Sekcja Naukowa Studentów przy Centrum Ceraneum (SNS Ceraneum) została utworzona w kwietniu, a oficjalnie powołana w maju 2013 roku. Zadaniem tej organizacji studenckiej jest odzwierciedlenie w środowisku studenckim profilu działalności samego Centrum Ceraneum, czyli integracja – ponad podziałami na wydziały, instytuty i katedry – środowiska osób zainteresowanych wschodnim obszarem basenu Morza Śródziemnego oraz terenem Europy Południowo-Wschodniej, szczególnie w aspekcie historyczno-kulturowym. SNS Ceraneum czyni to poprzez włączanie się w prace Centrum Ceraneum, poprzez wymianę informacji o działaniach podejmowanych przez poszczególne koła i organizacje studenckie o zbliżonym profilu, poprzez wzajemne włączanie się w takie działania, ich koordynację, wymianę doświadczeń i pomysłów.

Statut Sekcji Naukowej Studentów przy Centrum Ceraneum

Koordynator SNS Ceraneum: dr Anna Maciejewska (Studium Języków Obcych UŁ)

Zarząd SNS Ceraneum w roku akademickim 2015/2016:
Przewodnicząca: Katarzyna Muszyńska, filologia słowiańska
Wiceprzewodniczący: Artur Zaręba, filologia słowiańska
Sekretarz: Marcin Antczak, filologia słowiańska
Skarbnik: Klaudia Chalczyńska, filologia słowiańska

Kontakt: sns.ceraneum@uni.lodz.pl

Zarząd SNS Ceraneum w roku akademickim 2014/2015:
Przewodniczący: Klaudia Chalczyńska, filologia słowiańska
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Muszyńska, filologia słowiańska
Sekretarz: Radosław Ziarkowski, historia
Skarbnik: Łukasz Pigoński, historia

Zarząd SNS Ceraneum w roku akademickim 2013/2014:
Przewodniczący: Łukasz Pigoński, historia
Wiceprzewodnicząca: Magdalena Kaliniak, filologia klasyczna
Sekretarz: Radosław Ziarkowski, historia
Skarbnik: Andrzej Lubikowski, historia i studia śródziemnomorskie

Zarząd SNS Ceraneum w roku akademickim 2012/2013:
Przewodniczący: Michał Pawelczyk, etnologia
Wiceprzewodniczący: Radosław Ziarkowski, historia
Sekretarz: Magdalena Kaliniak, filologia klasyczna
Skarbnik: Andrzej Lubikowski, historia i studia śródziemnomorskie