Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Podatki w krajach basenu Morza Śródziemnego – perspektywa antyczna, średniowieczna i nowożytna:

11 maja 2012, sala posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź.

9.30
otwarcie obrad, powitanie uczestników konferencji, prezentacja Centrum Ceraneum (dr hab. Maciej Kokoszko, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Centrum Ceraneum)

9.45 – 11.45
sesja pierwsza; przewodnicząca – dr hab. Marzena Dyjakowska
1.
Dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Kara konfiskaty mienia w rzymskim prawie karnym
2. Dr hab. Anna Pikulska-Radomska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego (per procura), O niektórych decyzjach podatkowych Kaliguli i Wespazjana
3. Dr Paulina Święcicka, Uniwersytet Jagielloński, Organizacja rzymskiego systemu podatkowego w prowincjach wschodnich, w okresie wczesnego pryncypatu, na przykładzie prowincji Judei
4. Mgr Piotr Sawicki, Uniwersytet w Białymstoku, Wybrane ulgi i zwolnienia podatkowe w starożytnym Rzymie

11.45 – 12.00
przerwa kawowa

12.00 – 14.30
sesja druga; przewodniczący – dr hab. Krzysztof Amielańczyk
1. Dr hab. Marzena Dyjakowska,
prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pozyskiwanie środków przez skarb państwa w drodze procesów sądowych w cesarstwie rzymskim
2. Dr Adam Świętoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, „Podatki wojskowe” w późnym antyku rzymskim z perspektywy kodyfikacji teodozjańskiej
3. Dr Przemysław Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Podatki a rzymskie prawo karne
4. Mgr Łukasz Jan Korporowicz, Uniwersytet Łódzki, Rzymska polityka podatkowa w Brytanii
5. Mgr Konrad Tomasz Tadajczyk, Uniwersytet Łódzki, Ulgi podatkowe lekarzy w cesarstwie rzymskim

14.30 – 15.30
przerwa popołudniowa, możliwość zamówienia obiadu w bufecie Wydziału Prawa i Administracji UŁ lub w restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ

15.45 – 18.00
sesja trzecia; przewodniczący – dr Ireneusz Jakubowski, Uniwersytet Łódzki
1. Dr hab. Ireneusz Milewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Późnorzymski system podatkowy w świetle literatury patrystycznej
2. Dr Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Nadużycia poborców podatkowych w cesarstwie rzymskim. Studium przypadku
3. Dr Frederick Lauritzen, Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bolonia, The fiscal village in the Byzantine empire: the text of the Marcian Treatise
4. Dr hab. Mirosław Jerzy Leszka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Wizerunek poborców podatkowych w bizantyńskich źródłach epistolograficznych X–XI wieku
5. Dr Kirił Marinow, Uniwersytet Łódzki, System podatkowy średniowiecznej Bułgarii

18.00
podsumowanie i zakończenie obrad (dr hab. Maciej Kokoszko, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Centrum Ceraneum)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.