2021

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Dr Yanko Hristov (Katedra Historii Południowo-Zachodniego Uniwersytetu „Neofita Rylskiego” w Błagojewgradzie), Written not with ink but with tears: Byzantine civilians in the enemy hands, according to the early 10th century accounts , 27.10.2021, sala rady wydziału, Instyt Historii UŁ

Prof. dr hab. Ivelin Ivanov (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie), Late Medieval Nomads in the Bulgarian Historical-Apocalyptic Literature, 23.09.2021, czytelnia Centrum Ceraneum (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)

Dr Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wizerunek barbarzyńców w późnoantycznych panegirykach łacińskich, 18.06.2021, wykład online

Dr. hab. Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski), Rerum sacrarum et epularum. O ofierze w religii rzymskiej, 28.05.2021, wykład online

Dr hab. Łukasz Różycki (Pracownia Historii Bizancjum Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wojna przychodzi po zmierzchu – teoria i praktyka nocnych walk w VI wieku, 26.02.2021, wykład online

Bogomil Seminar

Prof. John H. Anrold, Professor of Medieval History, University of Cambridge (UK), What was the Albigensian crusade directed against?, 9.11.2021, wykład online

Dr. Dženan Dautović, Docent/Lecturer in Medieval History at University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Reception of John V. A. Fine Jr.’s New interpretation of the Bosnian Church: Interesting sleeve of a never ending historiographical debate, 16.06.2021, wykład online

2020

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ ( Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego)​, Idea unii kościelnej i/czy jedności Kościoła? O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI–pocz. XVIII w.), 4.12.2020, wykład online

2019

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Dr Zofia Brzozowska (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ), Koran na obszarze Slavia Orthodoxa? Fragmenty tłumaczeń i ślady recepcji w piśmiennictwie Słowian prawosławnych w średniowieczu, 1.06.2019, Sala Dziekańska gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Historicum)

Prof. dr hab. Ivelin Ivanov (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie), Weapons, Armor and Armed Men in the Gospels of Tsar Ivan Alexander, 14.10.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. Dr Valentin Kitanov (Katedra Historii na Wydziale Prawno-Historycznym Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie), Tabaco in the historical development of Bulgaria, 9.10.2019, Instytut Historii UŁ

Dr. Yanko M. Hristov (Katedra Historii na Wydziale Prawno-Historycznym Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie), Byzantine prisoners of war in Bulgaria during the period 976 to 1018, 9.10.2019, Instytut Historii UŁ

Prof. dr hab. Ivelin Ivanov (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie), Medieval Bulgaria and Constantinople. The Bulgarian actions in support of and against the Byzantine capital in the period from the 8th to the14th century, 14.05.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. John Wilkins, Galen on how food and medicine work in the body, 21.03.2019, Instytut Historii UŁ

Prof. Jean-Paul Pittion (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance w Tours; Trinity College w Dublinie), The animal analogue in human anatomy and physiology: Galen, Vesalius and Harvey, 21.01.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz (Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi), Życie monastyczne na Zachodzie w czasach Grzegorza Wielkiego, 16.01.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2018

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Prof. Vivian Nutton, The new Galen, 2005–2018, 13.12.2018, Instytut Historii UŁ

Prof. Danielle Gourevitch, History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books, 17.10.2018, Sala Kominkowa Pałacu Biedermanna

Prof. Ivelin Ivanov (St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo), Teutons, Cumans and Bulgarians in the Second Decade of the Thirteenth Century (1211–1225), 11.10.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Echa śmierci Nikefora Fokasa w historiografii Wschodu i Zachodu, 30.05.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Szymon Wierzbiński (Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej), Suum cuique? Kilka uwag o żołdzie i warunkach służby w armii bizantyńskiej w X w., 16.05.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Доц. д-р Ценка Досева (Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии), Гимнографический материал, посвященный св. пророку Илии, в славянской книжности, 09.05.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Andrzej Hołasek, Moralność chrześcijan w świetle kanonów Bazylego Wielkiego, 18.04.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Alegoria miłości: odrodzenie powieści w czasach Komnenów, 1.03.2018,  sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2017

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), dr Adrian Jusupović (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), O potrzebie wydawania w Polsce pomników średniowiecznego piśmiennictwa ruskiego. Rozważania na podstawie Kroniki halicko-wołyńskiej, 27.11.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Mirosław Jerzy Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Car Piotr (927–969) w pamięci Bizantyńczyków i średniowiecznych Bułgarów, 08.11.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Anna-Maria Totomanova (Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii), The Synodikon of Orthodoxy in Medieval Bulgaria, 10.05.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Zdzisław Pentek (Instytut Historii UAM), Dziwy Królowej Miast, czyli śladami Roberta z Clari w Konstantynopolu 1204 roku, 29.03.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Marcin Cyrulski, Mała wielka kronika. „Kronika trapezuncka” Michała Panaretosa, 01.03.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2016

