Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło poinformować o pojawieniu się na rynku wydawniczym tytułu Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych autorstwa Zofii Brzozowskiej, doktorantki w Katedrze Historii Bizancjum UŁ oraz członkini Centrum Ceraneum.

Prezentowana publikacja stawia sobie za cel przybliżenie szerszemu kręgowi odbiorców sylwetki księżnej kijowskiej Olgi (X w.), pierwszej władczyni Rusi Kijowskiej, która  przyjęła chrzest i podjęła próbę chrystianizacji Sło­wiańszczyzny Wschodniej w obrządku bizantyńskim. Kościół ruski podniósł ją do rangi świętej już w XIII w. Postać ta jest również w sposób szczególny związana z mniejszością prawosławną w Łodzi. Nadrzędnym celem niniejszej publikacji jest udostępnienie czytelnikowi najstarszych utworów hagiograficznych i hymnograficznych, poświęco­nych księżnej Oldze, powstałych w XI–XVI w., w większości nietłumaczonych dotąd na język polski, a tym samym praktycznie nieznanych poza środowiskiem specjalistów.

Publikacja mgr Zofii Brzozowskiej została objęta patronatem Centrum Ceraneum, a jej wydanie sfinansowano ze środków przyznanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach II edycji stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców (2014).

Image 0016

Zakupu można dokonać w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.