Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki oraz Towarzystwa Maxa Plancka Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum znalazło się w elitarnym gronie jednostek naukowych, w których będą mogły zostać utworzone Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI.

DIOSCURI to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów DIOSCURI, działających przy istniejących już organizacjach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Centra DIOSCURI utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów, z których pierwszy został już ogłoszony (termin naboru wniosków upływa 12.02.2018).

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) zostało wybranych zaledwie 11 jednostek naukowych w Polsce, w których będą mogły powstać Centra DIOSCURI.

Informacje o inicjatywie i aktualnie otwartym konkursie: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/

Wizytówka Centrum Ceraneum w sieci DIOSCURI wraz z danymi kontaktowymi dla badaczy zainteresowanych składaniem wniosku: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/files/dioscuri-hs3-26.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.