Archiwum kategorii: Bez kategorii

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że pani dr Zofia Rzeźnicka, pracownik naukowy w Centrum Ceraneum, znalazła się wśród czterech osób z Uniwersytetu Łódzkiego, którym zostało przyznane prestiżowe trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Serdecznie gratulujemy! … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Centrum Ceraneum uzyskało kolejny (już piąty w 2017 roku) grant. Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs MINIATURA 1, panel HS) pt. Kosmetologia antyku i Bizancjum. Mirra i kadzidło w produktach pielęgnacyjnych … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Katedra Historii Bizancjum UŁ oraz Centrum Ceraneum UŁ zapraszają do wzięcia udziału w jesiennym posiedzeniu Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wydarzenie naukowe odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w gmachu Instytutu Historii UŁ (ul. Aleksandra … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zaprasza do udziału w II Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, którego jest współorganizatorem. Sympozjum odbędzie się 29 listopada … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany O potrzebie wydawania w Polsce pomników średniowiecznego piśmiennictwa ruskiego. Rozważania na podstawie Kroniki halicko-wołyńskiej, … Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki oraz Towarzystwa Maxa Plancka Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum znalazło się w elitarnym gronie jednostek naukowych, w których będą mogły … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, informujemy o chwilowej przerwie w pracy księgozbioru Ceraneum. Kolekcja będzie niedostępna 8 listopada br. w godzinach 16.30–18.30. Za powstałe w związku z tym utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Car Piotr (927–969) w pamięci Bizantyńczyków i średniowiecznych Bułgarów, który wygłosi prof. Mirosław Jerzy … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, informujemy o promocji książki łódzkiego bizantynisty oraz członka Centrum Ceraneum profesora Mirosława J. Leszki pod tytułem Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893-927 г. Książka, w wersji oryginalnej wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ukazała … Czytaj dalej

Informujemy, że konkurs na stypendium doktoranckie w grancie NCN OPUS „Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej”, realizowanym w Centrum Ceraneum UŁ, został rozstrzygnięty. Do konkursu zostały złożone trzy kandydatury. LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW WRAZ … Czytaj dalej