Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, UŁ; Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ; Katedra Historii Bizancjum UŁ; Słowiańska Komisja Biblijna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Uniwersytet we Florencji zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Biblia w świecie bizantyńsko-słowiańskim – od ksiąg liturgicznych do drukowanego Pisma Świętego (19–21 V 2016).

W centrum zainteresowania uczestników sympozjum znajdować się będą przede wszystkim rękopisy zawierające teksty i komentarze do biblijnych ksiąg staro- i nowotestamentowych, także te przeznaczone do użytku liturgicznego. Uwzględnione zostaną również pierwsze drukowane słowiańskie wersje Pisma Świętego. Podniesiona zostanie kwestia związków, zachodzących między zabytkami greckimi (bizantyńskimi) a słowiańskimi. Poruszona będzie także problematyka digitalizacji słowiańskich tekstów biblijnych, ich edycji elektronicznych oraz baz internetowych. Do uczestnictwa zaproszeni są naukowcy, reprezentujący różne dziedziny humanistyki.

Zaproszenie
Приглашение
Invitation

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.