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Dr Magdalena Łaptaś (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wizerunek i funkcja władców nubijskich w malarstwie średniowiecznego Sudanu, 15.12.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Stefan Jordanow (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Władza i organizacja pierwszego państwa bułgarskiego w okresie przedchrześcijańskim, 26.09.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Angeł Nikołow (Katedra Historii Bułgarii Uniwersytetu Sofijskiego im. Klemensa Ochrydzkiego), Политическая идеология и публичная пропаганда болгарских правителей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864–971 гг.), 08.06.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Martina Čechová  (Wydział Słowiański Czeskiej Akademii Nauk), Byzantine Cherson: the place of refuge and banishment, 07.06.2016, Instytut Historii UŁ

Dr hab. Ireneusz Milewski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Flavia Iulia Helena. Kilka uwag na temat ideologicznych aspektów mennictwa epoki konstantyńskiej, 01.06.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Marek Wilczyński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”, 05.05.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Ireneusz Jakubowski (Katedra Prawa Rzymskiego UŁ), Cesarz Justynian – człowiek i prawodawca w opinii Tadeusza Czackiego, 27.04.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), Rola Bizancjum w chrystianizacji ludów stepowych Europy Wschodniej, 16.03.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Georgi Minczew (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ), Czy istniała teologia bogomilska? Idee dualistyczne w ekumenie bizantyńsko-słowiańskiej, 09.03.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Teresa Wolińska (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Sojusznik cesarza Justyniana. Kariera Al-Haritha z plemienia Ghassanidów, 24.02.1016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Maciej Kokoszko (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w kuchni i medycynie antyku i Bizancjum w okresie pomiędzy I a VII w., 13.01.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2015

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Prof. Michael Vickers (Uniwersytet Oksfordzki), Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city, 01.12.2015, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Nikołaj Kynew (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Bizantyńska hierarchia godności w IX–XI w., 10.11.2015, Instytut Historii UŁ

Doc. dr Oleg Aleksandrow (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Kulty prywatne armii rzymskiej na terenie prowincji Mezji Dolnej, 07.05.2015, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Oleg Aleksandrow (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Religia oficjalna armii rzymskiej w prowincji Mezji Dolnej, 05.05.2015, Instytut Historii UŁ

Dr hab. Tomasz Waliszewski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego), Produkcja oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie. 1000 lat tradycji, 03.03.2015, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Referaty wygłoszone przez studentów podczas zebrań SNS Ceraneum

Marcin Antczak, Polityka cara Kałojana wobec Konstantynopola, 20.04.2015, sala 13 Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Michał Frąckiewicz, Czy Galowie mieli szansę obronić się przed Cezarem?, 16.03.2015, sala 13 Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2014

Wykłady otwarte organizowane przez Centrum Ceraneum

Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, PhD. (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Women’s Legal Status in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons (5th–9th cc.), 25.09.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Prof. dr Vladimír Vavřínek (Czeska Akademia Nauk, Praga), Cyril and Methodius: The Story of a Lost Mission, 07.06.2014, Instytut Historii UŁ

Prof. Ivan Biliarsky (Instytut Historii, Bułgarska Akademia Nauk), Małżeństwo i władza. Kobieta jako osoba legitymizująca władzę w kulturze bizantyńskiej, 29.05.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Prof. Hassan Badawy (Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonice), Egypt between Byzantines and Arabs. Consequences and Dimensions in the Eastern Mediterranean Area, 22.05.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Doc. Dr. Ivelin Ivanov (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), The Bulgarian Campaigns of Kniaz Sviatoslav from 968–971 and Viking Invasion of Europe, 7.05.2014; The Bulgarian-Latin War of 1205–1207: Strategy and Tactics of The Two Sides, 8.05.2014, Instytut Historii UŁ.

Referaty wygłoszone przez studentów podczas zebrań SNS Ceraneum

Zofia Rzeźnicka, Gęś w gastronomii, dietetyce i medycynie antycznej i bizantyńskiej, 14.12.2014, sala 13 Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Aleksandra Radzyńska, Więzi rodzinne a ambicje polityczne, czyli relacje między synami Manuela II do 1448 r., 19.05.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Andrzej Lubikowski, Wzór filozofa neopitagorejskiego na przykładzie Apolloniosa z Tyany. Na temat wyglądu i sprawowania ofiar słów kilka, 17.03.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

