ERASMUS

Od roku akademickiego 2014/2015 program LLP-Erasmus został zastąpiony przez nowy program Erasmus+, w ramach którego są realizowane wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników UŁ.

Szczegółowe informacje na temat programu: www.erasmusplus.org.pl

Aktualne informacje o warunkach realizacji mobilności nauczycieli akademickich dostępne są na stronach Biura Współpracy z Zagranicą:
www.bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow

Wykaz obowiązujących umów w ramach programu Erasmus+ (wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi poszczególnych porozumień):

Czechy – Charles University (CZ PRAHA07)

Bułgaria

– Bulgarian Academy of Sciences (BG SOFIA30)

– Veliko Turnovo University „Cyril and Methodius” (BG VELIKO01)

– University of Plovdiv (BG PLOVDIV04)

Litwa – Vilnius University (LT VILNIUS01)

Macedonia – Skopje University „Ss. Cyril and Methodius” (MK SKOPJE01)

Niemcy – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (D FREIBUR01)

Słowenia

– University of Primorska (SI KOPER0)

– University of Ljubljana (SI LJUBLJA01)

Turcja – Suleyman Demirel University (TR ISPARTA01)

Włochy

– Universita Degli Studi di Firenze (I FIRENZE01)

– Universita Degli Studi di Napoli „l’Orientale” (I NAPOLI02)

– Universita Della Calabria (I COSENZA01)

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem ds. programu Erasmus, dr Agatą Kawecką: agata.kawecka@uni.lodz.pl

UMOWY, POROZUMIENIA

W grudniu 2015 roku Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego zostało zaproszone do grona członków-założycieli Międzynarodowej Sieci Badawczej Pax Byzantino-Slava (International Research Network Pax Byzantino-Slava), skupiającej obecnie kilkadziesiąt placówek naukowo-badawczych i uniwersyteckich m.in. z Bułgarii, Grecji, Gruzji, Polski, Rosji, Serbii, Szwajcarii i Włoch. Podstawowym zadaniem Sieci jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie wspólnych badań w obszarze relacji bizantyńsko-słowiańskich oraz mediewistyki.

Ponadto, 9 grudnia 2013 roku, z inicjatywy Centrum Ceraneum zostało zawarte porozumienie ramowe o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk. Informacje na temat wspólnych inicjatyw obu stron będą publikowane na bieżąco. Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk: www.kmnc.bg oraz wydawanych przez KMNC periodyków: Palaeobulgarica oraz Кирило-Методиевски студии.