Z radością informujemy, że członkowie Centrum Ceraneum zostali wyróżnieni nagrodami Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe:

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za książkę: Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji. VI–VIII wiek, red. T. Wolińska, P. Filipczak, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015 – dla zespołu pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Teresy Wolińskiej z Katedry Historii Bizancjum UŁ. W jego skład wchodzili: dr Paweł Filipczak i prof. nadzw. dr hab. Sławomir Bralewski z Katedry Historii Bizancjum UŁ, prof. Hassan Badawy z Uniwersytetu Arystotelesa w Tessalonice, dr Marta Woźniak z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz dr Błażej Cecota – absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Książka była jednym z efektów międzynarodowego projektu badawczego, realizowanego w Centrum Ceraneum, finansowanego przez NCN.

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za książkę: Carstwo bułgarskie. Polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura. 866–971, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015 – dla prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki i dr. Kiriła Marinowa z Katedry Historii Bizancjum UŁ.

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za książkę: Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, oprac., przekł. i kom. G. Minczew, M. Skowronek, J.M. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 – dla prof. dr. hab. Georgiego Minczewa, dr Małgorzaty Skowronek z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ oraz mgr. Jana M. Wolskiego z Centrum Ceraneum. Nagrodzona publikacja stanowi pierwszy tom serii wydawniczej Centrum: „Series Ceranea”.

Nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne otrzymał dr Andrzej Kompa z Katedry Historii Bizancjum UŁ.

W tym roku po raz pierwszy zostały też przyznane nagrody naukowe Rektora UŁ dla pracowników naukowych Centrum Ceraneum:

Dr Zofia A. Brzozowska otrzymała nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za monografię: Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Mgr Jan M. Wolski, jako członek zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Georgiego Minczewa, został wyróżniony nagrodą zespołową Rektora UŁ III stopnia za książkę: Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.