grieve the loss of Dr. Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ.