Szanowni Państwo,

z radością informujemy o najnowszej publikacji łódzkiej paleoslawistki, dr Małgorzaty Skowronek, pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, pt. Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej.

Monografia stanowi czwarty tom „Series Ceranea” i dotyczy drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej – bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Jak pisze sama Autorka:

Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha.

Publikacja jest dostępna na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Małgorzata Skowronek, Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, Łódź 2017.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.