2013

Referaty wygłoszone przez studentów podczas zebrań SNS Ceraneum

Katarzyna Muszyńska (slawistyka UŁ), Bułgaria w rękach Boga i Szatana – wieloraka natura świata wedle bułgarskich wierzeń ludowych, 18.11.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Anna Łazuchiewicz (historia UŁ), Starożytna medycyna oczami Jana Chryzostoma, 21.10.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Radosław Siarkowski (historia UŁ), Jedwab w Bizancjum, 06.05.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Cykl wykładów otwartych, organizowanych przez Centrum Badań nad Historia i Kulturą krajów Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej UŁ im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, Katedrę Historii Bizancjum UŁ oraz Katedrę Slawistyki Południowej UŁMgr Roman Szlązak (UKSW), Zmiany w układzie przestrzennym Salonik w okresie hellenistycznym, rzymskim i wczesnobizantyńskim, 11.12.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Dr Anna Maciejewska (Katedry Filologii Klasycznej UŁ), Harmonika Arystoksenosa z Tarentu, czyli antyczny wykład zasad muzyki, 24.04.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

2012

Dr Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski), Flota cesarstwa bizantyńskiego i okręty jego sojuszników w XI–XII w., 13.12.2012, Instytut Historii UŁ

Prof. dr hab. Eliza Małek (Instytut Rusycystyki UŁ), Staroruskie relacje o pielgrzymkach do Ziemi Świętej, 5.12.2012, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Dr Aleksander Paroń (Polska Akademia Nauk), Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej dyplomacji bizantyńskiej, 24.05.2012, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Ks. prof. Piotr Szczur (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii, 17.05.2012, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Starożytni i średniowieczni kibice, 16.04.2012, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ) – prelekcja w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

Dr hab. prof. UŁ Maciej Kokoszko (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Świat antycznej kuchni, 18.04.2012, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ) – pokaz w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

Dr Marta Woźniak (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ), Malula, chrześcijańska enklawa w Syrii, 18.01.2012, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

2011

Prof. dr hab. Marek Dziekan (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ), Postaci biblijne w Koranie, 15.12.2011, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ), Sztuka sakralna jako kazanie. O współdziałaniu tekstu ikonograficznego z tekstem literackim, 13.12.2011, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (Instytut Archeologii UŁ), Kulty starożytnej Betsaidy. Badania Uniwersytetu Łódzkiego, 16.11.2011, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska (Katedra Prawa Rzymskiego UŁ), Rzymskie „tributum” jako instrument polityki międzynarodowej, 12.10.2011, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Doc. dr Ivelin Ivanov (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Tsar Samuel against Emperor Basil II: why did Bulgaria loose the battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th century, 24.05.2011, Instytut Historii UŁ

Prof Anna Maria Totomanova (Uniwersytet Sofijski), A Lost Byzantine Chronicle in Slavic Translation, 19.05 2011, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Cykl wykładów otwartych zorganizowany przez Katedrę Historii Bizancjum UŁ i Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ

2011

Ks. dr Roman Płoński, Ceremoniał koronacji władców rosyjskich i gruzińskich, 11.04. 2011, Instytut Historii UŁ

Dr Kirił Marinow (Katedra Historii Bizancjum UŁ), W okowach złego. Wizerunek cara Symeona I (893–927) w „Mowie na pokój z Bułgarami”, 27.01.2011, Katedra Slawistyki Południowej UŁ

2010

Prof. Svetlina Nikolova (Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk), Starobułgarskie przekłady Starego Testamentu, 25.10.2010, Instytut Historii UŁ

Doc. dr Dimo Czeszmedżiev (Uniwersytet im. Paisijusza Chilendarskiego w Płowdiwie, Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk), Żywoty świętych męczenników z Tyberipola w tradycji bizantyńskiej i słowiańskiej, 05.05.2010, Instytut Historii UŁ

Dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Bizantyńscy kibice i ich idole. Znaczenie wyścigów rydwanów w życiu konstantynopolitańczyków, 24.03.2010, Katedra Slawistyki Południowej UŁ

Dr Małgorzata Skowronek (Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ), Pierwsi świadkowie. Marta, Longin i Weronika w słowiańskiej tradycji rękopiśmiennej, 20.01.2010, Instytut Historii UŁ

2009

Dr hab. prof. UŁ Sławomir Bralewski (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Sakralny charakter porfirowej kolumny w Konstantynopolu, 18.11.2009, Instytut Historii UŁ

Prof. dr hab Elka Bakalova (Bułgarska Akademia Nauk), Obraz doskonałego władcy w średniowiecznej bułgarskiej literaturze i sztuce, 14.05.2009, Instytut Historii UŁ

Dr hab. prof. UŁ Mirosław Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Mnich kontra Filozof. Z dziejów wojny bułgarsko-bizantyńskiej (894–896), 26.03.2009, Katedra Slawistyki Południowej UŁ

Dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew (Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ), Zapasy Satanaela z Archaniołem Michałem, 25.02.2009, Instytut Historii UŁ

2008

Dr hab. prof. UŁ Maciej Kokoszko (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Znaczenie terminu „kandaulos”. Świadectwo wybranych źródeł bizantyńskich, 17.12.2008, Katedra Slawistyki Południowej UŁ