Szanowni Państwo,

w imieniu kierownictwa Centrum Ceraneum oraz na podstawie § 8 naszego Regulaminu uprzejmie zapraszamy na zwyczajne zebranie ogólne członków Centrum Ceraneum, które rozpocznie się 21 czerwca br. (wtorek), o godzinie 14.00, w sali nr 13 siedziby Centrum Ceraneum w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, 91–431 Łódź).

Roboczy program zebrania:

– przyjęcie nowych członków Centrum;
– informacje bieżące o działalności Centrum;
– wybór kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej (Zastępcy Dyrektora) w kadencji 2016-2020.

Na zebranie serdecznie zapraszamy wszystkich członków Centrum Ceraneum oraz osoby, które zostaną do naszego Centrum przyjęte.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 5 naszego Regulaminu „prawo wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej (Zastępcy Dyrektora) mają członkowie Centrum Ceraneum zatrudnieni w UŁ jako podstawowym miejscu pracy”, a „funkcję Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej (Zastępcy Dyrektora) może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w UŁ na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym, dla której UŁ stanowi podstawowe miejsce pracy”. Wyłonienie kandydatów odbywa się w drodze głosowania tajnego.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Państwa o zgłaszanie kandydatów do ww. funkcji drogą mailową na adres ceraneum@uni.lodz.pl do dnia 20 czerwca br. (poniedziałek), do godziny 18.00. Na podstawie Państwa zgłoszeń Sekretariat Centrum Ceraneum przygotuje odpowiednie karty do głosowania.

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o potwierdzenie drogą mailową obecności na planowanym zebrania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.