Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pan Profesor Antoni Różalski decyzją z dnia 6 października 2017 r., na podstawie Regulaminu i na wniosek kierownictwa Centrum Ceraneum, nadał Panu Profesorowi Vladimírowi Vavřínkowi tytuł honorowego członka naszego Centrum. To dla nas zaszczyt, że Pan Profesor zechciał przyjąć to wyróżnienie – jest to pierwsze w historii Ceraneum nadanie członkostwa honorowego.

Profesor Vladimír Vavřínek to bizantynista i paleoslawista, wieloletni pracownik Wydziału Słowiańskiego (Slovanský ústav) Akademii Nauk Republiki Czeskiej (do 1992 r. Czechosłowackiej Akademii Nauk), wykładowca uniwersytetów w Pradze, Brnie i Budapeszcie. W latach 1990-2010 był przewodniczącym Czeskiego Narodowego Komitetu Bizantynologicznego, od 1990 do 2000 roku był redaktorem naczelnym czasopisma „Byzantinoslavica. Revue Internationale des Études Byzantines”. Jest autorem licznych monografii i artykułów naukowych poświęconych historii i kulturze starożytnej oraz średniowiecznej, przede wszystkim zaś bizantyńskiej i wielkomorawskiej. Z naszym Patronem, ś.p. prof. Waldemarem Ceranem, łączyły Profesora Vavřínka wieloletnia współpraca oraz serdeczne, przyjacielskie relacje.

Dyplom upamiętniający nadanie honorowego członkostwa w Ceraneum został wręczony Panu Profesorowi Vladimírowi Vavřínkowi przez przedstawiciela naszego Centrum, pana dr. Andrzeja Kompę, podczas 2. Dnia Bizantynologicznego odbywającego się w Pradze. Organizatorami sympozjum były Wydział Słowiański AN RCz oraz Czeski Narodowy Komitet Bizantynologiczny.

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.