Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w grudniu 2015 roku Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego zostało zaproszone do grona członków-założycieli Międzynarodowej Sieci Badawczej Pax Byzantino-Slava (International Research Network Pax Byzantino-Slava), skupiającej obecnie 22 placówki naukowo-badawcze i uniwersyteckie z Bułgarii, Grecji, Gruzji, Polski, Rosji, Serbii, Szwajcarii i Włoch. Podstawowym zadaniem Sieci jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie wspólnych badań w obszarze relacji bizantyńsko-słowiańskich oraz mediewistyki. Zgodnie z zapisami porozumienia, przewodniczącym Sieci przez najbliższe dwa lata będzie prof. Dragiša Bojović z Centrum Badań Bizantyńsko-Słowiańskich Uniwersytetu w Niszu (Serbia).

Pełna lista członków-założycieli Międzynarodowej Sieci badawczej Pax Byzantino-Slava:

1. Center for Byzantine-Slavic Studies, University of Niš

2. Institute for Byzantine Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade

3. Center for Slavo-Byzantine Studies “Ivan Dujčev”, University of Sofia

4. Serbian Committee for Byzantine Studies (member of the International Association of

Byzantine Studies), Belgrade

5. Center for the Research of the Cultural Heritage of Cyril and Methodius, Thessaloniki

6. Cyrillo-Methodian Research Center, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

7. Serbian Society for Byzantine and Hellenic Studies, Belgrade

8. Center for Byzantine and Hellenic Studies, Faculty of Philosophy, Belgrade

9. Center for Cypriot Studies, Faculty of Philosophy, Belgrade

10. Center for Historical Geography and Historical Demography, Faculty of Philosophy, Belgrade

11. Center for Advanced Studies of Patristics and Byzantine Spiritual Legacy, University of Sofia

12. Center for Church Studies, Niš

13. Institute of Slavonic Philology of the Jagiellonian University of Krakow

14. Institute of Slavic Philology of the University Adam Mickiewicz in Poznan

15. International Center for Orthodox Studies, Niš

16. Department of Slavonic Studies of Academy Ambrosiana, Milan

17. Moscow Theological Academy, Sergiev Posad

18. Institute of Slavic Languages and Literatures, University of Bern

19. Center for Byzantine Research of Artistotle University, Thessaloniki

20. Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (Ceraneum), University of Łódź

21. Institute for Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, Tbilisi State University

22. Association “A Dialogue between Cultures – XXI”, Tbilisi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.